Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za stočarstvo u 2016. godini

Temeljem Odluke o potpori male vrijednosti za stočarstvo i legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu za razdoblje od 2014.-2016. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice, raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za stočarstvo u 2016. godini.

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za potporu male vrijednosti za:
- stočarstvo:
a) izgradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice sukladno nitratnoj direktivi,
b) izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata na poljoprivrednom gospodarstvu za skladištenje hrane za stoku,
c) nabavu opreme za automatsku hranidbu,
d) muznu opremu, mljekovod, mljekomate i opremu za hlađenje i skladištenje mlijeka,
e) nabavu nove opreme za preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda od mlijeka, kao što je hladnjak (visoki za skladištenje i čuvanje sira i mlijeka do prodaje), posudice i cjediljke za sir i druge mliječne proizvode, kalupi za sir, ormarić za ambalažu, rashladne box kutije za prijevoz sira, ručni hladnjak za transport sira, termometar za tekućinu, alati za rezanje gruša (noževi, ručne harfe i sl.), sirarski kotao, sirarski sudoper, banja marija (inox posuda odnosno vodena kupelj sa duplim stjenkama za zagrijavanje gruša), nabava klima uređaja za reguliranje potrebnog temperaturnog režima zakiseljavanja sira i obrade gruša, ormarić s ključem za odvajanje sredstava za čišćenje, inox kanta za otpatke, posuda za sirutku i dr.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 02. prosinca 2016. godine.

3. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencija:
Natječaju za bespovratnu potporu male vrijednosti mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput.
Najviši ukupni godišnji iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi do 10.000,00 kuna.

4. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za stočarstvo
- preslika osobne iskaznice
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem
- preslika računa o kupnji, ukupna cijena, datum i dobavljač
- dokaz o broju životinja na gospodarstvu registriranih u Jedinstvenom registru domaćih životinja
- izjava da za istu svrhu nije primljena potpora sukladno Uredbi de minimis, ili ukoliko je primljena treba navesti iznos potpore i od koga je primljena.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za potporu male vrijednosti za stočarstvo” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, na tel. 01/ 6269-947

Priloženo:

Zahtjev – stočarstvo (DOC)