Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/2010-01/13
URBROJ: 238-33-01-0020-2010-02
Velika Gorica, 23. rujna 2010. g.

O B A V I J E S T

o održavanju tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
29. rujna 2010. godine (srijeda) u 17,00 sati,
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Tematska točka dnevnog reda:

Izvještaj o stanju poplavljenih područja Grada Velike Gorice i prijedlog mjera za sanaciju.

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Mirjana Pontoni, dipl. iur.