Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Aktualni sat 25. sjednice Gradskog vijeća

Vesna Fabijančić Križanić: „Imam jedno pitanje za gradonačelnika i dopustiti ćete mi jednu informaciju. Pitanje za gradonačelnika je sljedeće, s obzirom da gradonačelnik voli reći da on radi sve po Zakonu, mene interesira s obzirom da je Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora donesen u desetom mjesecu, tada je i stupio na snagu, po njegovim odredbama jedinice lokalne samouprave sve svoje akte moraju uskladiti u roku 90 dana. 90 dana je davno, davno prošlo, mi niti jedan akt, a akt donosi predstavničko tijelo, koliko ja znam na sjednici Gradskog vijeća ni jedna odluka kojom se na bilo koji način raspoređuje raspolaganje i kupoprodaja poslovnih prostora nije bila jer je to po tom novom Zakonu isključivo u ingerenciji predstavničkog tijela, htjela bih odgovor na pitanje zašto nismo izpoštivali taj zakonski rok i zašto nakon, ne tri mjeseca koliko je 90 dana, niti nakon šest mjeseci, sedam mjeseci čak i na Gradskom vijeću nemamo odluku vezano za to. Drugo se odnosi na informaciju, naime danas sam bila prisutna, mislim da Gradski vijećnici bi trebali to znati, a i javnost bi trebala biti o tome informirana, s obzirom da smo vezano uz to imali tematsku sjednicu Gradskog vijeća, radi se o termoelektrani, odnosno poznatoj BE-TO. Danas je održana sjednica Povjerenstva koje je raspravljalo o Studiji utjecaja na okoliš i ono što je bitno da se zna je i što je decidirano na Povjerenstvu rečeno, a to je da je Studija utjecaja na okoliš, ona prva stepenica od dokumenata koji se trebaju priložiti lokacijskoj dozvoli, ali da lokacijsku i građevinsku dozvolu za taj projekt Ministarstvo graditeljstva, koje inače izdaje lokacijsku i građevinsku dozvolu za takvu vrstu objekta, neće izdati dok se ne izmijeni prostorno planska dokumentacija Grada Velike Gorice. Da je Grad Velika Gorica gospodar svoga prostora dok Grad Velika Gorica ne izmijeni svoj prostorni plan u kojem će ucrtati taj objekt i ne donese UPU ne može biti izdana niti lokacijska niti građevinska dozvola za taj objekat. Prema tome, nama su sada u izradi Izmjene i dopune Prostornog plana Velike Gorice i Gradsko vijeće će donositi te Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Velike Gorice i ako ćemo se držati zaključaka sa tematske sjednice niti toga projekta neće biti. Hvala.“

Gradonačelnik: „Što se tiče vašeg prvog pitanja, drago mi je da ste te struke, drago mi je da imate dobre odnose sa Gradskom skupštinom Grada Zagreba i drago mi je da tamo prvo pretresete neke promjene Zakona i onda dođete ovdje kod nas u Goricu i ona nama kažete zašto nešto niste napravili. To mi je stvarno drago, ozbiljno! I drago mi je da imamo tako nekoga tko nam može zadavati nekakav ritam i upozoravati nas na nešto što nije napravljeno. U ovom slučaju to je napravljeno. Napravljeno je zato što smo usklađeni sa novim Zakonom i napravljeno je na način da su svi stari ugovori ponovno potpisani, dakle revidirani, a svi novi ugovori se prema tome novome Zakonu i tako i potpisuju, odnosno dogovaraju. Što se tiče kašnjenja, istina bilo je kašnjenja zbog toga što vam je jako dobro poznato, jedna djelatnica je otišla baš u tu Gradsku skupštinu Zagreba raditi, a drugu djelatnicu smo primili, samo zbog toga, ali sve ostalo je lege artis. Što se tiče Studije utjecaja na okoliš i ovoga što ste spomenuli, dobra informacija, dapače, hvala vam na tome.“

