Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Aktualni sat 10. sjednice Gradskog vijeća


Vesna Škare Ožbolt: „Sukladno članku 129. Poslovnika Gradskog vijeća, prelazimo na Aktualni sat. Prvi na Aktualnom satu za pitanje javila se Vesna Fabijančić Križanić, izvolite!“

Vesna Fabijančić Križanić: „Hvala lijepo, imam dva pitanja. Jedno pitanje imam za gradonačelnika, a drugo za zamjenika gradonačelnika gospodina Kosa. Prošli tjedan, negdje krajem, zatražila sam od Upravnog odjela za financije izvršenje proračuna za 2010. godinu sa danom 31. kolovoz, i dopustite mi prije nego postavim pitanje da se zahvalim v.d. pročelnici Upravnog odjela za financije, jer kada nju zatražite kao vijećnik podatke koji vam trebaju da biste obavljali svoju vijećničku dužnost, onda vam je dva dana najdulji rok na koji čekate te podatke. Zahvaljujući tim podacima postavit ću pitanje gradonačelniku kojeg sam određene podatke tražila još prije tri tjedna. Njegove službe su toliko zaposlene da još ni danas nisam dobila to pitanje i vidim da me tajnica malo čudno pogledala, a postoji i e-mail adresa gradonačelnika i način komuniciranja, pa ćete mi dozvoliti da sam pisala gradonačelniku, a nadam se da čita svoju poštu, a ona je isto tako jednako važna kao da sam vama osobno to dala. Dakle, gradonačelniče mene doista interesira zbog čega ste vi u svojem mandatu zaustavili kapitalne investicije? Kada smo vidjeli obračun proračuna i vidjeli koliko ste u izgradnji komunalnih objekata imali izvršenje, i da je to svega nešto preko 70%, i kada sam vidjela izvršenje proračuna za 2010. godinu, jest da nisam baš nešto puno vidjela osim Krešimirca i ovog početka radova u Josipovićevoj, da se nešto puno radi ali da izvršenje u toj mjeri na dan 31.08., na tako važnim pitanjima za Grad Veliku Goricu, moram priznati da sam bila nemalo iznenađena. Za gradnju i građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i groblja, izvršenje Grada Velike Gorice na dan 31.08. je 5,2%. Zamislite, dvije trećine godine je skoro prošlo, a mi smo potrošili skoro 734.

Vladimir Pavišić: „Vrijeme vam je isteklo za postavljanje pitanja.“

Vesna Fabijančić-Križanić: „Hvala, završit ću. Što se tiče građenja magistralnih kapaciteta vodoopskrbe i odvodnje, 0% izvršenje! Što se tiče pitanja za zamjenika gradonačelnika Kosa, ja bih ga molila da mi odgovori, ali konačno što je sa teleskopskim tribinama u dvorani Srednjih škola? Hvala.“

Vladimir Pavišić: „Hvala lijepo, izvolite gradonačelniče!“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani vijećnici, gosti želim vam dobar dan u svoje osobno ime i ime svojih zamjenika ovdje prisutnih i svojih suradnika. Što se tiče prvog dijela ovog pitanja uvažene vijećnice, i gospođa v.d. pročelnica, ona je isto dio moje službe i ona je vama dala podatke na moje odobrenje. Tako da sve podatke koje zatražite možete dobiti u najkraćem roku, ako su oni spremni za takvu vrstu upotrebe. Što se tiče ostalih podataka, znači onih koje ste sada spomenuli, tiče se dakle, ulaganja u kapitalne objekte, o tome ćemo vam napraviti jednu pismenu analizu, ali ono za što vam ne treba pismena analiza je samo da nađete deset ili petnaest minuta vremena, sjednete u auto, ako ne vozite možete i sa mnom uz svjedoka, pa ćemo se malo prošetati, odnosno provozati gradom pa ćete onda vidjeti da li se nešto radi ili se ne radi. Licemjerno je reći da se ne radi magistralni vodovod kad, eto nakon ohoho godina se gradi magistralni vodovod Velika Buna – Šiljakovina – Gudci. Licemjerno je reći da se ne rade nerazvrstane ceste kada ću vam ja pokazati barem petnaestak cesta koje su napravljene i koje se trenutno rade, kada su svi kapaciteti VG Komunalca zauzeti. Kada djelatnici, i ovom prilikom se zahvaljujem svima, ne znam da li ovdje i ima predstavnika VG Komunalca, svima koji rade više nego što mogu, dakle rade i izvan radnog vremena, rade i subotama i nedjeljama i noćne da završe prije sezone, dakle u tijeku građevinske sezone, svoje poslove. Ne možete reći, ja sam to rekao na nekoliko skupova u prošlo vrijeme, da Velika Gorica nije veliko gradilište. Velika Gorica je trenutno najveće gradilište u Hrvatskoj, u koju se trenutno ulaže oko 2 milijarde kuna. Istina, najveća je investicija Vlade Republike Hrvatske, na što smo ponosni, i što je stvar dugogodišnjeg rada nekih ljudi u ovome Gradu, posebice čelnika HDZ-a, i na to smo ponosni, a nemojte sada, a znate jako dobro kako funkcionira proračun, možda čak i bolje od mene, ja sam tek godinu dana u izvršnoj vlasti, nemojte izvlačiti ovakve sitnice i od njih raditi političke pamflete. Istina, znate kako to funkcionira da mnoge stvari nisu situirane i da će biti situirane, po ovjerenoj situaciji, dakle ništa prije, biti će onda plaćene, a onda će se i ovaj postotak promijeniti. Kažem, napravit ćemo vam detaljnu analizu, a za onaj poziv koji sam rekao ostajem otvoren. Hvala.“

Vladimir Pavišić: „Hvala lijepa, dogradonačelniče Kos!“

Zamjenik gradonačelnika, Stjepan Kos: „Gospođe i gospodo, gospodine potpredsjedniče, da ne bi bilo nikakvih nejasnoća o radu i izradi tribina, mogu vam reći slijedeće. Kada se ide u neki javni natječaj imenuje se Povjerenstvo koje provodi javni natječaj. Školski odbor Srednje strukovne škole imenovao je takvo Povjerenstvo, Grad Velika Gorica je dala svog predstavnika za to Povjerenstvo. Zagrebačka županija, provjerite preko svojih županijskih vijećnika kada je poslala, poslala je prije jedno sedam dana, i Povjerenstvo je u punom sastavu od pet članova. Povjerenstvo je sazvano u ponedjeljak, a ako vam treba još bilo kakav podatak ja ću vam uvijek drage volje reći tko to financira, kako financiraju i otkuda su ti novci, a ti novci su, gospođo cijenjena vijećnice, jednim dijelom šteta koju je tadašnji Hrvatski rukometni klub, kojem ste vi bili predsjednica, ostavio školi, a novci su sjeli na račun i od materijalnih sredstava idu za tribine, a vi i vaši tadašnji igrači, Uprava koji ste koristili tu dvoranu, taj prostor, niste bili plaćali nego je bila oštećena direktno škola. Tih 520.000 direktni novac od korisnika dvorane, koji su platili, a škola je unaprijed plaćala njihove račune. Upravo kao što je i sad, ako znate da su od 01.01. ove godine škole u obvezi plaćanja PDV-a, i ja sad vas pitam kao vijećnicu, kao legalistu, kao građanku ove naše Republike da li je moralno, da li je, neću nazvati pravno, ali da li je ljudski da klubovi koji koriste dvoranu ne plate svoj račun u zakonskom roku, a škola od svojih sredstava koje dobije za rad škole plati PDV na vrijeme? Možete provjeriti, na vrijeme do kraja mjeseca! Tako da mi plaćamo vašu ili njihovu neažurnost i ne vođenje financijskih situacija kako bi trebalo biti. Hvala lijepo.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem, jeste zadovoljni? Izvolite!“

