Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja - podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševec - Ogulinec


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševec – Ogulinec,
na katastarskim česticama k.č.br. 2471 k.o. Mraclin (Buševec – Ogulinec),
k.č.br. 1115, 1116, 1114/92, 1114/60, 1113, 1114/79, 1110, 1117/4 i 1117/1 k.o. Kuče (Buševec – Ogulinec),
k.č.br. 789/2, 792/22, 792/9, 793, 34, 446, 71, 73/1, 140, 1062/39, 1062/17, 1092/9, 1092/8, 1092/4, 1092/6, 1092/1, 1082/2, 1093, 1094/1, 1024/1, 608, 35/1, 35/2, 228, 464/2, 464/1, 456, 446, 413, 164, 26, 593, 574, 541, 549/1, 549/2, 548/1, 549/6, 548/6, 548/7, 548/3, 547/3, 547/6, 547/1, 547/2, 1024/2, 869, 1021, 1023/1, 940/1, 930/22, 930/3, 920/2, 1023/3, 859/5, 1022, 912/3, 927/2, 930/13, 903, 904/17, 906/6, 1062/18, 566, 979/9 i 902/55 k.o. Buševec (Buševec – Ogulinec),
k.č.br. 541/7, 540/20, 540/15, 540/16, 540/1, 540/17, 540/18, 540/19, 540/13, 648/3, 648/1 i 534/6 k.o. Velika Buna (Buševec – Ogulinec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2016. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45 (zgrada VG Goričanka), 1. kat, soba 122.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.