Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Aktualni sat 26. sjednice Gradskog vijeća

Damir Šimunić: „Postavit ću dva pitanja Gradonačelniku ili koga on ovlasti pa da odgovori. Naime, prvo pitanje, radi se o najvažnijim, najglavnijim gradskim prometnicama u Gradu Velikoj Gorici koje su nakon zime u jako lošem stanju, no međutim s obzirom da smo na polovici godine na tim prometnicama, kao što je Zvonimirova, Pleška, i pristupne ceste prema tim ulicama su dakle vrlo loše što ugrožava i sigurnost vozača, a i ne izgleda to baš lijepo u centru Velike Gorice. Da li nešto poduzimate po tom pitanju da se ta oštećenja saniraju? Drugo pitanje, vezano je uz učestala pitanja građana našeg Grada, a radi se o neugodnim mirisima koji dolaze sa pročistača. Da li se tamo nešto događa i zbog čega se ti neugodni mirisi šire po Velikoj Gorici?“

Gradonačelnik: „Što se tiče udarnih rupa, pretpostavljam da se radi o tome, na prometnicama u vlasništvu Grada Velike Gorice. Napravljeni su prioriteti i ovih dana će početi sanacija, obzirom na kišovite dane koji su bili za nama, nadamo se da ih neće biti i u naredno vrijeme i da ćemo sanaciju moći napraviti što prije. Što se tiče neugodnog mirisa iz pročistača, ovdje kod nas u Velikoj Gorici, odnosno nedaleko od Jezera Čiče, poznat nam je taj problem, posebice u istočnom dijelu i središnjem dijelu Grada. Radimo na tome, međutim, kao što znate,pročistač je doista star, zatraženo je već iz više izvora, postoje konkretni projekti za sanacijom tog pročistača i posebice kada dolazi do pojačanih kiša, obzirom da su neki sugrađani spojili fekalnu kanalizaciju i oborinsku kanalizaciju zajedno, dolazi do velike količine vode na sami pročistač i dolazi do nekih neugodnih mirisa, odnosno dolazi do nemogućnosti obrade te pristigle vode. Radimo na tome i na detekciji toga i na otklanjanju toga, ali naravno da ćemo biti konkretniji u otklanjanju neugodnoga mirisa. Prijašnjih godina smo i nusproizvod, to je mulj, taj mulj smo mogli odlagati, mogli smo ga odvoziti sa prostora pročistača, međutim sada ne možemo, sada on mora biti tamo. Naši djelatnici ga obrađuju, dakle vapnom i ostalim kemijskim procesima i nastoje na taj način ubrzati kemijski proces i anulirati ga kako bi ga onda kasnije negdje deponirali, međutim to sada traje sporije. Ulažu se maksimalni napori. Da bi bio detaljniji, stručniji ja ću vam pisanim putem odgovoriti na vaše pitanje.“

Tajana Amšel Zelenika: „Evo imam pitanje za Gradonačelnika, a vezano je za aktualnu problematiku oko zelene tržnice i zakupaca poslovnih prostora. Naime, zakupci su podijelili jedan papir gdje optužuju Grad da je dao potvrdu na elaborat o etažiranju i na taj način omogućio Žužiću da se upiše kao vlasnik. Zanima me da Gradonačelnik iskomentira taj dopis, da mi kaže da li smatra koga za to odgovornim i što po tom pitanju misli poduzeti i da nas ukratko izvijesti o situaciji koja je nastala na zelenoj tržnici i na koji način će se taj problem riješiti.“

