Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Aktualni sat 29. tematske sjednice Gradskog vijeća

Vesna Gjurković: „ Pozdravljam sve nazočne i imam dva pitanja za gradonačelnika. Zagrebačka županija prenijela je na Grad Veliku Goricu nadležnost nad županijskim cestama, jesu li osim obveze održavanja Gradu namijenjena i financijska sredstva za tu svrhu? I vezano uz to drugo pitanje, vezano je uz ulicu Seljene brigade u Starom Čiću. Već sam nekoliko puta postavljala pitanja u vezi te ulice, jer je u očajnom stanju, vi ste isto priznali da je to tako, pa postavljam pitanja hoćete li nešto poduzeti u vezi rekonstrukcije navedene ulice, kao i izgradnju pješačkih staza uz nju i uz državnu cestu D30 Vukovina i Staro Čiće

Stjepan Kos: „ Kolegice i kolege, krenut ću od drugog pitanja. Što se tiče Seljine brigade i što se tiče pješačkih staza do Grada Velike Gorice od Vukovine, za one koji ne znaju ta cjelina je podijeljena u tri faze, na faze Staro Čiće – Novo Čiće, Novo Čiće – groblje u samom Novom Čiću i treća faza je od skretanja za Novo Čiće do Velike Gorice. Što se tiče prve faze, projektiranje je pri kraju, što se tiče Novog Čića groblja pri kraju, a što se tiče Novog Čića do ulaza u Veliku Goricu, projekt Idejni je gotov, ali zbog državne ceste i skretanja u desno moralo se krenuti od početka što se tiče toga. Ja se nadam, možete si to zapisati da 2013. bi trebala krenuti prva faza Staro Čiće – Novo Čiće, a možda čak i Novo Čiće do groblja pješačka staza. To je pred krajem izdavanja dozvole, to je što se tiče toga. Što se tiče prvog pitanja, financiranje Županijskih cesta, točno prenesene su ovlasti 01.01. U 6. mjesecu još nismo znali kolika su to uopće sredstva, nitko nije poslao, Vlada još nije riješila kolika ta sredstva moraju biti, kolika sredstva moraju dolaziti u Grad, mi smo imali jedan dogovor, nema tu direktora Županijske Uprave za cestu, imali smo dogovor da se prema Gradu prosljeđuje oko 700 – 760 tisuća kuna mjesečno. Mislim da smo dobili dvije uplate do sada i s tim sredstvima moramo održavati sve ostalo. Mi još ne znamo koliko ćemo godišnje dobiti, da li je to 8 miliona, 9 miliona ili 10 miliona. Samo da napomenem, točno da smo preuzeli Županijske ceste na nulu i onda bi se reklo to je sve čisto i ok., ali mi smo preuzeli Županijske ceste u stanju kakvom, vi dobro znate kakvom su, i sad ja i vas kao i sve druge pitam sa 10, ako je 10 miliona godišnje, a od toga će ići na zimsko održavanje negdje jedno 6, sad vas ja pitam kako ćemo mi, ne kako ćemo morat, kako ćemo s ta 3 miliona ili nešto više održavati sve Županijske ceste koje su u stanju kakvom jesu. Da su one bile na nulu nama dane lako bi se održale, ali probat ćemo nekako iz našeg proračuna vidjeti šta se tu može. A što se tiče Seljine, ona je isto pred, vidite ja se nadam da se vozite da vidite da se jedan dio počelo malo mislit i kolčit nešto kako bi se to napravilo. Evo, to je to što vam mogu reći.

Predsjednica: „ Zadovoljni?

Vesna Gjurković: „ Ne mogu biti zadovoljna s tim odgovorom, jer se meni u nekoliko navrata već odgovaralo da su projekti pri kraju za pješačku stazu kroz Staro Čiće uz Seljine brigade uz državnu cestu D30. Sad ponovno se projekti rade i opet su pri kraju i to pri kraju traje 6 godina. To krpanje Seljine brigade, koja služi kao svojevrsna prečica prema Domovinskom mostu i gdje se doslovno polovica automobila dolazećih iz Siska izdvaja iz kolone prema Gorici i skreće kroz Staro Čiće, ta cesta ne može se samo pokrpat, ona se mora rekonstruirat, proširit i dodat pješačke staze, jer po toj uskoj uličici, uz sav taj promet, idu i školska djeca i svi ostali i prema tome očekujem kad slijedeći put postavim to pitanje da ću dobiti nekakav konkretniji odgovor. Hvala.

