Grad Velika Gorica

Iz medija

Get Online uz Forum 50+

getonlineEuropski „Get Online Week“ godišnja je kampanja u kojoj se sudionicima približava Internet i kompjuterska tehnologija, a u našem gradu učenici Ekonomske škole pomažu starijim sugrađanima svladati korištenje osobnim računalima i programima bez kojih je danas svakodnevnica gotovo nezamisliva.

Svake godine u ožujku Telecentre-Europe kao krovna organizacija organizira „Get Online Week“ kampanju koja omogućuje ljudima da Internet i tehnologiju koriste s povjerenjem i svladaju vještine koje zahtjeva rad na računalu. U Hrvatskoj glavni organizator događanja je Telecentar Zagreb koji surađuje s partnerima iz cijele zemlje, školama, centrima az obrazovanje, strukovnim školama i sveučilištima. FORUM 50+ iz Velike Gorice upravo je jedan od partnera u projektu, koji u nj uključen već treću godinu za redom.Centar ove godine provodi ITC edukaciju za starije osobe i trening za e-Facilitatore za učenike Ekonomske škole Velika Gorica.

- Europska komisija je donijela strategiju „Europa 2020“ kojom se želi povećati gospodarska konkurentnost Europske unije, a digitalna agenda je temeljna aktivnost te strategije.No, agenda nažalost nije naišla na plodno tlo u našem nadležnom Ministarstvu koje je zaduženo za provedbu. Potom se našlo pet organizacija, među njima i mi, koji su se skupili u nacionalnu koaliciju za provedbu te digitalne agende. Bili smo na obuci u Barceloni u siječnju i krenuli smo u realizaciju projekta – rekao na je Nikola Pejak, e-Facilitator koji na projektu podučava mlade i starije sudionike. Kao e-Facilitator Nikola Pejak je zapravo posrednik u međugeneracijskom učenju starijih i mlađih osoba. Mladi prenose starijim osobama neke kompetencije vezane uz digitalne tehnologije dok stariji mogu ponuditi mladima mentorstvo u zapošljavanju i razvoju socijalnih vještina. Upravo to će i raditi 26 polaznika ovog programa u Velikoj Gorici među kojima je 13 učenika Ekonomske škole i 13 starijih sugrađana.

-Pripremamo se za predavanja, svi su se međusobno upoznali, a u svibnju će učenici testirat svoja informatička znanja, dok sa starijim sudionicima radimo pripremu programa. S obzirom na struku svi su bili obrtnici, trgovci, imali rukovodeće pozicije ili imaju OPG-ove, i onda ćemo imati razmjenu znanja u svibnju između 13 parova – objašnjava Pejak.

Starijima osoba približiti korištenje računalom i Internetom

Nevladine organizacije za prava starijih osoba i osoba s invaliditetom uputile su preporuke za novu EU digitalnu agendu, u kojima se zalažu za stvaranje inkluzivnog informacijskog društva u Europi. Organizacije European Older People’s Platform (AGE) i European Disability Forum (EDF) ističu kako se starije osobe i osobe s invaliditetom, usprkos inicijativama europskih institucija tijekom zadnjih desetak godina, i dalje suočavaju sa zaprekama u punopravnom pristupu informacijom društvu, uključujući nedostupnu informatičko-komunikacijsku tehnologiju i nisku razinu informatičkih vještina.

- Naša populacija starijih polaznika su sve osobe s 50 i više godina, neki imaju već neka znanja, a neki nikakva znanja iz informatike. Dolaze kod nas jer njihovi članovi obitelji jednostavno nemaju vremena ili strpljenja podučiti ih informatici. Inače Forum 50+ ima 40 do 50 polaznika , u prošlom ciklusu smo bili i malo ograničeni prostorom, dok ove godine radionice imamo u Centru za djecu,mlade i obitelj, ali i u našim novim prostorijama u Ulici Slavka Kolara – kaže Pejak.

Stariji Velikogoričani na ovoj radionici učiti će osnovne pojmove i izraze, sposobnost pretraživanja Interneta, spremanje i ispis sadržaja pronađenih putem alata za pretraživanje, korištenja web obrazaca, snalaženje na društvenim mrežama i alatima, Internet bankarstvo, korištenje elektroničke pošte, komunikaciju s državnim organima, te razne e-usluge poput centralne narudžbe liječniku, plaćanja računa, katastar i druge korisne stvari vezane uz korištenje Interneta.

- U principu će stariji polaznici učiti osnove informatike, od prebacivanja fotografija s fotoaparata ili mobitela, do korištenja Worda, Excela i drugih programa.Također pokušavamo prilagoditi program njihovim željama i potrebama za koje će iskazati interese – dodaje Pejak.

Učenici Ekonomske škole kao e-Facilitatori

U projekt su se uključili učenici i stariji sugrađani koji u njemu vide priliku da jedni drugima pomognu, odnosno da budu ukorak s vremenom i Internetom.

- Radila sam u kontroli tehničke ispravnosti i čistoće sobe, pisala radne naloge, kontrolirala osoblje, tehniku, obračunavala satove i plaću, a koliko se to danas promjenilo možda više nije ni aktualno danas. Kad sam krenula u mirovinu, počelo je prebacivanje na kompjutere. Zanima me informatika,uključila sam se jesenas kod gospodina Nikole, jer me to na poslu zbog mirovine zaobišlo. Imam volju naučiti barem osnovne stvari i drago mi je da sam se našla sa svim divnim osobama u ovom projektu, te da sam sama dio njega – rekla je gospođa Marija koja je nekada radila u Hotelu Esplanade.

Ekonomska škola Velika Gorica izabrana je u projekt jer između ostalog, provodi niz projekata i aktivnosti. Suradnja s Forumom 50+ na provedbi dijela projekta „Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku“, doprinosi lakšem uključivanju mladih u samostalni život njihovim osposobljavanjem za novo zvanje e-Facilitator i lakšu implementaciju znanja, u praktičan život i mogućnost njihovog lakšeg zapošljavanja u budućnosti. Učenici pomažu starijim osobama u radu na računalu, a stariji sudionici mogu ponuditi mladima mentorstvo u zapošljavanju i razvoju socijalnih vještina.

U školi su obavijestili da svi zaintersirani učenici koji žele starije ljude podučavati informatici, mogu se prijaviti na ovaj projekt. Došli smo na prvi sastanak,upoznali smo Nikolu, rekao je kome i zašto ćemo pomagati, potom smo prolazili kroz programe, i što je važnije našoj skupini ljudi, tomu ćemo ih učiti. Osobno volim ljudima pomagati, osjećati se korisnom i voljela bih im prenijeti što znam. I moj tata želi ponekad nešto napraviti na kompjuteru, a ne zna kako, pa ako mogu njemu pomoći, na isti način mogu pomoći i drugim ljudima da se služe računalom što je danas neophodno i dosta korisno znati – rekla nam je Elza Jolić, učenica Ekonomske škole Velika Gorica.

Izvor: VG Danas