Grad Velika Gorica

Obavijesti

Novi broj žiro računa Grada Velike Gorice

graduprava11Grad Velika Gorica sklopio je Ugovor o obavljanju poslova platnog prometa u zemlji sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d., te tako od dana 7. svibnja 2012. godine Proračun Grada posluje preko novootvorenog žiro računa za redovno poslovanje.
Novi broj redovnog žiro računa je : 2390001-1854100005.