Vesna Fabijančić Križanić: „Naravno da nisam zadovoljna. Gradonačelniče hvala na pozivu, vozim se sa autom i vrlo često sa biciklom, tako da znam u kakvom su stanju naše ceste. Ja sam govorila o činjenicama izvršenja našeg proračuna. Ja vidim državne projekte, ali doista je već vrijeme da se vi ovdje ne hvalite sa državnim projektima! Dobro je i lijepo je što se to događa, to će sigurno pospješiti napredak Grada Velike Gorice ali ja sam pitala o izvršenju našeg proračuna! I ovo što kažete konačno o tome tko je ishodio dozvole za taj magistralni cjevovod, to nije sada pitanje! Ali u svakom slučaju, molila bih pismeno da mi odgovorite. Prema tome, ono što se traži odgovor ja vas lijepo molim da drugi puta kada mi budete odgovarali da mi ne govorite da govorim političke pamflete jer 5,2% izvršenja proračuna nije politički pamflet. Što se tiče odgovora na pitanje zamjenika Kosa, dakle još u 11. mjesecu prošle godine ste rekli da će se javna nabava provesti prvi, drugi ili treći mjesec, kada bude nastava pa će se onda tribine raditi u šestom mjesecu kada nema nastave i onda ćemo svi lijepo sjediti gore na tribinama i gledati naše sportske klubove. Prošla je sezona, počela je sezona dvoranskih klubova, a to da li sam ja bila predsjednica ili nisam bila predsjednica, radi se o izvršenju Sporazuma koji su zaključili zajedno Grad Velika Gorica, Zajednica sportskih udruga Grada Velike Gorice i Zagrebačka županija. “

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem, molim vas da se držite vremena i da se ne zamjeramo jedni drugima tu za govornicom. Slijedeći je gospodin Damir Šimunić, izvolite. “

Damir Šimunić: „Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, ja ću postaviti dva pitanja, a vezana su uz problematiku Gradske četvrti „Hrvatski velikani“.“

Vladimir Pavišić: „Oprostite, kome postavljate pitanje?“

Damir Šimunić: „Neka odgovori tko zna, ja zaista ne znam kome postaviti konkretno pitanje i to je ujedno i prvo pitanje. U Zvonimirovoj ulici nalazi se bivši ugostiteljski objekt koji je već godinama prazan i napušten, a već duže vrijeme služi kao okupljalište beskućnika i narkomana. Prema informacijama kojima raspolažem, tamo sada caruju štakori i zmije, što predstavlja opasnost za građane koji žive u neposrednoj blizini. Odmah do tog objekta nalaze se i dva napuštena kioska, koja su služila kao prodavaonica kruha. Može li Grad nešto učiniti da se taj problem riješi? I drugo pitanje vezano je za nepropisno parkiranje, također u Zvonimirovoj ulici, od broja 40 do broja 20. Naime, vozači koji se tamo parkiraju koriste usluge Zagrebačke banke, ljekarne, Mercatora, stomatologa, ordinacije medicine rada, dakle velika je fluktuacija ljudi. I na tom potezu je i srednja škola i pješaci su, naravno u neposrednoj opasnosti. Da li je moguće da se postave klamerice kako bi se riješio problem nepropisnog parkiranja? Hvala lijepo. “

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem, izvolite gradonačelniče“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Gospodine vijećniče Šimunić zahvaljujem na pitanju. To što boli vas i što boli naše sugrađane doista boli i mene, vjerujte mi! Obzirom da često prolazim po Zvonimirovoj ulici i već u nekoliko navrata smo upozoravali naše komunalne redare da, sukladno svojim ovlastima, poduzmu određene korake kako bi se, ne samo to ruglo u tom dijelu grada dovelo u stanje da se može pored njega proći i da možemo tamo živjeti, nego i na drugim mjestima. Osobno ću sutra vidjeti što je, radi se o privatnoj imovini koliko znam i radi se o jednom privatnom projektu gdje je više pravnih subjekata uključeno. Ne znam da li je neka sudska zabrana ili nešto ali očito je nešto što ne vodi dobrome i što daje ružnu sliku Grada, posebice ovog središnjeg dijela Grada, kada govorimo o ovim objektima koje ste spomenuli na početku Zvonimirove ulice. Ne samo da nas to smeta, nas smeta i već više mjeseci vodimo intenzivno razgovore sa Zagrebačkim holdingom i oko ZET-ovie garaža, koja nas već više desetljeća smeta. To najbolje znaju stanovnici ovoga dijela Grada Velike Gorice i tu tražimo, i nadam se da ćemo ubrzo naći rješenje za izmještanje tih kapaciteta iz središta Grada Velike Gorice, jer naravno da to ne priliči da bude u Gradu Velikoj Gorici, a u tom kompletu vjerujem da ćemo tada sve riješiti, a ovo ćemo već za nekoliko dana moći vidjeti kako će izgledati onda ovaj dio u Zvonimirovoj ulici. Što se tiče parkiranja u Zvonimirovoj ulici, koliko znam, a osobno znam jer mi djeca tamo idu na ritmiku i koristim usluge Zagrebačke banke i ljekarne, da je tamo manjak parkirališnog prostora, i kao što ste rekli popularne „klamerice“ očito su jedino rješenje. Mi ćemo konzultirati naš Upravni odjel pa ćemo temeljem toga onda kao i u sličnim ulicama i ostalim ulicama gdje smo to postavili i tamo ćemo postaviti i na taj način osigurati nesmetano odvijanje prometa i sigurnost pješaka, posebice na onom dijelu Zvonimirove ulice. Zahvaljujem vam se, ovo je vrlo konstruktivna primjedba.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem se gradonačelniku, izvolite gospodine Šimunić.“