Vesna Fabijančić Križanić: „Vezano za pitanje molim pisani odgovor!“

Damir Šimunić: „Postaviti ću dva pitanja gospodinu gradonačelniku. Prvo pitanje postavljam na inzistiranje mještana Kosnice. Naime, pristupna cesta koja vodi do Domovinskog mosta, znamo da je to zapravo županijska cesta, ali postavljam pitanje vezano uz to da li je Grad nešto poduzeo. Naime, na tom dijelu je bilo već dvije do tri intervencije kako bi se saniralo stajanje vode kada kiša pada pa je problem prolaska automobilima, a da ne pričam pješacima, dakle da li ste upoznati s tim problemom i da li Grad misli nešto poduzeti po tom pitanju prema Županiji. Drugo pitanje, vezano je uz postupak javne nabave za nadzorni organ izgradnje sportske dvorane. Naime, da li je postupak javne nabave proveden i tko je izabran na toj javnoj nabavi, te kakav je operativan plan izvođenja građevinskih radova na sportskoj dvorani. Znači kada je bio početak i kada se planira završetak radova s obzirom da mi se čini da malo radovi tamo idu dosta sporo. Nisam siguran da će to biti u roku onih 200 kalendarskih dana. Hvala lijepo.“

Gradonačelnik: „Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče pristupne ceste u naselju Kosnica, znamo o kojoj se cesti radi obzirom da tamo često prolazim. Dakle, doista tamo se sakuplja voda. Nadležnost te ceste je dobila Zagrebačka županija ŽUC , međutim sada smo u postupku promijene prekategorizacije da to tako nazovemo i ona će ili je već postala nerazvrstana prometnica, dakle nadležnost Grada Velike Gorice. Problem te prometnice, o tome smo već više puta razgovarali je taj što je ona niža od okolnog terena. To je prvi moment koji je vrlo bitan. Znači ona vam ima širinu, kao što znate ima i nogostup i problem što je tamo nekada prolazio jedan potok koji je na žalost sada zatrpan i on praktički ne može primiti svu tu nakupljenu vodu nakon obilnih kiša i onda se ona zadržava na kolniku i to traje dok okolni teren „popije“ tu vodu. Rješenje će biti u upojnim bunarima, treba izaći na teren i vidjeti koja je to količina vode, ali tek sada po dobivanju nadležnosti, mada tek sada imamo sporazum, ali nemamo osigurano financiranje jer Vlada još nije donijela jasne kriterije oko toga, ali vrlo brzo ćemo prije jesenskih kiša, ćemo uspjeti, nadam se, to i sanirati. Što se tiče gradnje trenažne dvorane, kao što znate ona se gradi, mi svakog utorka imamo koordinaciju u 10,00 sati s izvođačem pa ću onda u vezi toga i dinamičkog plana koji zapravo propisuje, odnosno određuje proceduru gradnje i u vezi postupka javne nabave, nadzornog organa zamoliti pročelnika da vam onda detaljnije kaže, da ne bi čekali pisani odgovor.“

Dubravko Katulić: „Što se tiče nadzora, javna nabava za nadzor je provedena još prošle godine, krajem godine. Gradonačelnik je spomenuo da koordinacije obavljaju svaki utorak u 10,00 sati. Dinamički plan je dobiven. Trenutno stanje je da smo nešto ispod dinamičkog plana s obzirom da nisu nam bili vremenski uvjeti onakvi kakve smo očekivali. 200 dana još uvijek staje i mi se nadamo da ćemo u 200 dana svakako završiti sportsku dvoranu.“

Damir Šimunić: „Što se tiče prvog pitanja zadovoljan sam odgovorom, ali ipak bi molio pisani odgovor. Na drugo pitanje, mislim da se radi o 200 kalendarskih dana? Pa bih molio onda u pisanom odgovoru da mi date operativni plan pa da vidimo da li je to, to.“

Vesna Gjurković: „Sve vas pozdravljam. Imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo, u siječnju ove godine isteklo je važenje liste prvenstva za dodjelu stanova u najam. Vi niste donijeli novu listu, nego ste produžili onu donesenu 2007. godine. Najprije ste je produžili u siječnju, pa potom i u travnju. Moje pitanje je zašto niste donijeli novu listu prvenstva stanova u najam budući ste imali čitavi mandat vremena pripremiti ju. Drugo, zaključkom od 04. travnja imenovali ste ovlaštenu osobu za zaštitu dostojanstva radnika, tzv. povjerljivog savjetnika u osobi diplomirane pravnice Nikoline Nežić. U isto vrijeme dotičnu ste imenovali članom pregovaračkog tima Grada za kolektivne ugovore djelatnika gradske uprave i ostalih ustanova u vlasništvu Grada. To je kontradiktorno, budući da se djelatnici sigurno neće žaliti osobi koja u isto vrijeme u pregovorima o njihovim pravima iz radnog odnosa zastupa poslodavca, tj. Grad i samim time nastoji umanjiti njihova kolektivna prava. Pitam, kako, dakle ista osoba, može u isto vrijeme zastupati interese uposlenika i interese poslodavca?“

