Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna objava rezultata STOP programa

U utorak, 19. svibnja 2015. u 14 sati u Pučkom otvorenom učilištu održat će se objava rezultata Stop programa.

Grad Velika Gorica je u suradnji s Udrugom Sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, Policijom, Centrom za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Centrom za socijalnu skrb Velika Gorica i Organizacijama civilnog društva, proveo preventivni pilot projekt prema maloljetnicima koji su prvi put došli u sukob sa zakonom – STOP PROGRAM.

Na skupu će biti prikazani rezultati projekta koji je bio usmjeren na prevenciju društveno neprihvatljivih oblika ponašanja mladih s naglaskom na preuzimanje odgovornosti i posljedice ponašanja. Stop program afirmira alternativni pristup u odgovoru društva na kažnjiva ponašanja maloljetnika, koji uključuje suradnju i koordinaciju svih sudionika u intervenciji kako bi se uspostavio socijalni mir, sigurnost i poštivanje pozitivnih standarda ponašanja, a bez procesuiranja počinitelja.

Predstavljanje Stop programa:

1. Uvodna riječ – Lana Petö Kujundžić predsjednica USZM
2. Pozdravna riječ – Dražen Barišić, gradonačelnik Grada Velike Gorice
3. Stop program, zakonska i stručna uporišta – Lana Petö Kujundžić, predsjednica USZM
4. Uloga policije – Kristijan Suša, načelnik PP Velika Gorica
5. Uloga partnera u provedbi projekta:
Sanda Puljiz Vidović – Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
Ines Fabijanić – Centar za socijalnu skrb Velika Gorica
6. Evaluacija – prof.dr.sc. Marina Ajduković