Damir Šimunić: „Zadovoljan sam odgovorom, to je jedino što se može napraviti. Što se tiče prvog pitanja i tog objekta, Grad je poduzeo to da je sa Zvonimirove strane, sa strane Zvonimirove ulice postavio kao zaštitu žičanu ogradu, i to je u redu. Međutim, sa strane je plastična ograda koja je već, iz one ulice Petra Svačića, ta plastična ograda je već probijena. Jedino se ne bi složio što se tiče drugog pitanja da nema dovoljno parkirnih mjesta. Ima ih! Ima ih iza banke, ima ih u tom dijelu i desno ali onaj tko koristi usluge bilo kakve, on hoće biti na cesti i preko puta otići u banku i obaviti posao i ne želi se šetati jedno desetak metara dalje, ali slažem se i zadovoljan sam što je gradonačelnik rekao da su „klamerice“ rješenje. Hvala lijepo.“

Vladimir Pavišić: „Hvala, slijedeći je štovani vijećnik Zdravko Lučić, izvolite!“

Zdravko Lučić: „Imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo se tiče povrata imovine, a usput da kažem kako pred pet godina razlog osnovni da se uključim u politiku aktualnu pa i u stranačku je bio upravo to što, nažalost sam zaključio da bez takvog mog napora neće to pitanje doći tamo gdje mora doći, tj. do Sabora. Sada ono već je na Saboru i zato je bilo potrebno žurno, pred godinu dana, da se da podrška tom zahtjevu odozdo. Ne neki dokumenti, nego načelna podrška. Zato je pitanje ovo da gradonačelnika pitam kada će biti u stanju da i ovaj tekst koji je i na Saboru, i na neki način od vrhova i dijelom HDZ-a prihvaćen, biti moguće podržati na ovom Gradskom vijeću kao njegov prijedlog. Mene tu ne bude, pa prosim da se to čini bez mene. Drugo pitanje je pitanje naše graditeljske baštine, i to bi samo spomenuo dvije stvari koje se tiču Grada Gorice. Ponajprije kurija Josipović. Prošle godine sam javkao, javkao sam i prije pa se kao nešto radilo. Na kraju ispada da će i ove godine ta kurija biti pod snijegom bez ikakve zaštite, kao što s druge strane da bi se Lukavec grad mogao staviti u funkciju potrebno je produbiti, odnosno pročistiti bunar i napraviti novi pod u dvorištu. Te dvije stvari su prepreka, a ovise o Gradu. Hvala.“

Vladimir Pavišić: „Hvala, da li ćete dati odgovor gradonačelniče?“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Povrat imovine, gospodine Lučiću ja jako dobro znam kao Goričan i Turopoljac, da je to vaše životno djelo, i bez obzira što, kao što vi kažete, nećete više sudjelovati u radu Gradskog vijeća Grada Velike Gorice bar u ovome mandatu, svaki puta kada ćemo govoriti o tome, na neki način ćemo apostrofirati vas ili citirati vas. Tako da shvaćam da je to veliki problem, i da sam se uhvatio vrućeg krumpira kojega ranije se netko nije ili neki se nisu dobro uhvatili, i znam da ga ne mogu sam riješiti i iz tih razloga sam osnovao Povjerenstvo za povrat imovine urbarskih zemljišnih zajednica Turopolja i zemljišne zajednice POT-a. Nisam se uključivao ovdje u raspravu kada ste maloprije govorili o ulozi gradonačelnika i o radu tog Povjerenstva. To Povjerenstvo je održalo do sada pet sjednica i baš na posljednjoj sjednici koju smo imali, imali smo kratki rezime tih pet sjednica. Dobra je vaša primjedba, ne znam tko ju je izrekao ali rekao je da bi trebali javnost izvijestiti. I da trebali bi javnost izvijestiti što smo tih proteklih godinu dana napravili, i koji su nam planovi za naredno razdoblje ali ne možete nam poreći, bar meni, da nemamo dobru volju i da ne želimo, ja i moji suradnici, to privesti jednom smjeru i početi rješavati konačno taj problem odnosno taj ‘vrući krumpir’, kako sam ga nazvao, se ne može jednostavno i brzo riješiti. Ali kao što će biti javnost i vi posebno ćete biti obaviješteni o tome, a vaš osobni angažman ja znam da će na ‘terenu’, da ga tako nazovem, biti izuzetno dobar i kvalitetan obzirom na vaše iskustvo i na vaše znanje i ono što sam rekao da vam je to, a to vam ljudi i cijene, da vam je to životno djelo. Što se tiče, a opet je vezano djelomično i na ovo vaše prvo pitanje, graditeljske baštine i nas itekako boli situacija dvora Josipović u Kurilovcu. Bili smo, i na prošlom vijeću sam o tome govorio, i bili smo i često smo tamo i intenzivno imamo pregovore sa Župom BDM sa velečasnim Razumom, kako riješiti taj problem. Kao što znate i to zemljište i taj objekt je u vlasništvu Župe. Imamo pregovore u tom smjeru, dakle da se taj objekt vrati Gradu i da se isprave čestice tamo na tom dijelu. Jedan dio čestica će ostati u vlasništvu Župe, a drugi dio za gradnju sakralnog objekta, jer imaju potrebe za gradnju objekta u Kurilovcu takve namjene, a drugi dio na kojem se nalazi kurija Josipović će pripasti Gradu, a paralelno s tim prikupili smo svu dokumentaciju, dakle da vidimo, nismo baš svu ali da vidimo koja je do sada napravljena, a tiče se razgradnje odnosno deponiranja postojećih dijelova građevine kako bi se one sačuvale, i kako bi se onda krenulo jednog dana, vrlo vjerojatno u gradnju replike. Ono što smo pokušali interventno napraviti u suradnji s predstavnicima GČ ‘Kurilovec’, koji su također pokazali inicijativu da se sačuva taj dio naše baštine, je da ga uz pomoć, odnosno imali smo narudžbu prema VG Komunalcu da ga ogradimo. Ono što smo napravili, vjerujte drugi dan je bilo devastirano. Dakle, fizička ograda da se ne prilazi tom objektu, drugi dan je doslovno bila devastirana i srušena. Mi smo stavili građevinsku mrežu na ulaz gdje su nekada bila vrata i prozori, i ta mreža je iščupana van i to je, mogu slobodno reći, divljački način ponašanja prema tom dragulju tradicijske i kulturne drvene baštine kod nas.“

Vladimir Pavišić: „Hvala gradonačelniče, gospodine vijećniče?“

Zdravko Lučić: „U vezi prvog pitanja, jasno je ovo da Povjerenstvo što je napravilo, prikupilo različite materijale, oni su dobro došli, kada? Kada Sabor donese Odluku da povrata ima. Prema tome, dok nema tog povrata ti papiri nemaju nikakvu praktičku vrijednost. Zato je važno da predložite ovdje Gradskom vijeću da ono podrži, evo koliko sam papira radio! Napravite neki papir! Evo ponovo sam dao papir! Ništa ne košta! Vama je to korisno i HDZ-u, kako god hoćete. To je jedno. Što se ovog drugog tiče, jasno da treba ograditi da djeca ne stradaju, to je jasno. Međutim, to nije srž pitanja. Ovo što ste rekli to na neki način pozdravljam ali u cjelini ja bih prosio u vezi obadva pitanja malo cjelovitije objašnjenje i radi građana i radi vijećnika.“

