Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv udrugama mladih s područja Grada Velike Gorice za predlaganje programa djelovanja za mlade za 2010. godinu


Prijedloge programa dostavite do 1. veljače 2010. godine na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
školstvo i predškolski odgoj
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

Posebno se podupiru programi:
1. poticanja društvenog aktivizma mladih
2. slobodnog vremena i kulture mladih
3. umrežavanja i suradnje udruga mladih

Sve zainteresirane ustanove i udruge trebaju svoje programe/projekte prijaviti na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj ili na web stranici www.gorica.hr.

Napomena: iz sredstava predviđenih za programe udruga mladih neće se financirati oprema i osnovna sredstva

Potrebni obrasci:

Obrazac 1

Obrazac 2