Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Aktualni sat 19. sjednice Gradskog vijeća

Predsjednica: „Prva se javila vijećnica Vesna Fabijančić Križanić, izvolite.“

Vesna Fabijančić Križanić: „Hvalo lijepo, imam dva pitanja za gradonačelnika i iako su na Aktualnom satu predviđena pitanja, morat ću imati određenu primjedbu, s obzirom da nije postupano po Poslovniku Gradskog vijeća od strane gradonačelnika pa ću krenuti odmah s tom primjedbom. Naime, ja sam još na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavila pitanje vezano za koncesiju za zahvaćanje vode u Kosnici. Gradonačelnik mi je odgovorio da će mi na to pismeno odgovoriti sa svom potrebnom dokumentacijom. Od tada je prošlo, ima još dva dana do tri mjeseca, i to sam danas našla na stolu, taj odgovor i to nepotpun, s obzirom da mi nije dostavljena dokumentacija na koju se poziva, iako je 14.07. rekao da će dostaviti, pa bih molila da se gradonačelnik drži od roka od 30 dana u kojem treba vijećnicima odgovoriti na pitanje i dostaviti zatraženu dokumentaciju. Što se tiče mojih pitanja prema gradonačelniku, prvo pitanje je vezano za kazetu na odlagalištu Mraclinska Dubrava. Prema mojim informacijama kapacitet te kazete je takav da ima mjesta za odlaganje komunalnog otpada još do 31.12. ove godine. Novaca za novu kazetu nema. Fond za energetsku učinkovitost, s kojim je potpisan načelni Sporazum, ne može dati novce, jer nismo to predvidjeli u Proračunu. Rebalansa nema. Ova većina u Gradskom vijeću smatra da ga ne treba. Pa smo svjedoci da počinje frka u Mraclinu, kao što je frka sa grobljem. Sadašnje groblje koje ima izuzetno mali kapacitet, još koji mjesec, a radovi na groblju ne postoje, sada se to proširilo i na Odlagalište i gospodarenje otpadom na Mraclinsku Dubravu čiji je kapacitet kazete, ponavljam, 31.12. Da smo čak i imali rebalans danas, pitanje je koliko bi uz raspisivanje javne nabave do kraja godine uopće što mogli po tom pitanju napraviti pa molim da mi se odgovori na to pitanje. Ja vas molim da mi primjedbu ne računate u vrijeme, jer nisam ja kriva što mi gradonačelnik na vrijeme ne dostavlja.“

Predsjednica: „To ne morate u aktualnom satu tu primjedbu možete istaknut kad god, vrijeme vam je isteklo, ima vas dosta možete postavljati pitanja.“

Vesna Fabijančić-Križanić: „Drugo pitanje je vezano za kredit s obzirom da su ponude otvorene do…“

Predsjednica: „Vrijeme vam je isteklo za pitanje. Gradonačelniče!“

Gradonačelnik: „Ipak ću biti toliko dobar prema svima, pa onda i prema vama. Što ispada da je neuzvraćena ljubav. Za kredit ste spomenuli, niste postavili pitanje, ali ću vam reći do kraja. Mislim da javnost treba znati, ne samo vi, nego i svi ostali. Kredit je, kao što znate, postupak javne nabave je proveden, odabran je najpovoljniji ponuđač i to je Hrvatska poštanska banka. Nakon toga je zatražena suglasnost Ministarstva financija, odnosno dana je suglasnost Vlade RH na sjednici Vlade i predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor je i potpisala tu Odluku. Odluka je stigla u Grad. Kredit je samim tim pred realizacijom, obzirom da treba potpisati onda konkretno i Ugovor sa Hrvatskom poštanskom bankom, čime će biti ubrzo raspisani i natječaji za gradnju, odnosno za slijedeću fazu gradnje na novom velikogoričkom groblju u Kušancu, a čime su se stekli uvjeti i da se izgradi trenažna sportska dvorana u Velikoj Gorici. Samim potpisom predsjednice Vlade potvrđuje se da radimo dobro i da radimo na kvalitetnim projektima. I jedan i drugi projekt nije projekt niti ovoga gradonačelnika, niti ovih zamjenika, niti ove vlasti, nego je projekt koji je dugo, dugo godina pokrenut davno prije, a sada će biti realiziran. Dakle, kredit je praktično rečeno realiziran, gotov, pred potpisivanjem i stvorene su pretpostavke za daljnje radnje. Što se tiče otvaranja kazete u odlagalištu otpada u Mraclinskoj Dubravi, zamolit ću resornog zamjenika da vas on obavijesti o tome.“