Vladimir Pavišić: „Hvala lijepa, uvaženi vijećnik Ante Štrljić.“

Ante Štrljić: „Srdačan pozdrav svima prisutnima, uputit ću dva pitanja zamjeniku Kolarcu. Prvo se odnosi na to da je počela natjecateljska sezona, u brojnim sportskim kolektivima kao i u pojedinačnim sportovima, a dosta je vidljiv napredak u našem goričkom sportu pa me zanima kako Grad gleda na to. Drugo pitanje se odnosi na osnovne škole i zanima me što je Grad poduzeo po pitanju radova na osnovnim školama u ovoj 2010. godini? Hvala. “

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem, dogradonačelniče izvolite!“

Zamjenik gradonačelnika Ervin Kolarec: „Poštovani potpredsjedniče, uvažene vijećnice i vijećnici, hvala vijećniku Štrljiću na pitanju. Naime, ono što sam dugo zagovarao to se, uistinu u proteklih godinu dana i ostvarilo. Grad Velika Gorica je postala i postali smo Grad sporta. Tako su naši nogometaši ušli u 2. Hrvatsku nogometnu ligu, Hrvatski rukometni klub ušao je u Premijer ligu, kuglački klub ušao je također u prvu ligu, stolno teniski klub ‘Stanfar Velika Gorica’, također je od ove sezone u elitnom natjecanju i ženski rukometni klub ‘Gorica’ proteklog tjedna također su ostvarili uspjeh i plasirali se u drugu žensku rukometnu ligu. Uz to, svakako ne smijemo zaboraviti najuspješniji ženski kolektiv, a to su unazad nekoliko godina Azenašice, i tu imamo drugoligaša košarkaški klub ‘Gorica’. Dakle, u Gradu Velikoj Gorici, u ovoj natjecateljskoj sezoni koja je počela, imamo tri drugoligaške momčadi i imamo četiri prvoligaške momčadi, i stvarno se možemo s tim i pohvaliti i biti ponosni na to da smo postali Grad sporta i ono što sam dugo zagovarao Velika Gorica je definitivno ušla na sportsku kartu Hrvatske, i ja vjerujem da svi mi ovdje prisutni možemo biti sretni i zadovoljni i čestitati našim sportašicama i sportašima na ostvarenim rezultatima. Ono što mogu reći je da Grad apsolutno svoje sportaše podržava. Podržavamo svih 48 sportskih udruga koje djeluju unutar Zajednica sportskih udruga. To su, da tako kažem, uz ovih sedam klubova koje sam spomenuo, to su perjanice velikogoričkog sporta ali podržavamo i sve ostale sportaše na našem području. Ono što je jako bitno, kroz dva do tri tjedna svjetlo dana ugledat će i strategija velikogoričkog sporta za razdoblje od 2010. do 2014. godine gdje ćemo jasno imati razrađene i kriterije, što se tiče i profesionalizma, što se tiče amaterizma i rekreacije jer svakoj vlasti, a meni kao bivšem sportašu, je izuzetno bitno da se što više naših sugrađanki i sugrađana bavi bilo kojim oblikom sporta, i na tome ćemo i dalje raditi. Naravno da ovdje moram spomenuti da smo povećali dotaciju Zajednici sportskih udruga na 8.000.000,00 kuna. Naravno da podržavamo i sportske priredbe još dodatno iz proračunske zalihe. Ono što je jako bitno reći je da ovi rezultati zahtijevaju da našim sportašicama i sportašima omogućimo i kvalitetne uvjete za treniranje i natjecanje pa smo tako u ovoj godini, u ŠRC-u poduzeli brojne korake, sanirali smo krov, napravljeno je i pri kraju je novo parkiralište kod istočne tribine, tj. kod ona dva pomoćna igrališta, postavljen je novi semafor, klupe za rezervne igrače, 800 novih stolica je također postavljeno i u tijeku je ličenje zapadne i istočne tribine, a nastojat ćemo, ako nam vrijeme dozvoli, da riješimo i pročelje ŠRC-a. To smo napravili i zbog našeg drugoligaša i zbog licenciranja ali brojni sportski kolektivi koriste naš ŠRC pa mislim da se možemo uz prometnu infrastrukturu, koja je sada tamo oko našeg ŠRC-a, mislim da možemo biti na taj Centar izuzetno ponosni jer rijetki su centri tako opremljeni kao naš. Samo ako može potpredsjedniče još jedna rečenica, da neću zaboraviti i neću izostaviti sportsku dvoranu. I dalje inzistiram na toj trenažnoj sportskoj dvorani. Niti govora nema o nekakvim montažnim dvoranama na području Grada Velike Gorice, međutim čekamo odluku Trgovačkog suda i kada ona bude riješena, po okončanju tog postupka, nastavit će se po uputi državne komisije i za postupak javne nabave, nakon toga vjerujem da ćemo to i okončati ali uvjeren sam da ćemo zakonito izgraditi našu trenažnu sportsku dvoranu. To je što se prvog pitanja tiče. Drugo pitanje, što se tiče radova na osnovnim školama tijekom ljetnih praznika u 2010. godini, mislim da smo puno napravili. U svim našim školama su svi veliki radovi obavljeni pa ću samo navesti koji su to radovi bili: u OŠ ‘J. Habdelića’ rekonstrukcija unutarnjih zidova s protupožarnom zaštitom; OŠ ‘N. Hribara’ sanacija stolarije u školi; u područnoj školi u Gradićima sanacija objekta, natječaj je u tijeku. To je ovaj dio koji se trenutno ne koristi tako da ćemo od slijedeće školske godine imati i tu školu u potpunosti u funkciji i primjeni. OŠ ‘E. Kumičić’, tamo smo izvršili sanaciju stolarije i sanitarnih čvorova. Isto to smo napravili i u OŠ ‘E. Kvaternika’. Područna škola u Dubrancu, trenutno je sanacija podruma zbog velike vlage. U osnovnoj školi u Vukovini obavljeni su radovi rekonstrukcije instalacija centralnog grijanja u samoj školi; u područnoj školi sanirali smo cijeli objekt i zaista, ta škola na veliko zadovoljstvo roditelja i đaka sada sjajno izgleda ali preuredili smo i učionice. Nadalje, područna škola u Bukevju slavi ove godine 150 godina postojanja pa i tamo smo izdvojili 85.000,00 kuna, uostalom kao i Zagrebačka županija, da i tamo izvršimo sanaciju tog objekta jer je to prijeko potrebno, tako da i tamo imamo kvalitetne i dobre uvjete, a i ova obljetnica od 150 godina da i žitelji Posavine i njihova djeca zaslužuju da im damo određena sredstva. I za kraj, OŠ ‘Ščitarjevo’, imali smo odgodu nastave. Nastava je u ponedjeljak. Tamo je bila nadogradnja same škole sa novom sportskom školskom dvoranom, to je zaista sada jedna prekrasna škola, a u to ćete se uvjerit kada bude svečano otvorenje. Nadam se da će svi vijećnici i vijećnice tome nazočiti. I što se tiče, pri kraju smo oko dokumentacije za novu školu u Novom Čiču, ako može potpredsjedniče da izvijestim vijećnike još par sekundi. Dakle, imovinsko pravni odnosi i vlasničke strukture zemljišta i pred potpisivanjem smo Darovnog ugovora, i to je uostalom bilo i na razmatranju na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća. Dobili smo i suglasnost zagrebačke nadbiskupije, odnosno Župe Novo Čiče, tako da je prošli tjedan izdana i lokacijska dozvola i čeka se njena pravomoćnost kroz petnaestak dana. Dakle, kao što znate, škola će biti izgrađena u suradnji s Vladom RH i resornim Ministarstvom sukladno čemu je u proračunu RH, osigurano 15.000.000,00 kuna, i tu treba istaknuti da je nakon 1991. godine posljednji školski objekt napravljen u Velikoj Mlaki. Dakle, nakon dvadeset godina, po najmodernijim obrazovnim standardima, Grad Velika Gorica za 600 učenika dobiva potpuno novu školu. Hvala.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem dogradonačelniče, jeste zadovoljni odgovorom? Jeste. Slijedeća je kolegica vijećnica Branka Malnar.“

