Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje uzgoja cvijeća

Temeljem članka 16. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013.- 2015. godinu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje uzgoja cvijeća

1. Predmet natječaja:
Subvencioniranje uzgoja cvijeća.

2. Opći uvjeti i kriteriji subvencioniranja:
Pravo na bespovratno subvencioniranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem cvijeća na području Grada Velike Gorice,
- u 2013. godini uzgojili su cvijeća: – u zaštićenom prostoru površine najmanje 300 m2 ili
- na otvorenom prostoru površine najmanje 200 m2.

Kriteriji za subvencioniranje su: – površina pod cvijećem (potkrijepljena priloženim
računima o nabavi sjemena i presadnica cvijeća)
- očevid na terenu.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za subvencioniranje,
- preslika osobne iskaznice,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika računa o nabavi sjemena i presadnica cvijeća.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15.10.2013. godine.
Zahtjevi koji stignu izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje uzgoja cvijeća”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje uzgoja cvijeća