Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za prijavu radova za Stručni skup koji će se održati povodom Dana dječjih vrtića Grada Velike Gorice

Produljen je rok za prijavu radova do 17. lipnja 2016. Programski odbor Dana dječjih vrtića Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za prijavu radova za Stručni skup koji će se održati povodom Dana dječjih vrtića Grada Velike Gorice na temu: Partnerstvo vrtića i škola – stvaranje pozitivnih prilika za odgoj i obrazovanje. Stručni skup održat će se 10.10.2016. u Dječjem vrtiću Lojtrica

O Stručnom skupu:
Od 7. do 15. listopada 2016. održat će se Dani dječjih vrtića Grada Velike Gorice i Dječji tjedan. Sa ciljem okupljanja stručnjaka zaposlenih u djelatnosti odgoja i obrazovanja, planira se održavanje Stručnog skupa za odgojitelje, učitelje razredne nastave i stručne suradnike na temu povezanosti i suradnje vrtića i škola.
Ovim skupom želimo potaknuti odgojitelje, učitelje razredne nastave i stručne suradnike koji rade u vrtićima i osnovnim školama, kao i drugim ustanovama, udrugama i institucijama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece da sudjelovanjem u radu Stručnoga skupa pridonesu otvaranju i raspravi zajedničkih tema sa ciljem kvalitetne suradnje prvih odgojno-obrazovnih ustanova s kojima se susreću djeca i njihovi roditelji.

Sudionici skupa pozvani su poslati svoje radove, koji će, u slučaju pozitivne recenzije, biti predstavljeni na Stručnom skupu i javno objavljeni u zborniku radova.
Način aktivnog sudjelovanja: usmeno izlaganje, radionica, poster.

Upute za pripremu i slanje sažetaka:
Autori trebaju naznačiti koju vrstu radova prijavljuju.

Usmeno izlaganje i poster: Potrebno je poslati sažetak rada uz ime autora i naziv institucije. Preporuča se obim sažetka od 200 do 300 riječi i 3 do 5 ključnih riječi.

Radionica: Potrebno je poslati sažetak radionice uz ime autora i naziv institucije. Preporuča se obim sažetka od 200 do 300 riječi i 3 do 5 ključnih riječi. Uz sažetak, potrebno je dostaviti i koncept radionice koji će prikazati način rada, ciljeve i ishode koji se radionicom žele postići.

Sažeci se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu arijana.mataga.tintor@gorica.hr
Programski odbor će pregledati prijavljene radove i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na Stručnom skupu. U slučaju objektivne potrebe, Programski odbor ima pravo zatražiti od autora promjenu i prilagodbu rada u odnosu na način sudjelovanja.

Obzirom na upite i molbe odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika o mogućnosti produljenja roka za prijavu radova, obavještavamo vas da je rok produljen do 17. lipnja 2016., a autori će biti obaviješteni
o prihvaćanju rada ili eventualnim promjenama do 1. srpnja 2016. g.