Branka Malnar: „Zahvaljujem potpredsjedniče i lijepo pozdravljam gospođe vijećnice i gospodu vijećnike i imala bih dva pitanja za gospodina gradonačelnika. U kojoj je fazi izgradnja Osnovne škole u Novom Čiču, odnosno da li je dovršena projektna dokumentacija? I drugo pitanje, u medijima vidimo da su rezultati vrlo uspješni sa Jesenskog sajma, da li se Grad uključio u taj projekt i na koji način? Hvala.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem dopredsjednici Vijeća i molim odgovor dogradonačelnika.“

Zamjenik gradonačelnika Ervin Kolarec: „Hvala potpredsjednici na pitanju ali mislim da sam dovoljno, u ovom prethodnom pitanju vijećnika Štrljića, sve odgovorio i u kojoj je fazi nova škola koja će se graditi u Novom Čiču.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem dogradonačelniku“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Kolega je malo prije govorio o ulaganjima u školske objekte, onda je spomenuo i gradnju škole u Novom Čiču. Mada se taj objekt ne financira iz decentraliziranih sredstava, nego se financira kao poseban i zaseban projekt Ministarstva prosvjete i Vlade RH, i kao što znamo, lokacijska dozvola je izdana, čekamo samo pravomoćnost za koji dan, i samim tim idejni odnosno izvedbeni projekt je pri samom kraju. Očekuje se izbor izvođača, a onda i početak gradnje. Sada mislim da smo vrlo blizu početku gradnje škole u Novom Čiču pa se zahvaljujem svima koji su sudjelovali, mojim suradnicima u tom projektu, a posebice velika zahvala Nadbiskupiji zagrebačkoj, odnosno Župi iz Novog Čiča koja nam daruje zemlju za gradnju te škole. Što se tiče Sajma, gospođo potpredsjednice kao što znate na samom početku našeg, pa i same kampanje i rada i obnašanja izvršne vlasti, mi smo rekli da ćemo ulagati u gospodarstvo i poduzetništvo, posebice da ćemo razvijati gospodarske zone, i to je u ovim trenutcima, ovih dana je to vrlo aktualno. U sklopu tog našeg opširnog projekta, velikog posla, a u ozračju vremena u kojem se nalazimo, ove gospodarske krize, mislim da sajam koji je prije nekoliko dana, točnije prošli vikend, održan u Velikoj Gorici, u svakom slučaju kao manifestacija doprinosi ostvarenju onih i tih naših navedenih ciljeva. Udruženje obrtnika, kao što znate, zastupa veliki broj velikogoričkih obrtnika i na zahtjev Udruženja obrtnika, Grad je sa svoje stavke, koja je predviđena za potporu izlaganja obrtnika na sajmovima i manifestacijama, odobrio 40.000,00 kuna koji su uplaćeni na račun Udruženja obrtnika. Udruženje obrtnika je aktiviralo, dakle angažiralo svojih trinaest članova obrtnika koji su se onda na Sajmu gospodarstva i automobila, koji je održan, kao što sam rekao na tržnom centru, predstavili. Dakle, za te novce oni su, koliko je nama prezentirano i koliko je pisalo u tom dopisu i iz našeg razgovora sa predstavnicima Udruženja obrtnika, oni su dobili ključ u ruke. Dakle, dobili su štandove i sve ono što im je tamo trebalo da se dostojno prezentiraju goričanima. Ponavljam, osim Proljetnog sajma, do sada nisu imali prilike. Ovo je prvi puta da je u jednom šatoru da smo imali složene, onako prave sajamske štandove, i da smo mogli na jednom mjestu vidjeti naše obrtnike. Što se tiče Turističke zajednice, jer kao predsjednik Turističke zajednice, a i u medijima ste često čitali dakle, da sam utjecao na to da se Turistička zajednica uključi u ovaj projekt, nisam utjecao. Ne mogu utjecati sam, ja sam samo jedan od članova turističkog vijeća koje je donijelo odluku da se Turistička zajednica sa 50.000,00 kuna na isti način uključi u ovaj projekt i da ponudi na isti način izložbeni prostor i dolazak na Sajam članovima i onima koji se žele prezentirati. Na taj način je omogućeno da se na tom sajmu ukupno prezentira pedesetak izlagača, što smatram da je veliki broj. Na tom Sajmu, koliko znam i koliko sam čuo, i koliko sam čitao u medijima, bio je veliki broj posjetitelja i ono što mi je posebice jako drago je da se počelo održavati u središtu Grada Velike Gorice. Središtu Grada Velike Gorice koje će za koji dan postati novi grad, središte koje će doslovce postati šetnica i nećemo više imati ovaj tranzitni promet koji će se izmjestiti na sjevernu obilaznicu. Samim tim smo načeli jedan dio one priče koja će biti krasna, koja će stvarati novi identitet Grada Velike Gorice. Ono što je bilo medijima spomenuto dakle, da sam ja na neki način imao utjecaja na to i da sam svoje osobne interese provodio, to je licemjerno! Ja u proteklih dvadeset godina svojeg rada i života u Velikoj Gorici sam nešto radio. Nisam vodio firmu iz nikakve kuhinje ili špajze, kako se kaže, nego sam podizao firmu od pet zaposlenih do dvadeset, od 500.000,00 kuna godišnjeg prometa do 5.000.000,00, i naravno da sam pokrenuo mnoge projekte i ponosan sam na te projekte. I drago mi je da kada sam se ja prestao baviti tim poslom da je netko to nastavio, i da od onog prvog Auto sajma da smo sada dobili uz Auto sajam i Gospodarski sajam, dakle i gospodarski i obrtnički, i vjerujte ovo su povijesni dani. Ti sajmovi da li takvi, možda će još doći i poljoprivredni sajam ili neki drugi uz taj sajam, svake godine će se održavati ali s tim osobni interesi s moje strane neće imati nikakve veze. Grad je posljednjih godina davao po 20 i 35.000,00 kuna samo za Auto sajam, a da nije dobio nikakav besplatni prostor. Mi smo sada dali, govorim o našoj stavci za gradske manifestacije, 40.000,00 kuna preko Udruženja obrtnika i dobili smo ili dobili su besplatan prostor za prezentaciju. Svakako mislimo da je to, vraćam se na početak priče, doprinos za razvoj gospodarstva i ulaganje u naše poduzetnike i obrtnike kojima i te kako treba pomoći u Gradu Velikoj Gorici.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem gradonačelniku, da li ste zadovoljni odgovorom? Jeste, slijedeća je kolegica vijećnica Snježana Popović – Milić, izvolite“

