Grad Velika Gorica

Obavijesti

Objavljeni prvi natječaji za potpore Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u 2010.

U petak 5. ožujka 2010. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je objavilo prvu seriju natječaja za potpore iz „Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu“, i to za mjeru „Klasteri – udruživanjem do uspjeha“, program „Inovacijom do konkurentnosti“, te atraktivan projekt „Gazele“.

„Klasteri-udruživanjem do uspjeha“ nudi potpore do 400.000 kuna po korisniku za klastere koji su organizirani kao trgovačko društvo ili druga pravna osoba u troškovima izrade studija, elaborata, promidžbenih aktivnosti i ostalih opravdanih troškova prema tekstu natječaja. Programom „Inovacijom do konkurentnosti“ Ministarstvo će sufinancirati subjekte malog gospodarstva, inovatore i asocijacije inovatora za potrebe zaštite industrijskog vlasništva, izradu i ispitivanje prototipa, te izlaganje na specijaliziranim sajmovima u maksimalnoj visini do 150.000 kuna po korisniku. Projekt „Gazele“ nudi maksimalnu potporu do 1,4 milijuna kuna po korisniku kroz 3 godine vijeka projekta. Sufinanciraju se subjekti malog gospodarstva koji posluju najmanje 3 godine, povećavaju broj zaposlenih, ostvaruju rast u financijskom poslovanju, te ostvaruju dio prihoda iz izvoza za projekte proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti, tehnološkog razvoja, te strateškog poslovanja i upravljanja.

Ova tri javna poziva ostaju otvorena do 18. travnja 2010., a objave novih poticaja Ministarstva za mlade, početnike, žene-poduzetnice i ostalih najavljene su za narednih nekoliko dana. Tekstovi natječaja nalaze se na www.poduzetnicki-centar.hr ili www.mingorp.hr, a dopunske informacije je kao i svake godine moguće dobiti u VG Poduzetničkom centru (tel. 6262-800, info@poduzetnicki-centar.hr, Zagrebačka 6, Velika Gorica).