Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2017. godini

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) te Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) objavljuje se Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2017. godini

I.
Zaštita i održavanje kulturnih dobara u vlasništvu velikogoričkih župa dio je Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu. Za provedbu programa u gradskom proračunu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.

II.
Pozivaju se ŽUPE da iskažu potrebu izvođenja zaštitnih radova na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima u svojem vlasništvu. Prednost pri vrednovanju ostvarit će programi/projekti koji imaju:

- kontinuitet u izvođenju te
- pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela

Grad Velika Gorica i župe zaključit će ugovore o sufinanciranju zaštitnih radova na kulturnim dobrima, za one programe/projekte koji prema mišljenju Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice udovoljavaju zahtjevima da budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu.

III.
Prijedlozi programa/projekata prijavljuju se putem Prijavnice za predlaganje programa zaštitnih radova na kulturnim dobrim

IV.
Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim pozivom dostavljaju se na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
Rok za podnošenje prijedloga programa je 20. veljače 2017. godine.

Priloženo:

Prijavnica (DOC)