Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za podnošenje zahtjeva za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila

Temeljem Pravilnika o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 01/12.) gradonačelnik Grada velike Gorice, objavljuje

P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli zahtjeve za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Velike Gorice da podnesu zahtjeve za polaganje posebnog ispita.

Prijave za polaganje ispita podnose se u pisarnici (šalter 1) na adresi GRAD VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Uz prijavu za ispit potrebno je priložiti:

1. ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom ispitu o stečenoj SSS u zanimanju vozača motornog vozila (ili presliku uz original na uvid),
2. ovjerenu presliku vozačke dozvole (ili presliku uz original na uvid),
3. potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita,
4. upravnu pristojbu 70,00 kuna.

Naknada za troškove polaganje ispita u cijelost iznosi 700,00 kuna, a kandidat koji ne položi teorijski (usmeni) ili praktični dio ispita može pristupiti ponovnom polaganju tog dijela ispita, uz prethodnu uplatu naknade za troškove ponovnog polaganja ispita u iznosu od 350,00 kuna.

Trošak polaganja ispita uplaćuju se na:

- na broj žiro – računa Grada Velika Gorica: 2390001-1854100005
- model: 68
- poziv na broj: 7706 – OIB kandidata
- u svrhu: naknada za polaganje ispita.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave ovog poziva na web stranici Grada Velike Gorice i na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice.

Na web stranici Grada i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja ispita s popisom kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Priloženo:

Zahtjev za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Velike Gorice (PDF)

Materijali za pripremu ispita za vozača autotaksi vozila na području Grada Velike Gorice (PDF)