Predsjednica:„ Hvala lijepo, iduća na redu je Snježana Popović Milić

Snježana Popović Milć:„ Dobar dan svima, ima dva pitanja za gradonačelnika. Koliko je naših lokalnih projekata iz tzv. Vodoskoka uključeno u aktualni investicijski ciklus Hrvatski voda? I drugo pitanje, koje se prometnice na području Grada Velike Gorice obnavljaju ili rekonstruiraju u okviru novog investicijskog ciklusa Županijskih Uprava za ceste i u kojoj vrijednosti?

Predsjednica:„ Izvolite,.. Odgovara gradonačelnik

Gradonačelnik: „ Dobar dan želim svim, što se tiče programa 305 Hrvatskih voda koji je, kao što znate, prije nekog vremena, određenog vremena započet, iniciran sredstvima Vlade RH, a provodile su ga Hrvatske vode, Grad Velika Gorica je vrlo ambiciozno krenuo u taj projekt i kandidirao je nekoliko tehno-ekonomskih cjelina za odvodnju i nekoliko vrlo važnih što magistralnih, uglavnom magistralnih pravaca za gradnju vodovodnih građevina. Odobrena su nam samo takozvana inicijalna sredstva ili sredstva otprilike u visini 1/3 i radovi po tim cjelinama, odnosno po tim ugovorima koji su sklopljeni, su uglavnom i izvedeni. To su dakle radovi na odvodnji tehno-ekonomskih cjelina Okuje, Mraclin, Buševec, Ogulinec i Kuče, Podotočje. Ono drugo, što se odnosi na vaše pitanje da li je nešto kandidirano u nastavku toga projekta, apsolutno svi i drugi projekt,i za koje su se stekli uvjeti, za koje je pribavljena dokumentacija, su kandidirani i u ukupnoj vrijednosti 120 milijuna kuna. Međutim, prema našim saznanjima dosada nismo dobili odobrenje, odnosno nije moguće nastaviti te projekte i započeti neke druge projekte, što je u svakom slučaju zabrinjavajuće obzirom da smo smatrali da naši projekti za koji su se stekli uvjeti za koje smo dobili tzv. inicijalna ili početna sredstva, da bi bilo logično da budu u prioritetu i da se kao takvi onda i nastave posebice u ovim tehno-ekonomskim cjelinama, 3 cjeline koje sam vam spomenuo, jer će praktično doći do situacije da će u tim mjestima, odnosno u tim cjelinama, jedan dio mjesta ili tih naselja, sela biti izgrađena odvodnja, ali ona dakle neće voditi nikuda. Dakle, Grad Velika Gorica ima glavu i rep u tome programu odnosno u tim projektima, kandidirao je, međutim iz Hrvatskih voda eto nismo dobili za sada odobrenje i ja molim i pozivam apsolutno sve koji mogu na bilo kakav način utjecati, da li visokom politikom, da li na bilo kakav drugi način, da naznače taj problem, taj problem je problem svih građana Velike Gorice, a posebice vas koji živite u Donjem Turopolju. Što se tiče drugog djela, odnosno Vašeg drugog pitanja, dozvolite da zbog obimnost tih radova, da Vam to odgovorimo pismenim putem.

Predsjednice: „ Pisanim putem,… Zadovoljni?

Snježana Popović Milić: „ Evo što se tiče prvog pitanja, molim Vas da mi odgovorite u pisanom obliku, što se odnosi na drugo pitanje, međutim prije mjesec dana Županijskim Upravama za ceste Vlada je odobrila trošak od oko, tranšu, pardon, od oko 400 milion kuna. Naša Županijska Uprava za ceste dobila je vjerojatno više od 20 miliona kuna iste tranše, iako je naše područje vrlo važan dio područja Zagrebačke županije na kojima je trebalo biti utrošeno najmanje 5 miliona kuna, Vi niste uspjeli sa toga aktualnog investicijskog ciklusa osigurati ništa, a i to svjedoči i koliko je Gradska Uprava, na čijem ste Vi čelu, uspješna i angažirana kada su u pitanju razvojni interesu našega Grada i molim Vas da mi odgovorite i pisanim putem.