Predsjednica: „Hvala lijepo gradonačelniče, resorni zamjeniče izvolite.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Cijenjeni kolegice i kolege, ‘frka’ baš nije hrvatska riječ ali dobro, ja je ipak razumijem. To je ‘problem’ pa koristite ipak po Ustavu hrvatski jezik, to vam stalno govorim! A nije problem nikakav s kazetom, nego je problem s pročistačem koji nije bio tamo od 2006. ili 2007. Nadamo se da ćemo ovih dana, iako ne onako kako neki žele da ga primimo, nećemo ga primiti. Što se tiče kazete, kazeta ima dovoljno mjesta. Sve zavisi kako se bude pritiskalo, jer može ona biti puna i za mjesec dana, a može biti puna i za godinu dana. No, vjerujte mi da građani Grada Velike Gorice neće uopće imati problema sa smećem, a ni sa grobljem, jer ako pogledate statistiku, statistika je svijetla strana, jer manje ljudi umire tako da neće biti problema. Hvala lijepo.“

Predsjednica: „Vijećnice, jeste li zadovoljni s odgovorom?“

Vesna Fabijančić Križanić: „Prvo, nisam zadovoljna s konstatacijom gradonačelnika da samim potpisom predsjednice Vlade se pokaže da radimo dobro, jer samim potpisom predsjednice Vlade se pokazuje da su izbori 04. Prosinca, jer Zakon o izvršenju državnog Proračuna kaže da možete dobiti suglasnost na kredit samo ako poslujete pozitivno, a vi od kada ste gradonačelnik ne poslujete pozitivno pa ste onda po političkoj podobnosti i zbog Izbora dobili suglasnost na kredit. A što se tiče odlagališta i toga ‘koliko će se pritiskati’ vjerojatno se ne može baš tako jako kada ste se bavili mišlju da biste već zatvorenu kazetu otvarali ponovo, prema tome itekako je problem sa novom kazetom. Žao mi je što o najvažnijim stvarima koji se tiču naših građana, na taj način vodite računa.“

Predsjednica: „To bi bilo to, točno na vrijeme. Idući vijećnik je Ozren Robić, izvolite.“

Ozren Robić: „Još jedanput lijep pozdrav svima. Svoje pitanje upućujem gradonačelniku, vezano uz jedan problem, kako bi rekao gospodin Kos. Radi se o cesti ili ulici u naselju Selnica, od broja 18a nekakvih 300 m cca dužine. U biti, to je jedan zemljani makadam put koji je zadnji puta bio nasipavan u proljeće 2010. godine. U toj ulici većina stanovništva su Romi, no prema mojim saznanjima radi se o ljudima koji poštuju sve uzuse ponašanja života u našoj zajednici, za razliku od nekih drugih sredina. Imaju problem jer je cesta u katastrofalnom stanju, znači puna je rupa i vode. Djeca koja svaki dan idu tom cestom u školu imaju problem, jer ih nastavnici u školi pitaju zašto dolaze zamazani na nastavu, a zapravo oni nisu krivi tome pa jednostavno molim odgovor gradonačelnika da li i ako da kada će ta cesta biti sanirana. Hvala lijepo. “

Predsjednica: „Hvala lijepo vijećniče, gradonačelniče izvolite.“

Gradonačelnik: „Hvala na pitanju, dobro poznajem Selnicu, ali broj 18a baš i ne. Malo me čudi da ističete Rome, ali doista nije bitno tko tamo živi, nego je bitno da cesta nije pošljunčana, a trebala bi biti. Izaći ćemo na teren i pošljunčat ćemo cestu živjeli tamo Romi ili netko drugi, ali u svakom slučaju vodimo računa o tome i to na preporuku Vijeća mjesnih odbora tako da ja zadužujem odmah pročelnika da sutra odmah vidimo o kojem se točno dijelu ceste radi i da se ona pošljunči, kako bi naši sugrađani mogli u ovo vrijeme koje sada dolazi, a biti će vjerojatno kišno i hladno, kako bi mogli normalno prometovati i biti sigurni na kraju krajeva.“

Predsjednica: „Hvala lijepo, izvolite.“

Ozren Robić: „Moram reći da sam djelomično zadovoljan vašim odgovorom. Naime, nekoliko puta su se obraćali predsjedniku Mjesnog odbora. Mislim da se gospodin zove Mato Čorić. Obećano im je puno puta, ali nije ništa napravljeno, a prema informacijama isto to, odnosno pomoć su zatražili u VG Komunalcu i nije obećano i nije izvršeno. Ja ću vam ovdje dati fotografije koje su snimane prije dva dana. Malo su loše jer mi je nestalo tinte na printeru doma, ali ako je potrebno poslat ću vam e-mailom.“