Gradonačelnik: „Molim da saslušate odgovor u dva dijela. Dakle, u prvom dijelu ću nešto ja reći, a onda ću zamoliti pročelnicu, gospođu Zdenku Cvahte da bude stručnija i da vam kaže nekoliko rečenica o potvrdi elaborata o etažiranju. Što se tiče situacije na Tržnom centru, situacija se prati iz dana u dan, dakle i jučer i prekjučer i svaki dan imamo sastanke s vlasnicima prostora, sa korisnicima prostora, posebice s onima na zelenoj tržnici i sa većinskim vlasnicima ili najmodavcima, posebice prostora gdje se nalazi Zelena tržnica, i osobnim angažmanom, na licu mjesta, odnosno na tržnici. Što se Grada tiče i utjecaja Grada, mogu reći da je situacija pod kontrolom. Situacija nije ništa novo, niti ništa staro, dakle situacija je ono što je zatečeno stanje i, ja ću reći agonija, koje traje na tom objektu, odnosno u toj djelatnosti već duže od 10 godina. Mislim da postoje neki interesi, nekoga da to koristi u, pa možda i u političke svrhe, ali mislim da koristi i u osobne svrhe i da ti osobni interesi ne bi trebali nadrasti one opće interese i smatram da ovakvo ponašanje pojedinaca ne bi trebalo prihvaćati kao relevantno, nego da bi trebalo tom problemu prići vrlo ozbiljno, detaljno i razborito. U tu svrhu je osnovano Povjerenstvo koje je sinoć održalo svoju sjednicu i osim nas članova Povjerenstva koji smo razgovarali i koji smo donijeli neke zaključke, na tu sjednicu Povjerenstva predsjednica Gradskog vijeća, gospođa Ožbolt, je pozvala i predstavnike s Tržnice, dakle sa tog prostora, koji su se također imali prilike obratiti i dogovorili smo sljedeće korake koji će biti u narednih 2 tjedna po dobivanju nekih zahtjeva od strane investitora na tom području. Konkretno, ovaj papir koji ste spomenuli, ja ga nisam imao u rukama, ali sam čuo za njega, kažem trebalo bi ga analizirati, ali po onome što mi znamo, odnosno što ja znam i, što vjerujem da će reći naša pročelnica, čuti ćete koje su konzekvence, odnosno koje značenje ima potvrda elaborata o etažiranju koja je ovjerena u Gradskoj upravi i upućena na općinski sud. Izvolite pročelnice.“

Zdenka Cvahte: „Dobar dan svima. Nisam se pripremila za odgovor koji bi sadržavao sasvim konkretne i precizne podatke. Jučer sam imala sa sobom sve materijale, budući sam bila prisutna na Povjerenstvu koje je ovo Gradsko vijeće formiralo, upravo na temu Zelene tržnice. Moje pitanje je mogu li ja pisanim putem dostaviti odgovor na ovo pitanje koje će onda sadržavati i same dokumente. Samo bih htjela reći da je prva potvrda elaborata etažiranja izdana 2003. godine, da su etažni vlasnici upisani tada, temeljem toga elaborata, da smo mi napravili dvije potvrde od kojih je prva u Općinskom sudu odbijena, a druga je potvrđena. Odbijena je zbog numeričke greške u izračunu dijelova, ni zbog čega drugoga, a sve što je sada provedeno i što se konačno može i na Internetu vidjeti, to svatko može vidjeti, ja bih samo htjela potkrijepiti čisto brojevima, klasom, datumima, pa molim ako može, u roku od dva dana mogu dostaviti taj pisani odgovor.“

Leo Lisac: „Na stranicama Grada našao sam pitanje za Gradonačelnika, Zaključak datiran 29.05.2012. godine o I. dopuni Plana prijma u službu za 2012. godinu i sada ovdje kaže: donosi se Zaključak o I. dopuni Plana prijma u službu za 2012. godinu, i sad da ne čitam klasu i urudžbeni broj, mogu dati kasnije za zapisnik Zaključak, i kaže u točki I. u stavku 1. pod a) ispred teksta „u Jedinici za unutarnju reviziju“ dopunjuje novim tekstom: u odsjeku tehničkih i pomoćnih poslova čistačica jedan izvršitelj/izvršiteljica, u točki II. Plana u Upravnom odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove dopunjuje tekst dodavanjem nove alineje koja glasi: u odsjeku tehničkih i pomoćnih poslova čistačica jedan izvršitelj/izvršiteljica. Moje pitanje Gradonačelniku, da li to znači da će se zaposliti čistačica za svaki odjel u Gradu Velikoj Gorici?“

Nikolina Nežić: „Također se nisam pripremila na ovo pitanje, ali s obzirom da se radilo o dopuni Plana prijama, a ja sam primljena na mjesto voditeljice Odsjeka, i sada sam v.d. pročelnica za kadrovske, između ostalog, ukazala se potreba za takvim radnim mjestima i sukladno planiranim sredstvima u proračunu to je napravljeno. Mogu i pisanim putem odgovoriti.“