Predsjednica: „ Idući na redu je vijećnik Beus Richembergh

Goran Beus Richembergh: „ Imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo je što ste, ako jeste, s kim učinili na suzbijanju ambrozije ove godine u Velikoj Gorici i drugo pitanje, u kojoj fazi je izgradnja komunalne i prometne infrastrukture za naselja Sjever 1 i 2 i Istok i hoće li biti ikakve gradnje u tim budućim stambenim zonama? Hvala.

Gradonačelnik: „ Da budem točniji, kaže zamjenik bila je suša pa možda nije bilo potrebe za ambrozijom, ali ja ipak mislim da je bilo potrebe za djelovanjem za suzbijanje ambrozije, ali znate kako je svake godine, kakve su mogućnosti i koliko se može i na koji način djelovati. Sasvim sigurno ćemo djelovati, pa dozvolite da Vam odgovorim i na prvo i na drugo pitanje pisanim putem. Gospođo vijećnice Milić, poduzeto je i poslan je dopis i poslat ću Vam ja u prilogu odgovora da je poslan dopis, međutim sredstva nismo dobili i nisu odobrena.

Goran Beus Richembergh: „ Poštovani gradonačelniče Vama i Vašem zamjeniku možda je smiješno, pa onda brkate neke stvari, ambrozija uopće ne reagira na sušu i ako se malo provezete oko Grada vidjet ćete da je podivljala ove godine kao nikada ranije. Cijeli Grad, kao malo koji grad u Zagrebačkoj županiji, okovan je ambrozijom koja cvijeta već 15 dana i guši najmanje 20 posto građana našega Grada. Ako se razvezete u sva 4 smjera, vidjet ćete da Grad nije napravio apsolutno ništa, ni jedan jedini dužni metar prostora uz prometnice, za koje odgovara Grad, nije pokošen niti je iščupana. Pogledajte samo ovu spojnu cestu iz Kobilića preko Črnkovca na Petinu i na Domovinski most, to je sramota. U Petini Vam izlazi ambrozija iz nogostupa. Drugi gradovi itekako vode računa o tome, jer je to, između ostaloga, utjerivanje discipline i prihod Gradu. Grad je zaposlio poljoprivrednog redara i ja pitam šta uopće radite i mogu samo reći da je sramota. Tražim pismeni odgovor.

Predsjednica: „ Pismeni će biti, ali pisani mora biti,…. Vesna Fabijančić Križanić, izvolite

Vesna Fabijančić Križanić: „ Imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje odnosi se evo, već po ne znam koji put je postavljeno, a to je što ste napravili po budućem modelu plinofikacije Grada Velike Gorice i drugo pitanje, u kojoj je fazi izgradnja komunalne i prometne infrastrukture za radnu zonu Vukovina. Hvala.

Stjepan Kos: „ Što se tiče drugog pitanja mogu Vam reći da je u visokom stupnju izgradnje, a što se tiče prvog pitanja dati ćemo Vam pisani, ne pismeni, nego pisani odgovor da ga pismeni mogu pročitati. Hvala.

Vesna Fabijančić križanić: „ Naravno da nisam zadovoljna, jer kad se ne napravi ništa onda se kaže ili da će se pisano odgovoriti ili se kaže da je u visokoj fazi. Gospodine Kos, Vi ste još u travnju 2010. godine, što se tiče izgradnje komunalne i prometne infrastrukture za radnu zonu Rakitovec, najavili početak izgradnje. Sada smo u 2012, dakle od tada je proteklo dvije i pol godine, a što se tiče modela plinofikacije njega iznalazite ima već pune tri godine, to pitanje je postavljeno barem 5-6 puta i svaki puta je odgovoreno bili pisano i pismeno, bilo usmeno, da iznalazite model, pa me interesira dali ste ga konačno iznašli. Hvala.

