Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 8. sjednice Gradskog vijeća

vijece238. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice zakazana je za 24. 07. 2014. godine s početkom u 10,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2013. g

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2013. g.

3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj – prosinac 2013.

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. god.
A) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2014. godini,
B) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,

5. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za 2013. godinu

6. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2013. godinu i Financijsko izvješće za 2013. godinu

7. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2012/2013. i Financijsko izvješće za 2013. godinu

8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Lojtrica“ za pedagošku godinu 2012/2013. i Financijsko izvješće za 2013. godinu

9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2012/2013. i Financijsko izvješće za 2013. godinu

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Žirek“ za pedagošku godinu 2012/2013. i Financijsko izvješće za 2013. godinu

11. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2013. godinu i Financijsko izvješće za 2013. godinu

12. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2013. godinu i Financijsko izvješće za 2013. godinu

13. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2013. godinu i Financijsko izvješće za 2013. godinu

14. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2013. godinu i Financijsko izvješće za 2013. godinu

15. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2013. godinu i Financijsko izvješće za 2013. godinu

16. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2013. godinu i Financijsko izvješće za 2013. godinu

17. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

18. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama

19. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice

20. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje sudske nagodbe u predmetu tužitelja Damira Galjufa , vl. Obrta AUTO-ŠLEP DAMIR i tuženika Grad Velika Gorica koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2248/12

21. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju Sporazuma o sufinanciranju dovršenja izgradnje zgrade osnovne škole i izgradnje sportske dvorane uz osnovnu školu u Novom Čiču

22. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane u Novom Čiču

23. Prijedlog Zaključka o odobrenju izvršavanja Sporazuma o sufinanciranju uređenja pomoćnog nogometnog igrališta

24. A) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Velike Gorice za 2013. godinu
B) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Velike Gorice od 2014. – 2016. godine

25. Prijedlog Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Grada Velike Gorice

26. Prijedlog Odluke o preimenovanju ulice u gradskoj četvrti Stari grad u naselju Velika Gorica

Priloženo:

Materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća (ZIP)