Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Spojni cjevovod Kozjača – Šiljakovina


Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju HR-10410 Velika Gorica, Kolodvorska 64
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka, Spojni cjevovod Kozjača – Šiljakovina, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 511, 486, 487, 502, 840, 834, 838, 503/3, 833, 822/5, 681, 813/1, 671/7, 671/14, 671/3, 805, 803, 802/2, 802/1 k.o. Šiljakovina (Šiljakovina) k.č.br. 1987, 1988, 487 k.o. Kozjača (Kozjača).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2015. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 6, Soba 1 (tel. 01/5510-964).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Priloženo:

Javni poziv (PDF)