Grad Velika Gorica

Obavijesti

Pravilnik za provedbu Projekta sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Velike Gorice

energetskiPočetkom kolovoza Grad Velika Gorica raspisat će javni natječaj zainteresiranim građanima za subvencioniranje projekata koji doprinose poboljšanju toplinskih svojstava fasade i stolarije te povećanju učinkovitosti sustava grijanja. Stoga se pozivaju svi zainteresirani građani da na vrijeme pripreme dokumentaciju.

Projekt provodi Grad Velika Gorica u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sufinancirat će se 50% opravdanih troškova pojedinog domaćinstva do maksimalnog iznosa od 37.500,00 kuna po jednom korisniku. Za subvenciju ju osigurano ukupno 1.250.000,00 kuna.

Projekt ima za cilj potaknuti korištenje mjera kojima će se povećati energetska učinkovitost obiteljskih kuća, odnosno smanjiti potrošnja energije i to na način da se zamijeni postojeća i ugradi nova energetski učinkovita vanjska stolarija, poboljša toplinska zaštita vanjske ovojnice (fasade) i poveća energetska učinkovitost sustava grijanja i to ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova te sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora).

Navedenim projektom planira se sufinanciranje 33 obiteljske kuće, a ukupan broj korisnika može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima i broju pristiglih prijava.

Na natječaj će se moći javiti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća s područja Grada Velike Gorice koji će projekte izvoditi nakon provođenja postupka odabira korisnika subvencije i sklapanja ugovora s Gradom Velika Gorica. Za prijavu na javni poziv građani će biti obvezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju legalnost i vlasništvo sagrađenog objekta te projektnu dokumentaciju, odnosno troškovnik za planirani sustav energetske učinkovitosti. Javni poziv i obavijest građanima bit će objavljen početkom kolovoza na službenim web-stranicama Grada Velike Gorice i u dnevnim novinama.

Priloženo:

Pravilnik za provedbu Projekta sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Velike Gorice (PDF)