Predsjednica: „I to je to? Hvala lijepo, iduća na redu je Vesna Gjurković. Izvolite vijećnice.“

Vesna Gjurković: „Pozdrav svima, imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo je vezano za plinsku infrastrukturu na području Grada. Gradonačelniče, u odgovoru na pitanje o širenju, odnosno o postavljanju plinske mreže koje je postavila Vesna Fabijančić Križanić pred dvije tri sjednice, dali ste joj odgovor da sadašnji distributer, Hrvatska plinara Zagreb, nema predviđena sredstva u tu svrhu te da pokušavate pronaći model ulaganja u plinsku mrežu. Prije dvije godine ste gotovo potpisali desetogodišnji Ugovor sa tom istom plinarom. Hvala Bogu da ste tada prihvatili savjet oporbe i ipak odustali od tog nauma, ali već dvije godine s tom istom plinarom potpisujete jednogodišnje ugovore. Taj drugi će isteći sada u prosincu pa pitam jeste li pronašli neko drugo rješenje, budući da se na području Grada po pitanju plinofikacije ništa ne radi? Drugo pitanje ću postaviti, po ne znam koji put, ali potaknuta još jednom nesrećom u kojoj je stradala biciklistica na velikogoričkoj cesti u Vukovini. Pitam ponovno, imate li u planu i ako imate do kuda se stiglo sa izgradnjom pješačko-biciklističke staze Vukovina – Gorica? Tim prije što svjedočimo svakodnevno jutarnjem i popodnevnom kolapsu na ulazu u Goricu iz smjera Vukovine, i sve više ljudi je koji se odlučuju ići u Grad biciklom. Hvala.“

Predsjednica: „Hvala lijepo, gradonačelniče izvolite.“
Gradonačelnik: „Razumijem pitanja, suosjećam sa stradalom i njezinom obitelji, ali vas molim da vam pisano odgovorim na ova vaša dva pitanja.“

Vladimir Pavišić: „Poštovana predsjednice, poštovani kolege vijećnici, dragi gosti. Imam jedno pitanje i jednu konstataciju. Pošto smo usvojili zapisnik sa prošle sjednice, ja sam postavio isto pitanje na tragu priključenja na vodu naših građana. Tu sam donio svoje Ugovore koji su pokazivali da je to bilo oko 5.500 kn. Isto sam postavio pitanje zašto je sada tako velika naknada, a odgovor sam dobio sličan prošlome. I to ovako, vodomjer košta oko 800 kn, montaža vodomjera košta oko 800 kn sa PDV-om, a ja sam u svom vremenu priključenja našao uplatnicu i Ugovor gdje je vodomjer sa priključkom od Vodoopskrbe, odnosno Komunalca tadašnjeg, mene stajao tada 627,34 kn. Sada postavljam pitanje, tko koga tu pravi ludim? Mislim da gradonačelniku netko podvaljuje. Da li svjesno ili nesvjesno, ja to ne znam, ali nije dobro da vijećnici imaju taj tretman i imaju takav status i dobivaju takve odgovore. Danas u Zagrebu košta ovakav isti vodomjer 3/4 cola, košta 382,23 kn. Sada vas ja pitam gdje se nadogradilo tih oko 1.600 kn? I što je onda onih šest rata po 1.500 kn? Ponovo postavljam, na to nisam dobio odgovor. Gdje je tih 9.000 kn? Za koji posao i koji rad naša gradska firma dobiva i zbog čega? To je živa pljačka! Ako smo na tragu da ćemo stvarati nove vrijednosti, onda je nova vrijednost priključak, potrošnja i to stalna potrošnja vode, i to je onda nova vrijednost koja u Proračun donosi nešto. A ne ovdje smo mi blokirali da ljudi moraju davati po 13.000 kn za priključak vode! Drugo pitanje je, ne znam zašto Proračun nije bio u šestom mjesecu, a nema ga ni danas?“

Predsjednica: „Isteklo vam je vrijeme.“

Gradonačelnik: „Gospodine Pavišiću uvaženi, Proračun imamo stalno. Od kada postoji Grada imamo Proračun!“

