Grad Velika Gorica

Vijesti

Policija: Kaznena prijava protiv Picule

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminalitete Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Ravnateljstvom policije proveli su kriminalističko istraživanje po anonimnom podnesku podnesenom protiv bivšeg čelnika Grada Velike Gorice Tonina Picule.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je prijavljeni kao odgovorna osoba počinio kazneno djelo nesavjesnog rada u službi iz članka 339. Kaznenog zakona RH, jer je postupao suprotno članku 11. Zakona o proračunu. Spomenutim člankom propisano je korištenje proračunskih sredstva po načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelatnosti.

Nesavjesni rad odnosi se na prijedlog bivšeg čelnika grada Gradskom poglavarstvu Grada Velike Gorice o osnivanju društva TELEVIZIJA VELIKA GORICA d.o.o. (TVG). Nakon osnivanja Televizije Velika Gorica od strane više pravnih i fizičkih osoba, s udjelom Grada Velike Gorice 23,25% temeljnog kapitala prijavljeni je uputio direktora TVG-a da podnese zahtjev za kratkoročnu pozajmicu Gradskom poglavarstvu, što je i učinjeno 5. veljače 2009. godine. Povodom spomenutog zahtjeva Gradsko poglavarstvo je donijelo Odluku o odobrenju pozajmice u iznosu od 676.000,00 kuna na rok od 6 mjeseci, koja je isplaćena 10. veljače 2009. godine. Navedena pozajmica do danas nije vraćena čime je oštećen proračun Grada Velika Gorica za navedeni iznos.

Nadalje, bivši čelnik Grada Velike Gorice u svojstvu odgovorne osobe Skupštine društva TVG-a uputi je direktora toga društva da zatraži pozajmicu u iznosu od 500.000,00 kuna od društva VG VODOOPSKRBA d.o.o. iz Velike Gorice. Nakon toga na poticaj prijavljenog tadašnja odgovorna osoba u društvu VG VODOOPSKRBA d.o.o. odobrila je navedenu pozajmicu na rok od 6 mjeseci. Pozajmica je isplaćena 09. ožujka 2009. godine, ali ista do danas nije vraćena čime je oštećeno navedeno društvo. Protiv bivše odgovorne osobe društva VG VODOOPSKRBA d.o.o. podnesena je kaznena prijava zbog kaznenog djela „Sklapanje štetnog ugovora“ iz članka 294. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, a protiv bivšeg čelnika Grada Velike Gorice kaznene prijava za isto kazneno djelo počinjeno poticanjem iz članka 37. stavka 1. Kaznenog djela RH.