Grad Velika Gorica

Vijesti

EU financira reciklažni centar u Velikoj Gorici

imby1Nakon što je u prosincu 2013.godine odobreno sufinanciranje projekta „In my back yard“ iz Europskih fondova za regionalni razvoj, konačno se može pokrenuti u proces realizacije. Potpisan je ugovor kojim iz fonda stiže 7,96 milijuna kuna za hrvatsko-slovenski projekt i kojim će se novcem graditi reciklažno dvorište u Mraclinskoj Dubravi.

Na konferenciji koja se prijepodne održala u dvorani gradske uprave voditelj projekta Marko Ružić objavio je kako je potpisan ugovor o sufinanciranju.

- Ovu konferenciju organizirali smo kao početno predstavljanje projekta da se pohvalimo da smo sklopili Ugovor o sufinanciranju projekta. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj dobiveno je 1.050.094,47 eura koji će pridonijeti aktivnostima i provedbi programa gospodarenja otpadom koji je Grad Velika Gorica nedavno donio na Gradskom vijeću – rekao je Marko Ružić.

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos kaže da je projekt još jedan korak zbrinjavanju otpada na zakonit način.

– Osim financijskih sredstava koje ćemo dobiti za opremanje reciklažnog dvorišta u Mraclinskoj Dubravi, dobit ćemo novac za edukaciju i opremu, tako da ljudi mogu odlagati otpad te da imamo čisti grad. Možemo reći da je to jedan korak približavanja građana zbrinjavanju otpada na pravi zakonski način, projekt je jako vrijedan. Želimo upoznati građane da vide da je to sve u njihovoj koristi i ekološki prihvatljivo. Naši građani, pogotovo Mraclinci, moraju biti upoznati s tim, da vide da je ovo što radimo transparentno i da se ne radi o nikakvom županijskom odlagalištu, to je reciklažno dvorište samo za Veliku Goricu i točka – izjavio je dogradonačelnik Kos.

Svrha cijelog projekta „teškog“ 9,39 milijuna kuna je jačanje kapaciteta gospodarenja otpadom i to izgradnjom Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava te Centra za ponovnu uporabu Velenje, kao i edukacija partnera projekta i javnosti o pravilnom gospodarenju otpadom. Partneri su Grad Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., Općina Velenje i Šolski center Velenje iz Slovenije.

Dio sredstava, točnije 5,88 milijuna kuna, ide Gradu Velika Gorica za izgradnju Centra za gospodarenjem otpadom u Mraclinskoj Dubravi, a kao jedan od partnera VG Čistoća će dobiti 31.105,62 eura.

- Sredstva će se uložit u izgradnju reciklažnog dvorišta, u gradnju objekta, plato koji treba betonirat i uvesti instalacije, u tijeku je nabava, traži se izvođač radova i kad se završi imat ćemo reprezentativni centralni objekt gospodarenja otpadom. Sav naglasak biti će stavljen na odvojeno sakupljanje otpada, a ne odlaganje i bit će puno manje utjecaja na okoliš – kaže Ružić.

imby2imby3imby4imby5