Predsjednica: „Rebalans“

Gradonačelnik: „A rebalans? Mislim da bi, kao potpredsjednik Vijeća, trebali znati razliku. Što se tiče vodomjera i što se tiče montaže i ovih vaših podataka 627 kn kada ste se vi priključivali, a živite u Kurilovcu, razlika je vjerojatno u godinama, obzirom da je Kurilovec davno prije dobio vodu, a da se drugi sada priključuju. Ne branim nikoga, ali pokušavam onako s pozicije gradonačelnika malo analizirati ovu stvar. Ukupno 627 kn onih godina i 800 kn sada, a kažete vodomjer je u Gorici 800, a u Zagrebu je 384 kn, mislim da je to produkt javne nabave u količini vodomjera koja se naručuje u VG Vodoopskrbi ili zagrebačkoj vodoopskrbi. Očito na količinu rabat koji smo mi mogli postići u našem trgovačkom društvu je 800 kn konačna cijena s PDV-om, dok je u Zagrebu na više desetaka tisuća komada rabat vjerojatno puno veći pa je onda 384 kn. Što je u montaži? Kakva je montaža? Ne znam i ne mogu se prisjetiti, jer ste me malo zatekli ovim pitanjem, ali vam garantiram da ćemo vam točnu analitiku i svu prateću dokumentaciju koja je vezana uz nabavu, uz montažu i uz analitiku kompletnih cijena pa ako i trebaju usporedbu za prijašnje godine. Recite mi koje godine ste se vi priključivali, kako je tekao rast cijena i sama struktura cijena bila, možda su neke usluge bile zajedničke, možda su neke sada razdvojene pa ćete dobiti tablicu da jedanput za svagda završimo. Međutim, vi ovo ne govorite iz osobnog iskustva i za osobno dobro, nego govorite za dobro svih nas i zbog toga ćemo vam to pripremiti. Zadužit ću VG Vodoopskrbu, putem Skupštine, da nam naprave projekciju, odnosno da nam naprave nekoliko prijedloga koji bi bili najbolji za građane koji sada nemaju priključak vode i koje to očekuje. “

Vladimir Pavišić: „Kada sam spomenuo ovih 627 kn i kada sam spomenuo da vodomjer u Zagrebu košta 386 kn, to je u dućanu, u maloprodaji i ako u kešu platite dobijete 10%. Znači, nije to nekakav sistem što se mi volimo pozivati ‘javna nabava’! Nemojmo raditi od kupnje nekakvog vodomjera javnu nabavu! Jer mi u Gorici naručujemo 100 vodomjera, a oni tamo 10.000! To je maloprodajna cijena. Znači nema argumenata. Ne slažem se s odgovorom.“