Gradonačelnik: „Drugim riječima, dakle jedna čistačica nam radi na određeno vrijeme i ima potrebe, kada ta osoba radi već skoro 3 godine i doista ima potrebe da taj radni odnos prijeđe u radni odnos na neodređeno vrijeme. Što se tiče druge čistačice, mi ćemo uskoro, vjerujem za koji tjedan, premjestiti Gradsko vijeće u Lučićevo šetalište, odnosno u bivšu galeriju Kordić, koja je dislocirana od naše zgrade i doista je potrebno da na tom prostoru imamo još jednu osobu koja će brinuti o čistoći, odnosno koja će izvršavati te poslove. „

Leo Lisac: „Hvala puno, zaista mislim, ispravili ste se, mislim da ste se trebali prvi javiti, pitanje sam bio i uputio vama, pogotovo što gospođa nije bila pripremljena, ali moje pitanje i dalje stoji, znači li to da će svaki upravni odjel imati svoju čistačicu? To možete odgovoriti onda u pisanom odgovoru, hvala.“

Darko Stanilović:“ Imam dva pitanja za gospodina gradonačelnika ili za osobu koju on odredi za odgovor. Naime, oba se tiču Lukavca. Logično, eto malo smo zapostavljeni, već su naši sugrađani nestrpljivi, a prvo pitanje bilo bi vezano uz kanalizaciju Lukavec. Naime, već dugi niz godina čekamo i koliko znam obavljen je i javni natječaj. Prošao je i rok od 15 dana za žalbe i vjerojatno je već i vrijeme za potpisivanje ugovora, ukoliko se misli prionuti poslu. Drugo pitanje bilo bi vezano uz naš problem, a on se zove Romi. Problem nije od jučer, međutim, ponukao me bliski susret s njihovim konjima koji su ponovno počeli lutati cestom i to upravo danas kada sam išao u Goricu. Naime, radi se o sljedećem. Biti ću možda malo duži u pitanju, ali moram vam neke stvari objasniti, stoga mi dozvolite. Znamo da je uložen veliki novac Grada kako bi se tamo napravilo reda i napravilo se i imali su kontejnere za privremeni smještaj koji je bio vlasnik Grad Gorica, međutim ti su kontejneri uklonjeni i ovih dana, a i nekoliko mjeseci prije, pojavio se problem divlje gradnje. One romske obitelji su se na jedno vrijeme iselile iz one kuće, koja je jedini zidani objekat tamo, ali nažalost kuća nije srušena i oni su se ponovno vratili i čak, da stvar bude još gora, ne znam po kojim zakonskim propisima, znam da nije nadležnost naša, već HEP-a, oni su i struju priključili. Za njima su došle još dvije, tri obitelji i sagradili su ponovno brvnare. One okolne parcele koje su bile lijepo uređene su pune smeća i svega ostaloga. Moje pitanje je, zašto se u zadnje vrijeme komunalni redari i nadležne službe ne odazivaju na način da se vrši kontrola i da se spriječi divlja gradnja, daljnje uzurpiranje i životinje po tuđim posjedima?“

Dubravko Katulić: „Odgovoriti ću na prvo pitanje, vezano uz fekalnu kanalizaciju u naselju Lukavec. Kako je gospodin Stanilović rekao, žalbeni rok je prošao, sada je pred potpisom ugovora i mi se nadamo da ćemo za nekakvih 10tak dana početi sa gradnjom. Prva je, kao što znamo, Ulica Lužec, 400 metara, nadzorna služba je već upoznata sa budućim izvođačem radova, očekujemo kroz 10 dana, to je sljedeći ponedjeljak, da ćemo početi s radovima, napokon, u naselju Lukavec.

Stjepan Kos: „Kolegice i kolege, što se tiče drugog pitanja, vrlo jednostavno. Vijeće MO, ja se nadam da je imalo sastanak, napišite određene zaključke, komunalni redari biti će uključeni kao i inspekcije nadležne za taj problem. Stoga očekujemo od vas pisani zahtjev da to vidimo, jer rekla kazala nije dobro.“

Darko Stanilović: „S prvim odgovorom sam zadovoljan, ali ja bih lijepo molio, kada se potpiše ugovor da se dostavi vijeću mjesnog odbora jedan primjerak toga ugovora, a što se tiče drugog pitanja, već ima niz dopisa nadležnim službama i dakako da ćemo održati vijeće, jer problem je veliki i očekujem i reakcije od nadležnih službi. Hvala.“

