Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o provođenju proljetne akcije deratizacije

Od 19. do 26. svibnja na području grada Velike Gorice provodit će se proljetna akcija deratizacije – suzbijanja štetnih glodavaca.

Deratizacija će se provoditi u javnim građevinama, na javnim prometnim i zelenim površinama, obalama vodotoka u naseljima, te u gradskoj odvodnji.

Mamci će se izlagati na skrovita i nepristupačna mjesta, na način da su nedostupni za ljude i druge neciljane vrste.