Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv na testiranje kandidatima


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET
Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu
KLASA: 112-01/2009-01/57
URBROJ: 238-33-07-2009-07
Velika Gorica, 07. prosinac 2009. godine

Sukladno člancima 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.), javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 137. od 13. studenog 2009. godine i na web stranici Grada Velike Gorice, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

P O Z I V
na testiranje kandidatima

Pozivaju se na testiranje slijedeći kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima javnog natječaja, za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto stručni suradnik za poslove prometa u Upravnom odjelu za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice:

1. Marinko Ajduk
2. Ema Jurić
3. Marina Pavlenić
4. Žožana Šoprek
5. Božidar Štajduhar
6. Krešimir Vidović

Testiranje će se održati u utorak, 15. prosinca 2009. godine, u sobi 313 zgrade gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 s početkom u 9,00 sati.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.
Istoga dana, s kandidatima koji će na testiranju ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova, obavit će se razgovori s početkom u 12,00 sati.

Predsjednik Povjerenstva

Dubravko Katulić, dipl.ing.građ. v.r.