Grad Velika Gorica

Pitanja i odgovori

Rekonstrukcija ulice Ivana Gorana Kovačića

PITANJE:

Poštovani,
 
Molim Vas da mi odgovorite kada će početi rekonstrukcija dijela ulice I. G. Kovačića. Navedena ulica povezuje Fabjančićevu i obilaznicu (pored sajmišta i reciklažnog dvorišta), vrlo je prometna, a u katastrofalnom je stanju, više se puta godišnje krpa, nema riješenu odvodnju oborinskih voda. Isto tako navedena ulica nema ni s jedne strane nogostup pa predstavlja veliki problem za kretanje pješaka (pogotovo djece).

Budući da se na samoj ulici nalazi i sajmište problem postaje veći za sve sudionike u prometu, a posebno za pješake. Mislim da je krajnje vrijeme da se poduzme nešto po tom pitanju, njezinom rekonstrukcijom gradski proračun ne bi  puno osjetio, a od interesa je za sve građane VG.
 
S poštovanjem!

Ivica Miličević

ODGOVOR:

Poštovani,

Za ulicu I. G. Kovačića od Ulice S. F. Jape do Ulice 153. brigade izrađen je idejni projekt i zatražena je lokacijska dozvola. Po dobivanju lokacijske dozvole izradit će se parcelacijski elaborat, te riješiti imovinsko-pravne odnosi sa strankama u postupku. Po ovjeri parcelacijskog elaborata zatražit će se ishođenje potvrde glavnog projekta. Za očekivati je da će se navedeno ishoditi u 2013. god. Po osiguranju potrebnih sredstava izgradnja bi se mogla planirati u 2014. god.

S poštovanjem,
 
Dalibor Stuparić, dipl.ing.građ.
Voditelj Odsjeka za izgradnju UO za izgradnju komunalne djelatnosti i promet