Grad Velika Gorica

Obavijesti

I. Izmjene i dopune Javni poziv za predlaganje programa udruga mladih i udruga za mlade u 2017. godini


1. U Uputama za prijavitelje, u točki 3.4. ROK ZA SLANJE PRIJAVE, mijenje se tekst koji sada glasi:

„Javni poziv ostaje otvoren do 28. travnja 2017. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. Grad Velika Gorica će na svojim mrežnim stranicama www.gorica.hr obavijestiti javnost o utrošku osiguranih sredstava u Proračunu Grada Velike Gorice za financiranje udruga mladih i udruga za mlade u 2017. godini i tako zatvoriti Javni poziv za 2017. godinu