Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora mentorima praktične nastave za 2010. godinu


GRAD VELIKE GORICA
GRADONAČELNIK

Temeljem članka 8. Pravilnika za dodjelu potpora mentorima praktične nastave (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 06/2008. i 1/2010. )

raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpora mentorima praktične nastave za 2010. godinu

I.

Grad Velika Gorica dodijelit će potpore mentorima praktične nastave koji u svojim radionicama ili pogonima izvode praktičnu nastavu za slijedeća zanimanja:

Popis zanimanja

1. ALATNIČAR 20. KRZNAR
2. AUTOELEKTRIČAR 21. KUHAR
3. AUTOLAKIRER 22. LIMAR
4. AUTOLIMAR 23. MESAR
5. AUTOMEHANIČAR 24. PEDIKER
6. BRAVAR 25. PEKAR
7. DIMNJAČAR 26. PLINOINSTALATER
8. ELEKTROINSTALATER 27. PUŠKAR
9. ELEKTROMEHANIČAR 28. SLASTIČAR
10. FOTOGRAF 29. SOBOSLIKAR-LIČILAC
11. FRIZER 30. STAKLAR
12. INSTAL.GRIJANJA I KLIMATIZACIJE 31. STOLAR
13. KEMIJSKI ČISTAČ 32. STROJOBRAVAR
14. KONOBAR 33. TAPETAR
15. KOVAČ 34. TOKAR
16. KOVINOTOKAR 35. VODOINSTALATER
17. KOZMETIČAR 36. ZIDAR
18. KROJAČ 37. ZLATAR
19. KROVOPOKRIVAČ

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju za  dodjelu potpore imaju trgovačka društva i obrti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da posjeduju dozvolu (licencu)

- da im je prebivalište te radionice za  izvođenje praktične nastave na

području Grada Velike Gorice

- da osiguravaju novčanu naknadu naučnicima

III.

Maksimalni godišnji iznos potpore po naučniku iznosi 5.000,00 kuna

IV.

Kriterij za dodjelu potpora je broj naučnika tekuće godine, s time da mentori koji imaju 3 ili više naučnika dobivaju potporu samo za 3 naučnika.

V.

Uz obrazac Zahtjev za dodjelu potpora mentorima praktične nastave  potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. Preslika obrtnice / rješenje o upisu u sudski registar
  2. Preslika licence
  3. Preslika ugovora o naukovanju/praktičnoj nastavi
  4. Dokaz o uplaćenim naknadama naučnicima (za period 10,11,12/2009. i 1,2/2010.)

-       isplatnica – za plaćanje naknade u gotovinskom novcu

-       izvod iz žiro računa obrtnika/trgovačkog društva

  1. Upravna pristojba 20 kuna

Obrazac se može podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili na stranicama Grada Velike Gorice ( www.gorica.hr)

VI.

Listu za dodjelu potpora mentorima praktične nastave utvrđuje Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva. Sredstva se uplaćuju na žiro račun obrta ili trgovačkog društva.

VII.

Zahtjevi  za dodjelu potpora mentorima praktične nastave dostavljaju se  do

16. travnja 2010. godine

na adresu:

Grad Velika Gorica

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Trg kralja Tomislava 34

Povjerenstvu za dodjelu potpora mentorima praktične nastave

Zahtjeve s nepotpunom dokumentacijom nećemo razmatrati.

Informacije: Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu (soba 409/IV)

telefon: 6269-949

Dokumenti:

Tekst natječaja, zahtjev i popis dokumentacije (Word dokument)