Predsjednica: „Dobro, hvala lijepo. Slijedeći na redu je Mijo Jakunić.“

Mijo Jakunić: „Lijep pozdrav svim prisutnima na ovoj sjednici Gradskog vijeća. Pitanja upućujem gospodinu gradonačelniku. Prije par mjeseci tiskana je knjiga o povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske. U protekla tri mjeseca knjiga je prezentirana na velikom području Hrvatskog primorja do Vukovarsko-srijemske županije. U tom smislu za povrat zemlje zemljišnih zajednica pokazana je visoka razina interesa i razumijevanja i prije, a pogotovo nakon upoznavanja sa sadržajem knjige i predloženog Zakona. Može se ustvrditi da je prijedlog Zakona podržalo nekoliko stotina ovlaštenika, stručnih osoba, Udruga, općinskih, gradskih i županijskih vijećnika, načelnika, gradonačelnika i župana. Da li ste vi gradonačelniče u stanju javno podržati donošenje Zakona o povratu imovine zemljišnoj zajednici i aktivnosti Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske te takav Zaključak predložiti Gradskom vijeću? I da li ste spremni kupiti određeni broj primjeraka te knjige za članove Gradskog vijeća? A drugo pitanje bilo bi zašto se na dan mjesta Donja Lomnica, sv. Bartol, već treću godinu za redom ne pale svijeće i ne polaže vijenac kod Spomen ploče poginulim i stradalima u 2. Svjetskom ratu? Napominjem da sam na taj problem ukazao prije tri godine na svečanoj sjednici mjesta gdje je bio prisutan i gradonačelnik. No, predsjednik Mjesnog odbora i dalje ne dozvoljava da se oda počast stradalim antifašistima, a on je član vaše stranke koja ima izvršnu vlast i u Gradu i u mjestu Donja Lomnica. Hvala.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Cijenjeni gospodine vijećniče, širok je pojam knjiga. Ova knjiga koja je napisana, ja bih volio da mi se da narudžbenica u koliko primjeraka je ta knjiga tiskana, odnosno kolika je bila narudžba. Imam i ja neke informacije pa mogu samo par informacija reći. Ova knjiga već jedanput, kako je vi zovete knjiga, a ja ću je nazvati skripta, napisana odnosno prepisana sa određenim zakonima, a dan je samo uvod unutra s obrazloženjem. Nova, koja je napisana, ako je niste pročitali, ako niste bili u europskom domu u Zagrebu u Jurišićevoj ulici, onda ste mogli vidjeti da u ovoj novoj knjizi ima samo dodatak govora onih pravnika koji su tamo bili, ali ne u potpunosti već onako kako to paše. Koliko ja znam određeni broj te knjige je na skladištu, a zanima me tko je bio glavni urednik unutra. Mislio sam da ću si uzeti, predvidio sam to pitanje, ali si nisam uzeo. Mogu reći da je Grad otkupio primjerak te tzv. knjige ili skripte ili beletristike ili kako god je hoćete nazvati, prepisanog štiva. Mi ćemo drage volje, ja se nadam i gradonačelnik i naše stručne službe otkupiti, ali otkupljujemo nešto što već imamo. Znate, onda je to uzaludan trud, a o toj knjizi možemo puno razgovarati i vjerujte mi da ću vam točne podatke dati. Ako u knjizi piše da je određeni broj naručen, nekoliko tisuća, neću sad govorit točno jer si nisam uzeo, da li je to dvije ili tri tisuće, a u tisak je dano četiri ili pet, onda vas ja pitam da li vi znate koliko je te knjige tiskano? Tko je njezin izdavač? I zašto je tiskana? Jer već postoji. A što se tiče nadopuna pod ‘b’ vašeg pitanja, naravno da će Grad podržati i da podržava sve ono što ide u prilog povrata imovine. Ali da Grad nije dao i da nismo izvadili određene dokumente i ja vam opet govorim po tim dokumentima nije napravljeno ništa! A ja vas kao člana Plemenite opčine, Udruge građana Plemenite opčine turopoljske, ne pravnog slijednika, to je nešto drugo, pitam da li ste vi u Lomnici napravili po tim dokumentima išta? Bilo bi mi drago da jeste, ali ja mislim da niste napravili ništa. I da zaključim, Grad podržava i predsjednica Gradskog vijeća, još je dva, tri članka koja moramo riješiti, to usuglašavamo, jer ima Državni arhiv pa koristimo Državni arhiv, imate ga na internetu možete izvaditi sve iz povijesti Plemenite opčine turopoljske pa ćete vidjeti neke podatke koje nikada niste vidjeli niti čuli. Ni ja nisam, pa sam se iznenadio. Znači, mi ćemo to dati na Gradsko vijeće i to će bez brige, doći na Gradsko vijeće. Ako vam još mogu što odgovoriti, drage volje, ali mislim da sam i previše rekao. Hvala.“

Gradonačelnik: „Što se tiče drugog pitanja, dakle proslava dana mjesta Donja Lomnica, odnosno obilježavanja Bartolova kod nas što je zajedničko, ja bih vas molio da se pisano obratite predsjedniku Vijeća Mjesnog odbora Donja Lomnica i da mu to naznačite i da vam on odgovori na to. Naime, to je u njihovim ovlastima, jer mi kao Grad ne možemo nekome reći tko će ili što će napraviti u određenom trenutku. Oni nama šalju prijedloge, mi te prijedloge eventualno pregledamo ako je potrebno, sufinanciramo, naravno, svaki, pojavimo se tamo gdje i kada možemo. Puno njih se događa u isto vrijeme. Čestitamo, kažemo što treba, damo podršku, saslušamo i to opet uronimo u naše projekcije i rad u budućem razdoblju. Dakle, kontaktirajte Vijeće Mjesnog odbora. Mislim da ste čak i vi u Vijeću Mjesnog odbora pa vas molim da to na toj razini riješite.“