Krešo Hubak: „Moje pitanje odnosi se na upite Akcije za Turopolje. Kao što znamo to je građanska inicijativa koja okuplja 10tak mjesnih odbora, a radi se o tome da se protive gradnji bioelektrane toplane pokraj Novog Čiča. Vjerujem da su i svima vama došli putem e-maila njihovi zaključci. Održali su sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša, sada već kod bivše ministrice Holy i upozoravaju da unatoč zaključcima s ovog Gradskog vijeća, koji su usvojeni jednoglasno, predstavnik Grada u povjerenstvu i dalje zastupa stavove koji nisu u skladu sa ovdje donesenim zaključcima. Moje pitanje upućujem gradonačelniku, da li može utjecati na člana Povjerenstva, gradskog službenika, da zastupa ovu politiku koju provodi Gradsko vijeće po pitanju zaštite okoliša i razvoja ovog sustava o kojem smo dosta dugo raspravljali i temeljito. Hvala.“

Gradonačelnik: „Postupanje Grada Velike Gorice, odnosno djelatnika, predstavnika Grada Velike Gorice, posebice u ovom Povjerenstvu, je prema naputcima koje smo dobili od ovoga Gradskog vijeća, ni milimetar lijevo ni milimetar desno. Dakle, ako je netko napravio nešto protivno tome on će biti sankcioniran, to je sasvim sigurno. Stojim iza svojih riječi, radimo analizu i napraviti ćemo analizu. Nismo primijetili da je bilo nekakvih iskakanja, iz tih, da tako nazovem tračnica dogovorenih na Gradskom vijeću. Ako treba pisanim putem ćemo odgovoriti uvaženom vijećniku, ali ćemo i vama svim ostalima kroz jedno priopćenje za javnost priopćiti koje je naše mišljenje, odnosno naš stav i što smo utvrdili. Inicijativa je poslala također i zahtjev da se smijeni naš predstavnik, što smatramo da nije potrebno, obzirom da ne možemo prihvatiti takve inicijative. Inicijative možemo prihvatiti ako nam nešto predlažu, sugeriraju, da zajedno krenemo u zajedničke inicijative, ali da ćemo mijenjati na prijedlog jednoga ili nekolicine zainteresiranih ili grupe građana, nekoga jer se njima čini da je on možda nešto rekao krivo, to nećemo sasvim sigurno raditi. Najodgovornija osoba sam ja i moji zamjenici, ali i kolega koji sudjeluje u radu Povjerenstva također odgovara za svaku izrečenu riječ osobno, a i onda u ime odjela u ime kojeg je tamo delegiran, odnosno u ime kojega nastupa, a tako i Grada Velike Gorice.“

Vesna Fabijančić-Križanić: „Nisam već u startu zadovoljna, jer ću se nastaviti na kolegu Hubaka, jer ja sam bila osobno prisutna na Povjerenstvu gdje je bio predstavnik Grada pa mi se nije učinilo, informiram Gradsko vijeće, to mogu isto tijekom aktualnog sata, da sam bila prisutna i na drugoj sjednici Povjerenstva koja je bila u ponedjeljak i predstavnik Grada Velike Gorice uopće ne provodi zaključak Gradskog vijeća, čak dapače, kada sam mu na Povjerenstvu prigovorila da on nije odvjetnik ili podizvođač izrađivača studije utjecaja na okoliš, on tako nastupa na Povjerenstvu, tada mi je rekao pred svima, pred cijelim Povjerenstvom da na Povjerenstvu nije tema zaključci Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, niti su interesi Grada Velike Gorice ono što se navodi u zaključcima Gradskog vijeća, već je interes Grada Velike Gorice gospodarski razvitak. Sada, da li ga je netko ovlastio da ne zastupa zaključke Gradskog vijeća, u svakom slučaju mislim da kao predstavnik sigurno je upoznat sa zaključcima Gradskog vijeća, i sigurno nije ovlašten, niti može biti ovlašten kao službenik u Gradskoj upravi, on određivati u kom smjeru će određivati interese Grada Velike Gorice. Prema tome, gradonačelniče, ovo što ste odgovorili kolegi Hubaku da se radi o nečemu da se možda nekome čini da je nešto rekao, to što je Akcija za Turopolje izrekla, to je upravo tako bilo i na prvoj sjednici Povjerenstva i na drugoj sjednici Povjerenstva. To je što se tiče informacije.“

Ante Štrljić: „Imam jedno pitanje za gradonačelnika koje me je pitao jedan građanin iz Velike Bune. Njih zanima temeljem kojeg se Programa gradnje komunalne infrastrukture odvijaju radovi u Velikoj Buni, točnije u Ključić Brdu, a radi se o investiciji izgradnje prometnice u značajnoj dužini? Obzirom da ni članovi mjesnog odbora o tome ne znaju ništa i nisu upoznati s time. Hvala.“

