Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 19. sjednice Gradskog vijeća

vijece2319. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice održat će se 12. listopada 2011. godine (srijeda) 16,00 u sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje siječanj lipanj 2011. godine

2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2011. godinu,

3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Velike Gorice za 2010. Godinu

4. Prijedlog Odluke o izradi Odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Radne zone zapad I

5. Prijedlog Odluke o izradi Odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Radne zone zapad II

6. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti jediničnog iznosa za pripadajuću položajnu zonu u kojoj se nalaze nezakonito izgrađene zgrade

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

8. A) Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Velika Gorica ima udjele u vlasništvu – Predlagateljica vijećnica Vesna Fabijančić Križanić

B) Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih
društava u kojima Grad Velika Gorica ima dionice ili udjele u vlasništvu – predlagatelj Gradonačelnik

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Velike Gorice (Sustainable Energy Action Plan – SEAP)

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

11. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete

12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza

13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

14. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Lojtrica

15. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o razrješenju i izboru članova Mandatnog povjerenstva

16. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“

Priloženo:

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća (ZIP)