Damir Šimunić: „ Prvo pitanje postaviti ću zamjeniku gradonačelnika gospodinu Kosu. Naime, prije nekih godinu dana sam Vam postavio pitanje vezano uz status ona dva devastirana objekta u Zvonimirovoj ulici, Vi znate o kojim se objektima radi, dakle da li je po tom pitanju nešto poduzeto? Drugo pitanje gospodinu gradonačelniku postavljam, zašto je zatvoren, odnosno, zašto ne radi Distributivni centar u radnoj zoni Rakitovec.

Stjepan Kos: „ Što se tiče ovog pitanja i ovih objekata, mogu se samo osvrnuti na odgovor onako jednom rečenicom gospođi Fabijančić, gledajte da nema pravnih zavrzlama…

Predsjednica: „ Molim, nećemo odgovarati na prethodno pitanje, odgovorite pisanim putem, idemo odgovarati na vijećničko pitanje

Stjepan Kos: „ Ja vijećniku odgovaram

Predsjednica: „ Ali odgovarate na pitanje Vesne Fabijančić Križanić

Stjepan Kos: „ Preko indiga može biti

Predsjednica: „ Ne može, molim Vas držite se poslovnika.

Stjepan Kos: „ Onda u redu. Znate da su pravni procesi spori i tu je problem. Ako znate vlasnika, ako vlasniku velite da mora nešto napravit, onda Vam vele možete ali dajte se obratite ovom, ovom, onom i kad otiđu problemi onda sve stane na pravnim subjektima koji se bave tom problematikom. Tako da ću Vam ja sad točno pogledat u kojoj je fazi i to ću Vam pisanim putem dati. Što se tiče prvog pitanja za Distributivni centar, ja ne znam da je zatvoren, ja ne znam, to je meni prvi odgovor, evo gledajte, to mi je prvo pitanje. Ja znam da on radi, da nema ambrozije, da je pokošeno oko njega nekih 10-ak hektara, tako da nisam vidio, Ne znam da ne radi.

Damir Šimunić: „ OK možda je dezinformacija, molio bih ovaj pisani odgovor za jedno i drugo.

Predsjednica: „ Hvala lijepo, idući na redu je Stjepan Lučić

Stjepan Lučić: „Predsjednice, gradonačelniče, dogradonačelniče, vijećnice i vijećnici i ostali gosti. Imao sam dva pitanja, ali na jedno pitanje mi je gradonačelnik već odgovorio, iako nisam ni zadovoljan, za kanalizaciju Donjeg Turopolja, koja je stala nakon godinu dana, reklo se da će se nešto napraviti i sa nekim dogovoriti za novce, ako neće dati Hrvatske vode, međutim od toga ništa izgleda. Što je rađeno, novac kao da je bačen. Za jedno 15 – 20 godina ćemo morati nove cijevi metati, a neće se ni upotrebljavati. Drugo pitanje, ulična rasvjeta Vukovina – Podotočje, djeca će krenuti u školu, a ništa nije još ni pokrenuto, a znamo da su u proračunu bili određeni novci za to. Hvala.

Stjepan Kos: „ Kad je čovjek neinformiran onda postavlja ovakva pitanja. Što se tiče prvog, kojeg ste dobili odgovor, to ne trebam odgovarati, jer već znate odgovor, a što se tiče drugog, evo mislim da je jučer bilo, jučer ili prekjučer, nemojte me držati za riječ, otvaranje ponuda. Čim su ponude otvorene, ako nekog nešto zanima, mi smo u Gradu, dođite, jeste Vi Gradski vijećnik? Pa pošaljite nekog, bio je natječaj i čim postupci pravni prema javnoj nabavi budu završeni, krenut će se u izgradnju. Ja vjerujem da će do jeseni bit svijetla. Hvala.

Stjepan Lučić: „ Ako imate gradonačelniče koje mjesto gore, pa ću biti informiran, jer ne mogu znati što je prije jedan dan dogovoreno, a ovako ako ću gore sjediti u kancelariji kojoj, pa ću saznati od nekoga. Hvala.

