Grad Velika Gorica

Vijesti

'Novi gost u Turopolju'

turizam1Na danas održanoj tiskovnoj konferenciji predstavljen je program poticaja Turističke zajednica Grada Velike Gorice, pod nazivom “Novi gost u Turopolju”. Program su predstavili gradonačelnik Dražen Barišić, koji je i predsjednik Turističke zajednice Grada Velike Gorice, voditeljica Turističkog ureda Milada Mesarić i predstavnik pružatelja usluga smještaja na velikogoričkom području, Mladen Čunčić.

Program poticaja Novi gost u Turopolju za koji će Turistička zajednica gradaVelike Gorice izdvojiti ukupno 75.000,00 kuna u 2010. godini sastoji se iz tri segmenta:

1. Financijska potpora turističkim i putničkim agencijama
2. Informacijsko povezivanje smještajnih kapaciteta, Turističke zajednice i MUP-a
3. Osnivanje Udruge turističkih vodiča Velike Gorice

Financijska potpora turističkim i putničkim agencijama

Turistička zajednica grada Velike Gorice potiče organizirane dolaske turista na područje Grada Velike Gorice te u skladu s tim poduzima aktivnosti koje će rezultirati porastom broja turista i turističke potrošnje u Velikoj Gorici i okolici.

Zagrebačka županija je 21. lipnja 2010. godine raspisala javni natječaj za subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Zagrebačke županije. Rezervirana su sredstva u iznosu od ukupno 300.000,00 kuna, a subvenciju mogu ostvariti turističke i putničke agencije, organizatori grupnih putovanja koja uključuju izlet ili višednevni boravak u Zagrebačkoj županiji tijekom cijele godine. Agencija po svakom dovedenom gostu može ostvariti iznos subvencije od 35.00 kuna

U uvijetima jake turističko – ugostiteljske ponude unutar naše Županije i cijele regije, nastoji se pronaći način da postanemo konkurentniji, da se turističke agencije odluče za područje Velike Gorice i da na taj način financijska sredstva usmjerimo direktno u poticanje razvoja uslužnog sektora koji puni budžet Turističke zajednice.

Turističke i putničke agencije koje na područje Turističke zajednice grada Velike Gorice organizirano dovedu goste, ostvaruju pravo na financijsku potporu i to u sljedećim iznosima:

A) 7,50 kuna po gostu
Uvjet za ostvarivanje potpore je realizirana turističko – ugostiteljska potrošnja po putniku na području Velike Gorice od minimalno 50 kuna, a za grupu od minimalno 30 putnika.

B) 15,00 kuna po gostu
Uvjet za ostvarivanje potpore je realizirana turističko – ugostiteljska potrošnja po putniku na području Velike Gorice od minimalno 100 kuna, a za grupu od minimalno 30 putnika.

C) 30,00 kuna po gostu
Uvjet za ostvarivanje potpore je realizirana turističko – ugostiteljska potrošnja po putniku na području Velike Gorice od minimalno 200 kuna, a za grupu od minimalno 20 putnika.

Tehnički podaci o načinu realizacije potpore za agencije

Agencija ostavaruje pravo na financijsku potporu za unaprijed najavljene grupe. Kod najave prve grupe agencija je dužna dostaviti Turističkoj zajednici sljedeću dokumentaciju:

- Popunjen prijavni obrazac ( dostupan na www.tzvg.hr)
- Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva
- Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 6 mjeseci

Nakon dostavljene potrebne dokumentacije Turistička zajednica priprema Ugovor o poslovnoj suradnji koji se potpisuje za cijelu 2010. godinu, odnosno do isteka planiranih sredstava. Kod svake sljedeće grupe agencija Turističkoj zajednici dostavlja samo popunjen prijavni obrazac.

Pravo na financijsku potporu imaju turističke i putničke agencije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske. Sredstva se odobravaju i uplaćuju na žiro račun agencije nakon turističke ture, a na temelju dostavljenih računa za realizirane turističko – ugostiteljske usluga na području Velike Gorice.

Turistička zajednica će odobravati financijske potpore do isteka planiranih sredstava za 2010. godinu, a to je 50.000,00 kuna.

Informacijsko povezivanje smještajnih kapaciteta, Turističke zajednice i MUP-a

turizam2Drugi bitan element projekta je informacijsko povezivanje Turističke zajednice, smještajnih kapaciteta i MUP-a. Dosadašnji način evidencije gostiju i naplate boravišne pristojbe nužno je osuvremeniti, jer posljednjih nekoliko godina bilježimo otvaranje većeg broja prenoćišta i povećanje broja raspoloživih ležaja. Trenutno Velika Gorica ima 170 kreveta u 11 smještajnih kapaciteta, od toga imamo 1 hotel Garny, 8 prenoćišta i nekoliko soba u domaćinstvu. Obzirom na naš prometni položaj, brojna domaćinstava se interesiraju za mogućnost pružanja usluga noćenja. Nadamo se da će uskoro doći do otvaranja kapaciteta na seoskim domaćinstvima. Za sve te male poduzetnike izuzetno je važno osigurati im lakši rad, a prijava turista putem interneta je velika ušteda njihovog vremena. Najavljena je skora gradnja većeg hotela pokraj Zračne luke, a za prihvat datoteke popisa gostiju jednog takvog hotela nužna je informatizacija Turističke zajednice.

Turistička zajednica je dogovorila s Istra informatičkim inženjeringom instalaciju aplikacije “Prijava turista u TZ”. Njihove aplikacije za prijavu turista u turističke zajednice instalirane su u preko 100 ureda turističkih zajednica, uglavnom na Jadranu, ali isto tako u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Otočcu i drugim gradovima na kontinentu.

Instalacija aplikacije PTZ2 u Turističkom uredu Velike Gorice omogućava sljedeći korak u informatizaciji sustava, prijavljivanje gostiju preko interneta na www.PrijavaTurista.com . Turistička zajednica osigurava besplatno prijavljivanje gostiju preko interneta. Osim unosa i slanja prijava u Turistički zajednicu aplikacija omogućava davatelju usluga smještaja vođenje knjige domaćih i inozemnih gostiju te slanje prijava u MUP u skladu sa zakonskim propisima. Prenoćišta, kao pretpostavku za korištenje ovih besplatnih mogućnosti, moraju sa svoje strane osigurati pristup internetu s bilo kojeg računala i vlastitu e-mail adresu, a šifru im dodjeljuje Turistička zajednica. Hoteli koji imaju vlastiti operativni program Turističkoj zajednici mailom dostavljaju datoteku.

Edukacija osoblja Turističke zajednice i pružatelja usluga smještaja bit će organizirana od strane Istra informatičkog inženjeringa u Velikoj Gorici tijeko mjeseca srpnja. Sve troškove projekta snosi Turistička zajednica grada Velike Gorice.

Osnivanje Udruge turističkih vodiča Velike Gorice

Turistička zajednica poziva turističke vodiče za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju da se pridruže budućoj Udruzi turističkih vodiča Velike Gorice. Udruga će u startu imati tehničku i financijsku podršku Turističke zajednice grada Velike Gorice koja želi afirmirati to interesantno zanimanje i potaknuti mlade na školovanje.
Kontakt do osnivanja udruge je Turistička zajednica gradaVelike Gorice, Kurilovečka 2, Velika Gorica, info@tzvg.hr