Mijo Jakunić: „Što se tiče prvog pitanja, mislim da ovim tempom kako se sastaje Povjerenstvo koje ste osnovali o povratu imovine, mi nećemo tu imovinu vratiti dok smo živi. A što se tiče drugog pitanja, ja jesam vijećnik u Mjesnom odboru, međutim godinu dana nisam išao na sjednice zbog toga jer se predsjednik Mjesnog odbora, naš novi uvaženi kolega vijećnik Gradskog vijeća, jednostavno ne želi da se da počast tim ljudima. Apsolutno podržavam da se da počast poginulima u Domovinskom ratu, i to napravimo, ali ovima u 2. Svjetskom ratu, znači antifašistima, a svi znamo da naša Hrvatska počiva na temeljima antifašizma i Domovinskog rata. Znači, da bi bilo u redu, a na toj ploči su ljudi civili i pripadnici partizana i mještani Lomnice. Tražim pisane odgovore na ova pitanja. Hvala.“

Predsjednica: „Hvala lijepo, idući na redu je Željko Deverić.“

Željko Deverić: „Poštovana predsjednice, poštovani vijećnici i svi prisutni, sve vas pozdravljam i imam pitanje za gradonačelnika. Gospodine gradonačelniče, u drugoj polovici mjeseca kolovoza počelo je navažanje i zatrpavanje jezera u vlasništvu Industrogradnje d.d.. Lokacija jezera je u Donjoj Lomnici i nalazi se unutar treće zone zaštite vodocrpilišta Velika Gorica. Građevni otpad dovozio se danonoćno kamionima ‘Georad Makarska’, neutvrđenim materijalom zatrpavalo se jezero, a noću se stvarala nesnosna buka buldožera, kamiona usred istresanja toga materijala, koja je uznemiravala mještane. Zatrpavanje je trajalo cijeli deveti mjesec. Molim odgovor, što je poduzeto po tom pitanju budući da sam ja po tom pitanju obavijestio Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velika Gorica 30. kolovoza, policijsku postaju i vas osobno. Tražim odgovor, da li je to zatrpavanje vršeno pod nadzorom i uz potrebne dozvole i da li se izvršilo ispitivanje zagađenosti vode? Da li mi dozvoljavate samo da ukratko odgovorim za Dan mjesta.“

Predsjednica: „Ne.“

Željko Deverić: „Onda imam pitanje za gradonačelnika, da li je dozvoljeno držati se deklaracije koju je donio Hrvatski Sabor da su svi totalitarizmi jednako osuđeni, budući da je na toj ploči pisalo da su se ti mještani ili koji jesu bili, odazvali na poziv Komunističke partije Jugoslavije koja je bila zločinačka?“

Predsjednica: „Gradonačelniče, izvolite. Mudro odgovorite.“

Gradonačelnik: „Gospodine Deveriću, dat ću vam broj Vladimira Šeksa da vam odgovori na ovo drugo pitanje. Ja sam gradonačelnik Grada Velike Gorice i nisam u mogućnosti tumačiti odluke Sabora RH. Što se tiče navažanja, da pismeno ste poslali i pitali i pismeno smo vam odgovorili. Ja mislim da ste mogli iščitati iz toga da smo poduzeli apsolutno sve što je u našim ovlastima. Sve ono drugo što je poduzeto, i to smo vam isto zapravo napisali i očekujemo isto kao i vi da nadležne institucije postupe po Zakonu.“

Predsjednica: „Hvala lijepo, jeste zadovoljni odgovorom?“

Željko Deverić: „Ovim odgovorom sam djelomično zadovoljan. Budući da Grad je postupio po svojem, oni su stvarno poslali svim nadležnim inspekcijskim službama na nivou države, ali čini mi se da one nisu svoje obavile. Znači zašto nisu?“

Predsjednica: „Dobro, ja tu sada ne mogu ulaziti u rasprave. Idući na redu je vijećnik Hubak.“

Krešo Hubak: „Imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje bi mogao nazvati stilskim. Zamoljen sam od upravnih tijela Vatrogasne zajednice da to pitanje postavim. Radi se naime o dopisu koji je došao, ne samo Vatrogasnoj zajednici nego i nekim drugim Udrugama, u kojem se kaže slijedeće: ‘poštovani predstavnici Udruga, članice zajednica javljaju nam se s upitima o razlozima zbog kojih se redovito i pravovremeno ne isplaćuju financijska sredstva koja su im namijenjena’. Nakon toga ide objašnjenje da se iz Proračuna Grada financiraju određene zajednice i da su one dužne uplaćivati sredstva pojedinim udrugama. Ovako formuliran službeni dopis, od jedne institucije kao što je Grad Velika Gorica, meni više sliči na novinarski upit. Znam da ste bili novinar i bavili se novinarstvom svojedobno, ali mislim da dopisi koji dolaze iz Grada ne bi smjeli na ovaj način, čisto stilski, izgledati. Jednostavno se to traži ‘dostavite nam ono što tražimo’, to je prvo pitanje. Zanimalo bi me, u stvari, tko vam te dopise sastavlja. Drugo pitanje odnosni se na financije, također prema Vatrogasnoj zajednici, kada ćete isplatiti štetu koja je nastala na opremi prilikom poplave, čiju smo obljetnicu, godišnjicu proslavili nedavno u Bukevju, obzirom da sredstva nikada nisu isplaćena Vatrogasnoj zajednici za opremu koja je uništena na toj poplavi. Hvala.“

