Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Velike Gorice


KLASA: 021-04/2009-01/107
URBROJ: 238-33-02-2009-2
Velika Gorica, 17. prosinca 2009.

OBAVIJEST
o konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Velike Gorice
21. prosinca 2009. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati,
u zgradi Gradske uprave, soba 313/III, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

- otvaranje konstituirajuće sjednice
- utvrđivanje kvoruma
1. Izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Velike Gorice
2. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Velike Gorice
3. Pitanja i prijedlozi

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Mirjana Pontoni, v.r.