Snježana Popović-Milić: „Ja ću se nadovezati na obrazloženje svojim pitanjem, a vezano je uz Jesenski sajam koji je održan prošlog vikenda, poduzetništva i automobila pa prema nekim izvorima organizator sajma bilo je poduzeće ‘VG grupa’ u kojem ste vi vlasnik 20% udjela, a prema drugima to je Radio postaja koje ste navodno, suvlasnik 25% udjela. Navodno ste sa sredstava gradskog proračuna odobrili 40.000,00 kuna jednokratne pomoći organizatoru, a financijsku pomoć je odobrila i Turistička zajednica Grada kojoj ste vi na čelu jer ste po defaultu predsjednik Turističke zajednice Grada. Obzirom da se radi o do sada neviđenom sukobu interesa gradonačelnika, moje pitanje glasi: ‘Hoćete li podnijeti ostavku zbog zloupotrebe javne ovlasti? I drugo, nezadovoljna sam, u lipnju ove godine postavila sam vam pitanje vezano uz porast kriminala u Velikoj Gorici, i moje je pitanje glasilo koja je vaša suradnja s načelnikom Policijske postaje Velika Gorica i koje radnje poduzimate kako ne bi bio kriminal u Gradu Velikoj Gorici u porastu. Vi ste mi odgovorili, odnosno samo ste mi proslijedili izvješće načelnika Policijske postaje, a moje je pitanje bilo koja je vaša suradnja i koje vi aktivnosti kao gradonačelnik u svojoj suradnji s načelnikom Policijske postaje poduzimate o tome. Ja bih voljela da je kriminal u padu ,ako ništa drugo barem da stagnira.“

Vladimir Pavišić: „Vrijeme kolegice! Izvolite gradonačelniče“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Žao mi je uvažena vijećnice, možda niste bili u dvorani ali ja sam u proteklih pet, deset minuta govorio o Sajmu i nema smisla da to ponavljam zbog ostalog auditorija. Mislim da sam bio itekako jasan. Onaj tko vam je rekao, a vidim da imate spremljeno i napisano pitanje pa ga morate pročitati, da je ‘VG grupa’ bila organizator, lagao vas je. Dakle, nije bio organizator. Organizator je bio netko drugi, a to možete ispitati tko je bio ako nemate materijale, onda ćemo vam mi poslati pa ćete vidjeti tko je bio organizator. ‘VG grupa’ nije. Istina je da je to jedna firma u kojoj ja imam 25, a ne 20% udjela i ta firma već godinu i pol dana ništa ne radi. Zahvaljujući meni i mom poslu, mislim da neće raditi niti narednih godina, a ja mislim da ću ja svoj udio prepustiti nekome drugome kako ne bi kočio ostale partnere, odnosno gospodarski razvoj i njihov osobni angažman ne bi priječio pa ću se dakle, iz toga izvući. Kažem da je žalosno da vas to više brine i da ono što je plasirano, niste vi ali u javnost je plasirano nešto što je išlo kontra namjera i kontra truda svih onih poduzetnika i obrtnika koji su se ne kratko vrijeme spremali i ne sa malim novcima. Znate, kao predstavnik ili vlasnik jedne Auto kuće morate organizirati pet do deset svojih djelatnika da rade na tome Sajmu, a onda vi par dana prije toga plasirate jedan spin da je to sukob interesa i da to gradonačelnik radi zbog svog interesa, a onda manje ljudi dođe i kakva je to podrška vas koji ste društveno odgovorni kao i mi da na taj način opstruirate dobre namjere onih koji se žele tamo predstaviti. Da li obrtnici, poduzetnici, veliki poduzetnici pa na kraju krajeva i gosti, mislim da to nije bilo dobro i završit ću na tome. Drugo ste pitali što se tiče porasta kriminala, svakodnevno imamo kontakte jako dobre sa Policijskom postajom ovdje u Velikoj Gorici, posebice s načelnikom i njegovim suradnicima. Imamo i Vijeće za prevenciju osnovano i mislim da radimo dobro i da smo određene korake i poduzeli, kao što znate ‘Cuga je tuga’ jedna od naših akcija koje smo sami inicirali i proveli, i mislim da sada je već vrijeme da vidimo koji su rezultati da napravimo jednu malu vremensku distancu, i da možemo reći koji su rezultati ostvareni. Da ima problema, ima, kao što ima u svim prigradskim naseljima ovakvoga tipa kao što je Grad Velika Gorica i u vrijeme u kojem se nalazimo. Da ima i trenutnih i svakodnevnih i noćnih akcija, ima ali u svakom slučaju, u svakom trenutku ili preko 112 ili preko Policijske postaje, mi smo obaviješteni o svemu što se događa u Gradu i o tome vodimo računa. Dapače, vi ako imate neki prijedlog ja vas pozivam da se svojim prijedlogom i uključite ili ga date, a mi ćemo ga izložiti na Vijeću za prevenciju pa ćemo ga kao takvoga onda i uvažiti, i ako je moguće onda ćemo ga i realizirati. Zahvaljujem vam se na vašoj brizi za naše mlade i našu sigurnost i mislim da je, u svakom slučaju, svima nama to i posao.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem gradonačelniče. Jeste zadovoljni kolegice vijećnice? Izvolite.“

Snježana Popović Milić: „Vezano za ovo moje prvo pitanje ja bih ipak molila da mi pisano odgovorite, a ovo drugo što sam vas pitala, upravo ste mi sada dali odgovor koji sam ja tražila od vas i hvala vam na kompletnom izvješću, ali odgovor je trebao biti ovaj.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem, slijedeća je kolegica vijećnica Vesna Gjurković, izvolite“

