Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Grad Velika Gorica je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Velika Gorica, Općina Kravarsko, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko i Općina Rugvica.

Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 31.3.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice.

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 2.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@gorica.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1. Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

2. Nacrt PRŠI

3. Prilog 3 nacrta PRŠI

4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

5. Izvješće o provedenom savjetovanju