Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta - vodovod Dubranec


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbni cjevovodi naselja Dubranec, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 313, 1641, 1308, 1312, 1317, 1328, 1354, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361, 1381, 1382, 1385, 1406, 1429, 1438 k.o. Dubranec (Dubranec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.06.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 6, I. kat, soba 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Priloženo:

Poziv (PDF)