Vesna Gjurković: „Gospodine gradonačelniče, oba pitanja bih postavila vama. Vlada je prije godinu i pol dana povisila cijene grijanja, a građane Velike Gorice vi ste tada uvjeravali da je za to kriva tadašnja koalicijska vlast. U jedanaestom mjesecu prošle godine ste pred ovim Vijećem rekli da ćete poradit na kvalitetnim rješenjima kada je u pitanju cijena grijanja za velikogoričane pa vas ja pitam, prošlo je gotovo godinu dana, pred nama je sezona grijanja, a vi niste do sada ponudili nikakva rješenja. Možemo li ih uskoro očekivati? Drugo pitanje je vezano na vaš pisani odgovor na moje već postavljeno pitanje o zapošljavanjima i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi pa vas molim da nadopunite taj odgovor. Je li točno da je nekim zaposlenicima u Gradskoj upravi priznat dodatak na plaću od 10% s osnova otežanih uvjeta rada. Ako jest, koja su to radna mjesta i koji su to otežani uvjeti rada? Nadopuna na ono pitanje koje ste mi već odgovorili.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem, gradonačelniče hoćete dati odgovor?“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Što se tiče cijene grijanja, kao što znate, da istina obećao sam da zapravo tako krenem, da ćemo pomoći, da ćemo razmotriti i da ćemo omogućiti našim sugrađanima kvalitetnije grijanje i jeftinije grijanje. Automatski s tim, i već prije određenog vremena, poduzeli smo određene radnje i napravili kontakte sa Gradskom plinarom Zagreb, sa distributerom, tako da je došlo do toga, mislim da možete posvjedočiti ovdje u Gradu da su počeli radovi na plinofikaciji kotlovnica u Vidrićevoj ulici, i da će se izgraditi toplovod do nebodera, odnosno do Trga maršala Tita, i te dvije kotlovnice će se plinoficirati. Time će se automatski smanjiti emisija štetnih plinova, odnosno smanjiti onečišćenje u središtu Grada Velike Gorice, a i gradnjom ovog toplovoda, kotlovnica ispod nebodera na Trgu maršala Tita će se paliti samo kada će biti temperatura ispod -5, dakle do tada ili u to vrijeme neće doći do paljenja te kotlovnice, a onda ne idu ni onečišćenja, a znate i u kakvom nam je stanju dimnjak na tom objektu tako da neće doći do daljnje devastacije. To je briga, to je velika briga i to je veliki posao. To je definitivno veliki posao omogućiti sve potrebne dozvole i omogućiti Gradskoj plinari Zagreb, odnosno HEP-u da se provede natječaj i da onda i Gradska plinara Zagreb na taj način omogući se da i oni sudjeluju u tom projektu. Što se tiče cijena grijanja još ću samo reći da je nedavno na Vladi, ako to pratite, da je dakle predložen Nacrt Zakona o tarifinim zonama. Dakle, u usklađivanju sa Europskom unijom, mi smo taj Nacrt pregledali, detaljno smo ga pročitali i ono što je zaključak tog prijedloga Zakona, koji će uskoro doći na saborske klupe, je da će ingerencija nad određivanja tarifa cijena grijanja u gradovima, da će se spustiti na predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, točnije na vas. Dakle, na Gradsko vijeće. I onda će Gradsko vijeće donijeti odluku o tome koja će biti cijena grijanja u Gradu Velikoj Gorici. Ono što mi možemo napraviti radimo maksimalno i radimo puno uvažavajući, molim vas lijepo, da ne radimo diskriminaciju i ostalih građana u Gradu i nekih koji su u povlaštenom ili nepovlaštenom položaju, a koji primjerice ne žive samo ovdje i griju se na toplanu nego žive primjerice, u Podbrežnici, Šibenskoj ulici ili nekoj drugoj ili žive u ostalim dijelovima Grada, jer kao što znate napravili bi možda diskriminaciju da nekome pomognemo i pripomognemo, subvencioniramo cijenu grijanja, a nekome ne. Kompletno grijanje, kompletno govoreći o Gradu Velikoj Gorici, vodimo računa i o plinofikaciji i nastojimo uvesti i taj energent u ostale dijelove Grada i nastojimo tu napraviti jednu generalnu opservaciju i jedan generalni plan koji nije kratkoročan nego je dugoročan, kako bi omogućili našim građanima, ne samo ovdje u Gradu Velikoj Gorici, nego i u okolici da se griju jeftinije, ekonomičnije i ekološkije. Što se tiče zapošljavanja, ne mogu vam iz glave reći, ali ću vam pripremiti, dakle ne samo zapošljavanje nego i ovog dodatka kojeg ste spomenuli na plaće pa ću vam u pisano odgovoriti da znate o čemu se radi.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem gradonačelniče, izvolite“

Vesna Gjurković: „Dobro, prihvaćam da je ovo bila greška oko HEP-a i plinare. Nismo naravno saznali koliko će to se odrazit na cijenu, koliko će u stvari cijenu plaćati naši građani ove zime, znači ništa se na tom planu još ne zna. Ja bih vas lijepo molila, ako nije problem vašim službama da sve ovo što ste rekli da detaljnije stave na papir, kako bi mi vijećnici mogli prema našim sugrađanima dati neke osnovne podatke. Za drugo pitanje, u biti, nemam komentara. Hvala na odgovoru. Htjela sam samo reći, ne morate ponavljati sve ono, već ste mi dali popis zaposlenih i novozaposlenih, mene su zanimala samo ta radna mjesta koja su specijalno vrednovana da tako kažem, zbog otežanih uvjeta rada. Otežanih uvjeta rada u Gradskoj upravi! Mislim da to zaslužuje pojašnjenje.“

Vesna Škare Ožbolt: „Hvala lijepo, na redu je potpredsjednik Vijeća, Vladimir Pavišić.“

Vladimir Pavišić: „Zahvaljujem gospođo predsjednice, kolegice i kolege imam jednu konstataciju i jedno pitanje. U Kurilovcu se radi još jedan kapitalni projekt, znači Josipovićeva ulica je u potpunoj rekonstrukciji, a ljude zanima kada se počne graditi, kada će to biti gotovo? Pa bih molio gradonačelnika ako može po prilici reći, s obzirom na vremenske prilike, kada je to planirano da se završi i kakve su šanse i kada bi se počela uređivati Jelačićeva ulica? Hvala lijepa.“

