Grad Velika Gorica

Obavijesti

Dezinsekcija komaraca

U subotu 12. lipnja na području grada provodi se dezinsekcija komaraca. Dezinsekcija se provodi u jutarnjim satima, od 4:30 do 6:30 sati, a primjenjivat će se insekticid na bazi permetrina.