Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: VG Goričanka – poslovnica OTP banke

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
- rekonstrukciju i prenamjenu gospodarske zgrade (poslovno – komunalno – servisna – ugostiteljska) – Komunalni centar VG Goričanka: prenamjena dijela prizemlja u poslovnicu OTP banke
na k.č.br. 214/1 k.o. Gradići, na lokaciji Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.03.2017. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, I. kat, soba 122.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.