Vesna Škare Ožbolt: „Gradonačelniče, izvolite“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Zahvaljujem na pitanju, doista teška situacija u Kurilovcu postaje sve jasnija i sve ljepša i čišća, i nakon što je završen odvojak Fabijančićeve ulice prošle godine, to je projekt koji je započet u vrijeme mog prethodnika i mi smo ga samo završili, i od kružnog toka sada krećemo desno ili zapadno, krećemo u Josipovićevu ulicu u dužini od 750m. Projekt koji je vrijedan oko 3,5 miliona kuna, a mislim da ima 80 radnih dana i mislim da bi trebao biti gotov do 01. studenog, točnije do početka jedanaestog mjeseca. Vjerujem da će tako i biti. Radi se o jednoj kompletnoj rekonstrukciji Josipovićeve ulice koja će s obje strane imati pješačke staze, a s jedne strane će imati biciklističku stazu. Napominjem da smo tamo izmještali elektoenergetski kabl i da ćemo postaviti i javnu rasvjetu i sve ono što je potrebno sa svim onim najmodernijim popratnim uređajima koji prate jednu takvu prometnicu. Tako da ćemo dobiti, ako sada gledamo onaj dio, uređen onaj dio Kurilovca, istočni dio. Međutim, polako se primičemo prema bolnoj točki, a to je Jelačićeva ulica i tamo je u tijeku izrada projektne dokumentacije, tako da se steknu uvjeti da se Jelačićeva ulica, kao vrlo bitna prometnica, poveznica između čvora Kušanec i Kolodvorske ulice, i zapravo južne obilaznice Grada Velike Gorice da se sanira i da se onda počne koristiti. Mislim da tamo neće biti nekih većih problema u gradnji, osim novčanih, ali trebamo biti razboriti i vidjeti koliko novaca imamo na raspolaganju i u kojem roku ćemo to napraviti, i obzirom da ta prometnica ima dovoljnu širinu nećemo imati problema s vlasničkim odnosima kao u Miošićevoj. Nadam se da ćemo to probiti što prije. Inače smo mi ove godine, iskoristit ću samo priliku da vam kažem, vama i vašim sugrađanima, ove godine smo planirali sanirati ulicu Matije Gupca, ali zbog imovinsko vlasničkih odnosa nismo to uspjeli. Tamo idemo na izvlaštenje i što smo morali onda prebaciti za neko od narednih razdoblja, ja molim sugrađane vaše i ljude koji žive tamo da imaju razumijevanja za to. Svakodnevno šalju mailove, odlazimo na teren, kontaktiramo s njima ali što je moguće, moguće je. Mi ono što je nemoguće ne možemo napraviti, onda smo projekt mislili premjestiti malo sjevernije, u Teslinu ulicu, međutim, tamo smo opet zapeli na imovinsko pravnim odnosima, tako da ne možemo ni u Teslinoj pa ćemo vrlo vjerojatno ta sredstva prenamijenit u jednu od ključnih ulica potrebnih za odvijanje prometa u Gradu Velikoj Gorici. Ali eto, u Kurilovcu Josipovićeva će biti gotova do 01.11., izvođač je naše komunalno poduzeće VG Komunalac.“

Vesna Škare Ožbolt: „Hvala lijepo, zadovoljni ste? Imamo još mogućnosti za jedno pitanje, izvolite vijećnik Beus Richembergh. Tri vijećnika su nam ostala, ovo će biti posljednje pitanje zbog isteka Aktualnog sata.“

Goran Beus Richembergh: „Pitanje upućujem zamjeniku gradonačelnika, gospodinu Stjepanu Kosu. U prosincu prošle godine, gospodine zamjeniče gradonačelnika, pred ovim Gradskim vijećem najavili ste da će u travnju početi izgradnja spojne ceste za poslovnu zonu Vukovinsko Polje. Sada je rujan, ne događa se ništa pa vas lijepo molim za objašnjenje. Zašto je to tako? Što se ispriječilo? I koji su to radovi koje će Grad izvesti ove godine, ako će ih izvesti? I koliko će koštati? Hvala lijepa.“

Vesna Škare Ožbolt: „Hvala lijepa, dogradonačelniče izvolite!“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Točna je ova vaša konstatacija koju ste tu rekli, no prije desetak dana bili su predstavnici Asamera u našem Gradu s kojima smo obavili razgovor. Dobili smo detaljan plan izvedbe i detaljan plan trenutne situacije. Po cijelom tom planu postoje još uvijek neriješeni imovinski odnosi, koji se trebaju riješiti. Njihov zastupnik, odnosno njihov odvjetnik je rekao da će riješiti te probleme u roku mjesec, dva. Tako da cesta koja će biti spoj od obilaznice prema Vukovinskom Polju bi trebala biti gotova, ja se nadam, za kojih šest, sedam mjeseci. Ako će početi ove godine sa imovinskim odnosima i da budu gotovi, onda će biti gotova iduće godine. No to nije sve, ove godine sigurno kreće, i to ja se nadam za jedno dva, tri tjedna, kreće vodovod prema tom polju iz prstena turopoljskog, kako ga mi zovemo, iz Donjeg Turopolja odnosno Vukovine i Starog Čiča prema radnoj zoni Vukovinsko Polje. O toj zoni vam još mogu reći dosta ali mislim da je to za danas dovoljno. Ja se nadam da sve one ceste koje treba Grad napravit, napravit će Grad. Ono što se obvezao Asamer, napravit će Asamer. I da znate da će uz tu županijsku cestu biti sve, znači od odvodnje, od kanalizacije, od telefona, struje, sve ono što mora ići, i upravo je tu taj problem imovinski odnosi. Da su ti imovinski odnosi, koje se obvezao napraviti Asamer, riješeni, projekt je vrijedan 20 miliona kuna, napravljeno je sve, svi projekti, svi troškovnici, samo se čekaju ti imovinski odnosi. A znate kakvi su problemi sa imovinskim odnosima, a ako je potrebno ja mogu još i pismeno, dodatno dati da vidite zbilja ili dođite kod mene ja ću vam sve pokazati gdje je to i što je to. Hvala.“

Vesna Škare Ožbolt: „Hvala, jeste zadovoljni?“

Goran Beus Richembergh: „Obzirom da ostaje nejasno zašto ste u prosincu obećali nešto što niste uspjeli izvršiti u travnju pa niti u rujnu pa vjerojatno niti do konca godine, da ostaje nejasno koje su točno obveze Asamera u kupoprodaji tog zemljišta. Ja znam vrlo dobro kako izgleda projekt i što će se nalaziti u profilu ceste, ali budući da ima čitav niz nepoznanica, ja vas lijepo molim da mi iscrpni odgovor na ovo pitanje dadete. Tim više što ovo što ste sada rekli da projekt vrijedi 20 miliona kuna se ne vidi uopće u ovom proračunu. Dakle, Grad uopće nije osigurao sredstva za taj projekt. Prema tome, lijepo vas molim da mi dadete napismeno odgovor o ovome svemu. Hvala lijepo.“

Vesna Škare Ožbolt: „Zahvaljujem, ovo je bilo posljednje pitanje na Aktualnom satu.“