Grad Velika Gorica

Obavijesti

Druga šansa za poduzetnike

poduzetniciRazvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA poduzetnicima nudi novu besplatnu uslugu „Druga šansa“. Usluga je kreirana sa svrhom prevencije tržišnog neuspjeha perspektivnih poslovnih poduhvata, kao i ublažavanja negativne percepcije često povezane s teškoćama u poslovanju.

Inicijativa je pokrenuta kao pilot projekt razvojne agencije, gdje je u 2017. godini osigurano pružanje besplatne stručne pomoći za 12 velikogoričkih poduzetnika. Prioritetni zadatak je prepoznati i poduprijeti poduzetnike sa zastojem ili teškoćama u poslovanju uzrokovanim tržišnim previranjima, a čija bi propast uzrokovala štetu lokalnoj zajednici, primjerice kroz gubitak radnih mjesta ili smanjenje izvoza i proizvodnje. U tom procesu koristit će se alati financijske analize u prepoznavanju uzroka problema te će se poduzetnike u teškoćama savjetom usmjeriti na pravno prihvatljiva rješenja.

„Osim omogućavanja besplatne savjetodavne pomoći, ovim inicijativom želimo odaslati jasnu poruku lokalne zajednice – svaki poduzetnički pothvat je je odraz hrabrosti i kao takav zaslužuje poštovanje“, poručuju iz VE-GO-RA-e. Poduzetnik ne čeka, poduzetnik poduzima, zato zgrabite Vašu drugu šansu!

Istraživanja provedena u EU kažu da je oko 50% novih poduzeća ugašeno tijekom prvih 5 godina aktivnosti, od čega više od 15% prekida poslovanja završava stečajem. Proizlazi da je neuspješni poduzetnički poduhvat više pravilo nego izuzetak, i da sasvim sigurno zbog toga ne treba kod poduzetnika stvarati fobiju ili sram. Studije su također pokazale i da poduzetnici s iskustvom bankrota uglavnom zadržavaju poduzetnički duh te da kao povratnici ostvaruju bolje rezultate nego početnici – oko 18% danas uspješnih poduzetnika ima prethodno iskustvo upravljanja jednim poduzećem, dok je njih 6% vodilo dvije ili više prethodno „propale“ tvrtke.

Osim što stečajevi imaju, u manjoj ili većoj mjeri, utjecaj na cijeli niz poslovnih subjekata u okruženju, ne treba zanemariti i izražene negativne posljedice koje poslovni neuspjeh ima na osobnom planu za poduzetnika pojedinca i njegovu obitelj, i to kako financijski tako i psihološki, posebice kad se ima na umu prevladavajuće negativna percepcija poduzetništva.
Ovaj problem prepoznala je i Europska komisija, koja u nizu strateških dokumenata i komunikacija promovira „2nd chance“ princip, i to s ciljem kreiranja društvene klime u kojoj se poteškoće i tržišni neuspjeh prihvaćaju kao sastavni dio poslovnog okruženja, uz istodobno razvijanje rješenja za prevenciju problema ili gašenja poslovanja.

Financijske teškoće u poslovanju su neplanirani i neželjeni proces koji je u stanju ugroziti ili u potpunosti onemogućiti razvoj poduzetnika. U pravilu se stvaraju tijekom duljeg vremenskog razdoblja te su izrazito zamjetne kad je gotovo prekasno. Uzroci mogu biti razni, od unutarnjih – preniska produktivnost ili ekonomičnost poslovanja, pogreška ili loša kalkulacija, neplanski troškovi i sl., do vanjskih – opća gospodarska kriza, previsoke cijene dostupnog kapitala ili, što je vrlo često slučaj, problemi s naplatom potraživanja. U situaciji u kojoj je mali poduzetnik obično fokusiran na svakodnevne operativne poslove, te uz izraženu ljudsku sklonost da se teške odluke odgađaju za kasnije, tek je mali korak do toga da se poduzetnički san raspline i pretvori u noćnu moru.
Slijedom navedene europske inicijative, i u Hrvatskoj postoje neka institucionalna rješenja koja mogu pomoći poduzetniku u teškoćama, poput izvansudskih nagodbi ili upravnih ugovora s poreznom upravom. Nažalost, praksa je pokazala da su ona nedovoljna, i u pravilu gotovo nepoznata malim poduzetnicima.

Iz tog razloga je VE-GO-RA odlučila pružiti novu poduzetničku potpornu uslugu (ako dopustite – s visokom dodanom vrijednošću), jer nam je želja prevenirati tržišni neuspjeh svakog perspektivnog poduzetničkog poduhvata, te posebno negativne percepcije povezane s njim. Ovu inicijativu pokrećemo na razini pilot projekta, gdje je u 2017. godini osigurano pružanje besplatne stručne pomoći za 12 poduzetnika. Prioritetni zadatak je prepoznati i poduprijeti velikogoričke poduzetnike sa zastojem ili teškoćama u poslovanju uzrokovanim tržišnim previranjima, a čija bi propast uzrokovala štetu lokalnoj zajednici (gubitak radnih mjesta, smanjenje lokalnog izvoza i proizvodnje, sl.). U tom procesu koristit će se alati financijske analize u prepoznavanju uzroka problema te će ih se savjetom usmjeriti na pravno prihvatljiva rješenja. Više informacija o mogućnostima prijave nalazi se ovdje.