Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv udrugama za predlaganje programa prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2010. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD VELIKA GORICA

Povjerenstvo za prevenciju

društveno neprihvatljivih

ponašanja djece i mladih

P O Z I V

udrugama

za predlaganje programa prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2010. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

Prijedloge programa prevencije dostavite do 24. veljače 2010. godine na adresu:

Grad Velika Gorica

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

školstvo i predškolski odgoj

Trg kralja Tomislava 34

10 410 Velika Gorica

za Povjerenstvo za prevenciju

društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih

Sve zainteresirane udruge trebaju svoje programe/projekte prijaviti na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj ili na web stranici www.gorica.hr

Dokumenti:

Obrazac PP1

Obrazac PP2