Grad Velika Gorica

Vijesti

Urbani vrtovi i u Teslinoj ulici

vrt1Grad Velika Gorica poziva sve građane koji bi željeli koristiti vrtne parcele za sadnju povrća i bobičastog voća, začinskog bilja ili cvijeća za vlastite potrebe da se prijave na gradski natječaj za davanje parcela na korištenje.

Nakon što je 36 Velikogoričana dobilo vrtne parcele na korištenje na Podbrežnici, i drugi građani imaju priliku uređivati svoje vrtove, ovoga puta u Ulici Nikole Tesle (kraj kućnog broja 47) dok će jedna parcela biti ponovno dodjeljena na Podbrežnici. Točan broj parcela koje se daju na korištenje nije točno utvrđen jer se zemljište parcelira, no predviđa se do četrdesetak parcela.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva za ima osoba s prebivalištem na području Grada Velike Gorice koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.

Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva, a podnosi se na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresu:

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za korištenje vrtne parcele u Gradu Velikoj Gorici“

Natječaj je otvoren do 22. travnja 2016. godine, a sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947. Detalje natječaja pogledajte OVDJE.

vrt2