Gradonačelnik: „Pa nije naša Velika Gorica baš tako velika, mada je na 330 četvornih kilometara, ali ja pozivam sve koji mogu, koji imaju vremena, koji imaju auto, bicikl, koji mogu šetati da malo prođu po našoj Velikoj Gorici pa će onda doći i u Vukomeričke gorice, pa će doći na Posavinu, doći će u Vrhovlje, u Turopolju već jesmo, pa će onda malo upoznati tu ljepotu i upoznati će ono što se radi i što ima nekakve prioritete. Taj neimenovani gospodin, u ime vijeća mjesnog odbora, koji se javio, očito nije upoznat s nekim prioritetima i sa nekim zahvatima u prostoru, u ovom slučaju ću govoriti o gospodarsko turističkim zahvatima koji se rade na prostoru posebice Ključić Brda. Prema prioritetima, prema procjenama, prema zahtjevima mjesnih odbora, između ostalog smo dobili zahtjev da se asfaltira cesta, tzv. Rastek, to je cesta od Ključić Brda prema vrhu, to je najviši vrh prema Kozjači i da se na tome dijelu, koji je turistički vrlo popularan, gdje završava naša pješačka poučna planinarska staza, gdje ima nekoliko i gdje će biti još više značajnih ugostiteljskih objekata, da se smanje štete koje nastaju slijevanjem oborinskih voda, podlijevanjem preko ceste i odnošenjem trupa ceste, što moramo svako malo sanirati. Čudi me ovo pitanje. Da niste bili tamo i da niste vidjeli koja je potreba. To je dužina od otprilike 400 metara, u potrebnoj širini sa izvođenjem za odvodnju tog potoka koji se slijeva s vrha tog brijega, ispod ceste ili preko cesto, kako ga ne bi dalje oštećivalo. Mislim da ćemo na taj način revitalizirati i dati dodatni doprinos tom kraju koji je itekako, posebno vikendom, popularan. Što se tiče toga kraja izuzetno smo ponosni da ćemo tamo ove godine uprijeti svoje snage i još uredit zavičajni muzej, tamo se nalazi najveća investicija u prošlim godinama Grada, to je Dom za starije i nemoćne, to je privatna investicija od preko 30 mil. kuna, da se tamo nalazi pješačka staza, da tamo razmišljamo da radimo planinarski dom, dakle da se u tom kraju može ugodno boraviti, mislim da je to svakako potrebno. Prošle godine je napravljeno puno cesta, biti će ih i ove godine. možemo napraviti jednu kartu da vidimo gdje se sve ceste rade pa čak i opisati u nekoliko rečenica zašto.“

Ante Štrljić: „Većinom sam zadovoljan, samo bih molio da taj zahtjev, pošto nije išao od mjesnog odbora, da znamo od koga je išao i da se također obavijesti mjesni odbor Velika Buna tko je podnio zahtjev i zašto se radi. Dali ste Vi odgovor, ali ljudi iz mjesnog odbora također bi voljeli biti upoznati sa radovima koji se odvijaju u njihovim sredinama. Hvala“

Mijo Jakunić: „Pitanje upućujem gradonačelniku, a vezano je za Stari grad Lukavec. Interesira me, na donjem dijelu fasade otučena je žbuka pa me interesira u kojem roku i kada će biti nastavljeni radovi na Lukavcu, kada će biti nastavljeni radovi žbukanja fasade?
Zvonko Kunić: „Kratki odgovor na činjenicu da smo na Starom gradu Lukavcu prije desetak godina postavili vanjsku žbuku, a da smo je prema preporuci struke, konzervatorskog odjela iz Zagreba skinuli na razini nekih 2 metra, kako bi zidovi, koji su izvjesnih debljina metar i više, zapravo na neki način oslobodili se tzv. temeljne, odnosno kapilarne vlage. Ta procedura će biti završena nanošenjem novog sloja fasade. Ovisno o procijeni struke da li ćemo to napraviti krajem ove godine, a vjerojatnije je to slijedeće godine, kako bismo učinak koji se želio postići zapravo maksimalizirali, odnosno kako bi se na neki način riješili ove vlage koja razara temelje samog Starog grada. Hvala.“