Grad Velika Gorica

Obavijesti

Dvije sjednice Gradskog vijeća 9. svibnja

vijece23U srijedu 9. svibnja 2012. održat će se dvije sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice.

Najprije će se s početkom u 15:30 održati 24. tematska sjednica s tematskom točkom dnevnog reda:

a) Pozicija i daljnje postupanje Grada Velike Gorice u sporu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu radi utvrđivanja ništetnosti Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poduzeća trgovačkog društva VELKOM d.o.o. u stečaju između VELKOMA d.o.o. u stečaju (danas KOMUNALNA INFRASTRUKTURA d.o.o. u stečaju) i SOLIDUMA ŽUŽIĆ d.o.o.
b) Tržnica na malo (tzv. zelena tržnica) u Tržnom centru

Nakon tematske sjednice održat će se redovna 25. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Gradu Velikoj Gorici
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2011. godini
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009. do 2013. godine – za 2011. godinu
6. Prijedlog Odluke o zatvaranju gradskog groblja u naselju Velika Gorica

Sjednice Gradskog vijeća održavaju se u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Priloženo:

Materijali za 24. tematsku i 25. sjednicu Gradskog vijeća