Predsjednica: „Hvala lijepo, tko će odgovorit? Gradonačelnik.“

Gradonačelnik: „Što se tiče prvog, stilskog pitanja. Dakle, potpuno je pravo, apsolutno je pravo gradonačelnika i Grada Velike Gorice da analiza i da dozna, a da to predoči i javnosti, na koji način se troše proračunska sredstva. Ne ulazim sada u stil, jer ga nemam ovdje ispred sebe i ne mogu ga kao takvog niti procijeniti, isto pismo je poslano Vatrogasnoj zajednici Grada Velike Gorice, Zajednice sportskih udruga Grada Velike Gorice i Zajednici kulturno umjetničkih društava Grada Velike Gorice. Zajednica sportskih udruga i Zajednica kulturno umjetničkih društava u prvom odgovoru su nam dali apsolutno svu dokumentaciju, dok nam je Vatrogasna zajednica Grada Velike Gorice dala nepotpunu dokumentaciju, nakon čega smo zatražili dodatnu dokumentaciju pa smo dobili opet jedan dio dokumentacije, ali još uvijek nepotpun. Mislim da je danas, ili prije nekoliko dana otišao još jedan dopis, dakle očito se moramo dopisivati da bi saznali gdje su sva proračunska sredstva koja su iz Proračuna Grada Velike Gorice u obliku dvanaestina isplaćene Vatrogasnoj zajednici, a koliko čujemo na terenu, nisu transferirana u Dobrovoljna vatrogasna društva. Dakle, nije nama namjera da budemo inspektori ili da budemo zločesti nego da pojasnimo građanima, prije svega, gdje se nalazi svaka proračunska kuna. A ja vas molim koji ste članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava ili imate prijatelje, osobno provjerite kada su dobili novce koji su iz Proračuna Grada Velike Gorice uplaćeni u Vatrogasnu zajednicu, i trebali su biti transferirani u vaša Dobrovoljna vatrogasna društva. Odgovorno tvrdim da smo isplatili svakog do petog u mjesecu, osim dva mjeseca kada smo kasnili četiri pet dana, dakle do desetog u mjesecu. Dakle, svih devetsto i nešto tisuća kuna je isplaćeno Vatrogasnoj zajednici Grada Velike Gorice. A vi provjerite koji DVD-i i kada su dobili novce. Što se tiče štete sa poplave, pročelnice ja vas molim da mi budete od pomoći, kada ste već na plaći. Ja mislim da smo mi isplatili apsolutno sve štete koje su bile u iznosu od 83.000 kn. Ili ne? Molim vas da dođete za govornicu da kažete sve što se tiče poplave. Itekako je dobro i kvalitetno odrađeno i isplaćeno svima sa posebnom zahvalnošću i pijetetu posebice vatrogascima koji su nas sve zajedno spasili od poplave. Izvolite vi reći točnije.“

Predsjednica: „Hvala gradonačelniče, izvolite pročelnice.“

Pročelnica UO za financije, Žaneta Štefančić: „Sve vas skupa pozdravljam. Meni nije jasno kako vama nije isplaćeno, kada znam da je Odluka donesena. Gradonačelnik je donio Odluku da se iz proračunske pričuve isplate sredstva kako bi se vama pomoglo u popravku svih vaših vozila koja su pretrpjela štetu i vama je na šestomjesečnom izvršenju vidljivo da je, recimo 821.356 kn isplaćeno upravo vama, Vatrogasnoj zajednici, a vi da proslijedite Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, jer ako bismo gledali dinamiku, onda bi to bilo 700.000 kn, a ovdje je vidljivo da je to 821.000 isplaćena. Ja sada ne razumijem kako možete tvrditi tako nešto. Ako je nešto nesporazum, možemo još dodatno provjeriti u poslovnim evidencijama Grada.“

Predsjednica: „Hvala lijepo, vijećniče Hubak izrazite svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.“

