Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Turopolje - Rakitovec


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – građenje sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Turopolje – Rakitovec, na katastarskim česticama k.č.br.651/9 k.o. Kuče (Turopolje – Rakitovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, 1. kat, soba 122.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.