Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Lokalni izbori 2017. - potvrda iz kaznene evidencije

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu suda da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa.
Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

Izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz Kaznene evidencije može se zatražiti u periodu od 14 dana, od stupanja na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora do dana predlaganja kandidacijskih lista za lokalne izbore, odnosno od 20. travnja do 4. svibnja 2017. godine.

Vrijeme i mjesto podnošenja zahtjeva

Radnim danom:
tijekom radnog vremena na:
- Općinskom sud u Velikoj Gorici
- Stalnoj službi u Ivanić-Gradu
- Stalnoj službi u Vrbovcu

Neradnim danom:
na Općinskom sudu u Velikoj Gorici
prema rasporedu:
- 22., 23., 29., 30. travnja i 1. svibnja – od 9,00 do 13,00
- 3. svibanj – od 8,00 do 20,00
- 4. svibanj – od 8,00 do 24,00

Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.

Zahtjev za izdavanje potvrde može se podnijeti osobno ili temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku.
Primjerak zahtjeva za izdavanje potvrde suda i punomoći dostupni su na web stranicama Ministarstva pravosuđa i općinskih sudova.