Krešo Hubak: „Nisam zadovoljan odgovorom niti na jedno pitanje. Naime, prvo pitanje koje sam iz stilskih razloga postavio, postavilo se na taj način da se tražilo izvješće o sredstvima doznačeno članicama, a nakon toga se tražilo izvješće o svim sredstvima i na koji način su utrošena. Prema tome, ni sami ne znate što tražite pa bi vas onda uputio da se ubuduće onda konzultirate sa čelnim ljudima tih zajednica, jer oni bi trebali biti, na neki način, vaši prvi suradnici i ako nemate u njih povjerenja onda to iskažite i javno i zatražite tj. primjerice konkretno kod Vatrogasne zajednice dajete suglasnost na izbor zapovjednika pa onda možete tu suglasnost povući ili poput gospodina Picule pokušati organizirati Izvanrednu skupštinu i smijeniti rukovodstvo zajednice. A drugo pitanje, nije točno da je isplaćena šteta vatrogascima, što se tiče poplave. Ja sam vas u nekoliko navrata slušao javno i na skupovima, po novinama, u vašem Izvješću današnjem piše da su isplaćena sredstva, međutim to je neistina.“

Predsjednica: „Vrijeme!“

Krešo Hubak: „Na vaše traženje dostavili smo dopis nakon poplave o troškovima. Jedan dio tih troškova su bile štete na vozilima koje su bile neophodne da se poprave što hitnije, i to je bila svota od 82.000 kn. Ukupna svota je nešto više od 200.000 kn i nikada nije dostavljena Vatrogasnoj zajednici.“

Predsjednica: „Vrijeme! Hvala lijepo. I posljednje današnje pitanje na Aktualnom satu je pitanje potpredsjednice Branke Malnar.“

Branka Malnar: „Dobro večer svima, poštovana predsjednice i poštovane vijećnice i vijećnici. Imam prvo pitanje za gospodina dogradonačelnika. Kako djeluju komunalni redari i kakvi su učinci? Drugo pitanje imam za gospodina gradonačelnika, a vezano je za umirovljenike s područja Grada Velike Gorice koji su ljetos ostali bez pogodnosti u prijevozu ZET-om zbog Odluke Grada Zagreba, i sada plaćaju veliku cijenu za taj prijevoz. Molila bih da mi se odgovori da li Grad razmišlja da našim umirovljenicima pomogne u ovom problemu, bilo dogovorom sa Gradom Zagrebom ili kroz neku subvenciju Grada. Hvala lijepo.“

Predsjednica: „Dogradonačelniče izvolite.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Ako sam ja dobro shvatio, komunalni redari rade odlično. Možda prometni redari koji naplaćuju kazne? Možda to? Znam da prometni redari rade od trećeg mjeseca ove godine, da je negdje, nemojte me točno držati za riječ dat ću vam točne podatke, da je negdje oko dvije tisuće i nešto obavijesti stavljeno, što samo obavijesti o prekršajima, a što izvršenje.“

Predsjednica: „Komunalni redari su bili pitanje.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Komunalni redari rade dobro. Komunalni redari izlaze na prijave građana ili kad pošaljemo redare van na teren da vide.“

Predsjednica: „Jeste zadovoljni s odgovorom?“

Branka Malnar: „Jesam.“

Predsjednica: „Tko odgovara za prijevoz? Pročelnik Kunić.“

Pročelnik UO za društvene djelatnosti Zvonko Kunić: „Uvažena gospođo predsjednice, dame i gospodo. Kratko moram konstatirati da je odlukama Grada Zagreba, odnosno prijevoznika ZET-a, na našem području ukinuta povlastica za osobe starije od 65 godina za besplatan prijevoz u javnom prijevozu. Obzirom da se radi o izuzetno velikom broju korisnika i da se radi o izuzetno velikom iznosu, Grad nije predvidio u Proračunu sredstva koja bi to mogla pokriti. Samo za informaciju moram reći, da bi svi umirovljenici trebali kartu za Zagreb plaćati 180 kn, a za područje Velike Gorice 149 kn. Zavisno o njihovim mogućnostima. Nažalost u Proračunu nismo našli novce da taj iznos pokrijemo. Kako će se stvar dalje razvijati, sukladno intenciji pitanja uvažene vijećnice, teško mi je odgovoriti jer je to pitanje i mogućnosti i generalne gradske politike. Hvala lijepo.“

Predsjednica: „Hvala lijepo, jeste zadovoljni?“

Branka Malnar: „Jesam.“

Predsjednica: „Ovime je Aktualni sat gotov, prelazimo na prvu točku dnevnog reda“