Predsjednica: „ Dobro, vijećnik Stanilović

Darko Stanilović: „ Poštovana gospođo predsjednice, imam pitanje za uvaženog gospodina gradonačelnika zapravo, dva pitanja ili za osobu koju će on odrediti za odgovor, a tiče se mjesnih odbora Markuševca Turopoljskog i Gudca. Naime, tamo je povučen magistralni cjevovod vodovoda, pa je moje pitanje kada će se moći priključivati na mrežu i kada će biti sanirani prekopi koji su nastali prilikom radova? Drugo pitanje je također vezano za veliki broj mjesnih odbora, naime za sve one ruralne sredine u kojima se građani bave poljoprivredom. Već dvije godine,naime ne navažamo poljske putove i oni su u izuzetni lošoj situaciju, naime po istima raste ambrozija i gotovo je nemoguće prolaziti do ono malo njiva koje se obrađuje. Hvala

Predjednica: „ Izvolite

Stjepan Kos: „ Volim kad su pitanja jednostavna onda je i odgovor jednostavan. Što se tiče priključaka, svi oni koji su uz magistralni cjevovod, svi objekti koji imaju svoje građevne dozvole i ostalo oni mogu predati zahtjev u VG Vodoopskrbu i mogu se priključiti. Znači, kada se magistralni cjevovod primi, odnosno, investitor ga da onom koji je plaćao, onda se može priključit, ja ne znam koji je dio , dođite, vidjet ćemo, donesite mi zahtjev da li je neko zatražio, pa ćemo vidjeti zašto se nije mogao priključiti. To je prvi odgovor, a drugi odgovor što se tiče saniranja, evo mi imamo ovdje, tako da znate da ipak nešto radimo, da nisu amo komunalni redari ostali ovako za ukras, evo ja ću vam pokazati kako pojedini direktori rade, a koliko mi možemo na njih utjecati, to je stvar politike, to je svima jasno. Ovdje imam, evo ga broj 1 Markuševec Turopoljski, obavještava VG Vodoopskrba dana toga i toga da su prekopi nesanirani i da treba to sanirati. Drugo, Bapće nesanirano, bit će sanirano, Buševec nesanirano, Kosnica, Okuje, Ogulinec, Kuče. Čujte, ja i gradonačelnik i ostali imamo primjedbe na neke direktore, kako ih mi možemo riješit to, čujte o tome ne bih govorio, a što se tiče, jer kad nas prozivaju tu na vijeću onda možemo i mi neke stvari reći, a što se tiče cesta i ambrozija tamo gdje se vozi, ambrozije nema. To je poznato, jer, dobro, čujte ja mislim da kad neko po nekom putu vozi da tu ambrozija ne raste, kao i na nekim vinogradima zaraščeni pa je ambrozija 3 metra, ali dobro, otom potom, to nema veze s tim. Tvrdim, gdje se vozi da ambrozije nema, a ovaj dio, što je rečeno da nije pokošeno, ja ću Vam pokazat da je uz ulice, da je uz ceste košeno, dođite ja ću vas prevesti ako vi ne možete, pa ćete vidjeti da to nije istina. A što se tiče privatnih objekata i privatnih parcela, novi poljoprivredni redar, koji je mjesec dana možda ni toliko, on prelazi i obilazi i pišu se rješenja za te ljude prema katastarskim izvadcima da se ta i ta parcela počisti, budite sigurni, ali vi dođite i da vidimo gdje to nije priključeno, nema problema riješit ćemo

Darko Stanilović: „ Zahvaljujem gospodinu dogradonačelniku na odgovoru, ali moram reći da s ovim drugim odgovorom nisam zadovoljan, Naime, ja sam postavio pitanje održavanja poljskih putova koji su uredno, do prije dvije godine, svake godine navažane šljunkom ili batudom, i slažem se da kud se ne vozi da tu ne raste trava, međutim znamo da traktori ostavljaju trag odprilike dva puta po pola metra, a u sredini i sa svake strne ima ambrozije gospodine dogradonačelniče koliko Vam srce želi i odgovarate kao da ne živite na selu. Hvala, molim lijepo da mi date pismeni odgovor da mogu dati ljudima u mjesnim odborima.