Stjepan Kos, zamjenik gradonačelnika: „Što se tiče prvog pitanja, sutra je baš povjerenstvo za raspisivanje natječaja za stanove, sutra mislim u 14,30 sati. Što se tiče ovih prijašnjih stanova, išlo se po onome redu kako su napisani, a sutra je, velim, možete i provjeriti, ako vas interesira mogu vam sada dati da je sazvano za sutra. To je što se tiče prvog pitanja. Što se tiče drugog pitanja, bože moj, zašto se čovjek ne bi mogao žaliti? Može se žaliti ako nešto ne štima pa nismo mi ‘47., ‘48. Mi smo demokratsko društvo, tako da ako to negdje u Zakonu piše da je to suprotno, onda je suprotno, ali ne vidim. Nekada se čovjek i sam sebi požali pa koliko ima uspjeha, ne znam.“

Vesna Gjurković: „Nisam zadovoljna s odgovorom niti na jedno pitanje jer čini mi se da se nismo razumjeli. Kao prvo, pitala sam gradonačelnika, kao drugo pitala sam zbog čega nije donesena trajna lista prvenstva za dodjelu stanova u najam ili tzv. socijalnih stanova, budući da je dva puta produživana lista koja vrijedi od 2007. godine? Pitam, zar nije bilo vremena ili kadra koji, djelatnika koji su u stanju u Gradskoj upravi to odraditi. Osim toga, gradonačelnik donosi i jednu i drugu odluku pa se njemu i obraćam. Drugo, jasno da se svaki djelatnik može žaliti, ali ja prva kao djelatnik ove ustanove u kulturi, koja je u vlasništvu Grada, se ne želim žaliti osobi koja mi je suprotstavljena u pregovaranju u kolektivnom ugovoru. Ona zastupa poslodavca, a istovremeno je povjerljivi savjetnik kojemu bi se ja trebala žaliti. Pa to su kontradiktorne stvari. Prva neću, vjerujem niti nitko od zaposlenika ustanova gradskih ili gradske uprave, neće doći osobi koja zastupa poslodavca u kolektivnim pregovorima, njoj se doći žaliti. To je kontradiktorno. Shvaćate li što sam htjela reći? Ovo nisam ja pitala hoće li se Povjerenstvo sastati za dodjelu socijalnih stanova, već zbog čega nije napravljena nova lista.“

Snježana Popović Milić: „Pitanje za gospodina gradonačelnika. Nakon što su u donjem Turopolju položene cijevi za kanalizaciju, ostale su razorene ceste i promet se odvija u jednom smjeru. Molim da mi odgovorite kada će se te ceste sanirati kako bi se promet mogao odvijati u oba smjera?

Gradonačelnik: „Svakodnevno imamo takva pitanja iz ovih cjelina i naselja. Ja ću se požaliti na nešto drugo zbog čega ne spavam, a pročelnik vam može reći da će to biti vrlo brzo po potpisu ugovora sa izvođačima radova. Međutim, mene boli nešto drugo što je, moja takozvana, Vlada osigurala milijardu kuna ili pretprošle godine, milijardu kuna za investicije i to poručuje građanima Donjeg Turopolja i svima ostalima koji nemaju kanalizaciju da je tih milijardu kuna potrošeno 600 milijuna kuna uloženo je u gradnju takvih objekata kao što je odvodnja i da smo iz toga dobili određeni dio kolača, mi smatramo jedan od većih dijelova kolača u Hrvatskoj, i da smo time pokrenuli projekte. Što je sada, sada smo došli, započeli smo u Mraclinu, koliko, Štef zna svaku cijev, svaki šaht, zakopali smo nekoliko ulica jer nam je bilo obećano da ćemo nastaviti dalje. Sada smo već u šestom mjesecu, nitko ne trza u Hrvatskim vodama. Gospodo iz Donjeg Turopolja, gdje je gospodin Lučić, i ja se bojim da ćete imati tko zna kada kanalizaciju, a cijevi, možete se spojiti na njih, ali nemojte puštati ništa jer vam bu se sve vratilo nazad. Nije do mene, nije do mojih suradnika, nego je do nekoga drugoga tko treba osigurati sredstva. Grad Velika Gorica izdvaja značajna, ogromna, sredstva u obliku vodnog doprinosa i ona odlaze negdje drugdje i negdje su drugdje potrošeni. Mi, vi, ćemo i dalje biti bez kanalizacije i pročistača. Ispričavam se, malo sam izašao iz teme, ali to je vezano i uz ovo. Što se tiče ovog prvog dijela, lobiramo, svaki dan smo u Hrvatskim vodama tako da znate. Što se tiče ovog prvog dijela biti će vrlo brzo, a što se tiče Mraclina, do Vidova će sve biti po asfaltirano.“

