Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Vijesti

Grad nastavlja sa subvencijama dovoza pitke vode i odvoza fekalne kanalizacije

graduprava11Grad Velika Gorica i u ovoj godini nastavlja sa sufinanciranjem odvoza fekalne kanalizacije i dovoza pitke vode kućanstvima.

Sa 200 kuna bit će sufinanciran odvoz fekalne kanalizacije po jednoj cisterni. Subvencija će se primijeniti samo za odvoz koji će biti obavljen putem gradskog trgovačkog društva VG vodoopskrba d.o.o, i to isključivo za potrebe odvodnje na području Grada Velike Gorice, osim u naseljima u kojima je izgrađena mreža fekalne kanalizacije i postoji mogućnost priključenja na istu. Listu prema kojoj će se određivati redoslijed pražnjenja septičkih jama, a na zahtjev građana, formirat će VG vodoopskrba d.o.o.

Grad Velika Gorica subvencionirat će i dio troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice u iznosu od 200,00 kn za prijevoz do 10 km i 230,00 kn za prijevoz preko 10 km po jednoj cisterni od 8 m3. Subvencija će se primijeniti samo za dovoze pitke vode putem gradskog trgovačkog društva VG vodoopskrba d.o.o i to isključivo za potrebe vode za piće, jedan puta mjesečno po domaćinstvu, na području Grada Velike Gorice, osim u naseljima gdje je izgrađena vodoopskrbna mreža i postoji mogućnost priključenja na istu.