Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra jezera Novo Čiče

Temeljem odredbe članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra jezera Novo Čiče za javnu raspravu, klasa: 350-07/2012-01/57, urbroj:238-33-10/2040-2012-1 od 11. travnja 2012. godine, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
Športsko-rekreacijskog centra jezera Novo Čiče

Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici udruga i ostali na sudjelovanje u javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra jezera Novo Čiče.

Javna rasprava trajat će od 23.04.2012. do uključivo 22.05.2012. godine.

Prijedlog navedenog plana će se tijekom trajanja javne rasprave izložiti na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra jezera Novo Čiče održat će se dana 26.04.2012. u 13,00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Stručna tumačenja tijekom javne rasprave osigurat će nositelj izrade plana Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice i stručni izrađivač plana APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se tijekom trajanja javne rasprave, do uključivo 22.05.2012. godine, upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, poštom ili putem pisarnice.