Snježana Popović Milić: „Moliti ću da mi se odgovori u pisanom obliku, ali u kontekstu svega ovoga što ste sada izrekli ovdje za govornicom, a ne da mi dođe pisani odgovor ukrašen i kako to već dolaze odgovori sa vaše strane. Znači doslovno ovako, za građane Turopolja kao i sve što ste rekli za ovom govornicom, molim vas.“

Stjepan Lučić: „Predsjednice, gradonačelniče, dogradonačelnici, gospođe i gospodo vijećnici i ostali, imam dva pitanja za gradonačelnika. Što mislite poduzeti s divljim odlagalištem otpada u okolici Grada? Nekada su se divlji deponiji čistili, ali više ne. Ima ih na desetke uz poljske i šumske puteve, ja ću vam navesti samo jedan koji prijeti da se pretvori u pravo smetlište. Nalazi se na potezu od Vukovinskog jezera prema radaru, za to imam i fotografije snimljene prije dvanaest, trinaest dana snimljene. Drugo pitanje, a vezane uz ovo, zašto se više ne radi deratizacija, pogotovo ako se zna da je to zakonska obaveza Grada? Štakora je sve više, a u proračunu već dvije godine nisu predviđena sredstva u tu svrhu.“

Stjepan Kos, zamjenik gradonačelnika: „Što se tiče divljih odlagališta, točno, ta divlja odlagališta kada se očiste, onda ih opet netko divlji napravi, nevjerojatno, to je točno. Svaki mjesni odbor koji ima na svojem području divlje odlagalište, red je da mjesni odbor to pogleda i vidi to, te uputi papirnati dopis Gradu. Svaki dopis koji je došao da nije učinjen, izađite pred govornicu i recite mi smo poslali dana toga i toga da je divlji deponij na mjestu tome i tome, niste očistili. Vrlo jednostavno, znači, divlji deponiji se čiste stalno, vjerujte mi. Što se tiče drugog pitanja, neki gradovi što se tiče štakora nemaju već godinama tu stavku u proračunu, ne znam, to je slučajno u našem području, nisam dobio niti jedno pisano, da se netko žalio na štakore, nitko nije ništa poslao. Vjerujem da je to točno, ali nije došlo, nema dopisa. Mi možemo pričati da ima letećih tanjura, ali nitko ga još nije poslao. Zašto trošiti peneze, ako nečeg nema?“

Stjepan Lučić: „Slažem se da možda netko treba javiti ili dojaviti da ima smeća itd i da se to odveze, ali vjerujem da ima i u Gorici štakora, ali mislim da ima i po selima, a ne da ih nema. U Mraclinu ih nema, sigurno.“

Ivan Mikulčić: „Neki obrtnici su me zamolili da postavim pitanje u vezi navodnog skidanja putokaznih tabli, reklama za njihove obrte, njihova mjesta obavljanja djelatnosti pa molim zamjenika ili gradonačelnika da mi odgovori kako bi mogao prenijeti.“

Stjepan Kos, zamjenik gradonačelnika: „Što se tiče natpisa i svega ostaloga, mislim da je to reguliran Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Grad Velika Gorica je donesao Odluku o komunalnom redu gdje sve piše kako treba. Onda je donesao Pravilnik o postavljanju antena, klima uređaja i reklamnih predmeta na području Grada Velike Gorice koji je stupio na snagu negdje u siječnju 2010. Godine i onda je u roku šest mjeseci trebalo da svi korisnici koji imaju reklame ili bilo što, samo to legalizirati. Nikom se ne skidaju reklame. Svi su dobili obavijest da se jave i da donesu elaborat koji treba na običnom papiru biti nacrtan u nacrtu ili bilo kojoj projekciji, da se preda gore i to je to. Postoji zakon koliko točno metara od cesta se treba, a u ostalom treba biti i red u prostoru. Kaj mislite netko stavi na metar, auto se zaleti i nema čovjeka. Da je dalje vjerojatnost je puno manja, stoga sve je u skladu sa Zakonima i pravilnicima koje je donio Grad Velika Gorica.“