Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Radne zone Zapad I i Radne zone Zapad II

graduprava11Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavio je poziv za Javnu raspravu u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Radne zone Zapad I i Radne zone Zapad II.

Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici udruga i ostali na sudjelovanje u javnoj raspravi koja će trajati od 18. do 28.11.2011. godine.

Detaljni plan uređenja Radne zone Zapad I i Radne zone Zapad II za koji se provodi postupak zasebnog stavljanja izvan snage, izložit će se tijekom trajanja javne rasprave na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Javno izlaganje o razlozima zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Radne zone Zapad I i Radne zone Zapad II održat će se 22.11.2011. godine s početkom u 13:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Stručna tumačenja tijekom trajanja javne rasprave osigurat će Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 28.11.2011. godine, upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, poštom ili putem pisarnice.