Predsjednica: „ Kuzmec Ivan

Kuzmec Ivan: „ Cijenjeni pozdrav svima, moje pitanje se nadovezuje na pitanje prvog našeg vijećnika, to znači Seljina ulica Seljine brigade, ali dalje Ščitarjevska prema Črnkovcu. Do sad su to održavale, recimo da su održavale, a nisu, Županijske ceste. Sada, nema njih više, prešlo je to u Grad i ja sam se ponadao da će to konačno biti onako kako treba. Započeto je, prekrasno su počeli, između mostova su navozili sa brušenim onim asfaltom i to je jedino rješenje koje se može. To su radili dva dana, sanirali su 300 metara, a ostalih 2 kilometara, ne govorim dalje od Lazina prema Črnkovcu, jer tamo već toliko nije strašno, ali ovo samo naselje je za ubit, zapravo tamo skrenut kotač leti, evo jedan dan, imam i primjer, baš direktor Distributivnog centra kad je već u pitanju to, kad je išao na posao i kotačem je sašao dole i odneo mu cijeli rukavac, prema tome to su rupe do koljena,a sa ovim asfaltom se to može fino napraviti, pa bih ja apelirao da se nastavi s tim, a ne da se dva dana radi, tri rupe se zakrpaju i ode se dalje. Čak ne trebam ni odgovora, samo vas molim da poduzmete nešto što se u vezi toga tiče.

Predsjednica: „ Znači ništa? Nema komentara? Vijećnik Jakunić

Mijo Jakunić: „ Lijep pozdrav svima nazočnima na sjednici Gradskog vijeća, imam dva pitanja koja upućujem gradonačelniku Grada Velike Gorice. Prvo pitanje bilo bi koliko je javnih zgrada Grad prijavio u program energetičke učinkovitosti Ministarstvu graditeljstva? A drugo pitanje bi bilo, što ste u tri godine mandata napravili na ispunjenju obećanja u stvaranju pješačke zone u centru Grada. Hvala

Predsjednica: „ Izvolite

Gradonačelnik: „ Dozvolite da Vam na prvo pitanje odgovorim pisanim putem, a da Vam odgovorim na drugo pitanje, dakle u vezi izgradnje, odnosno formiranje pješačke zone u Gradu Velikoj Gorici, nije se moglo ništa značajnije napraviti dokle god imamo kategoriziranu Državnu cestu kroz samo središte Grada Velike Gorice, odnosno Zagrebačku ulicu u ovom djelu koji Vas interesira. Dekategorizacijom te Državne ceste steći će se, naravno po prostornom planu također uvjeti i za, u skoro vrijeme ćemo imati i idejno rješenje koje ćemo dati na tzv. prezentaciju javnosti i građanima da i oni izraze svoje mišljenje kako bi to bilo najbolje i najprihvatljivije za nas, jer na kraju krajeva, mi koji živimo u Velikoj Gorici, znamo koliko nam to znači. Ono što ćemo mi moći napraviti tom dekategorizacijom, a dok se ne steknu ostali drugi uvjeti, to je da ćemo napraviti novu regulaciju prometa u Zagrebačkoj ulici, pa vrlo skoro možete očekivati smirivanje prometa u najvećem djelu, otvaranje, odnosno proširenje parkiranja, a i mogućnost pješačkog prometa nešto kvalitetnijeg, sigurno sigurnijeg, ali kvalitetnijeg u tom smislu da ćemo se više šetati, više družiti, da ćemo na taj način početi formirati to sjedište, središte odnosno pješačku zonu u Gradu Velikoj Gorici, odnosno u onom djelu za koji su sada stečeni uvjeti. Ja mislim da u ovom slučaju su od Tržnog centra pa vrlo vjerojatno u prvoj fazi do Kurilovečke ulice ili možda do ulice Slavka Kolara.

Mijo Jakunić: „ U predizbornoj kampanji 2009. godine obećali ste tu pješačku zonu, pa Vas molim da ne dajete više takva obećanja koja se ne mogu ispuniti. Tražim pisani odgovor na jedno i drugo pitanje.