Grad Velika Gorica

Obavijesti

Novogodišnja čestitka gradonačelnika Barišića

Svim građanima Velike Gorice želim sretnu i uspješnu 2010. Godinu. Trudit ću se, zajedno sa suradnicima, osigurati kvalitetan život svim stanovnicima našega grada. Proračunom, koji je prihvaćen na Gradskom vijeću, predvidjeli smo realizaciju brojnih projekata i mogu ga proglasiti razvojnim.

Ulaganjima, osobito onima u komunalnu infrastrukturu, omogućavamo gospodarski razvoj privlačenjem investitora u naš Grad, a time i otvaranje novih radnih mjesta.Prema građanima Velike Gorice, a osobito prema onima koji su mi poklonili povjerenje, želim ovdje reći nešto o statusu projekata na kojima se temeljio moj program:
Prije svega kanalizacija Donjeg Turopolja – predviđena je izrada glavnih i izvedbenih projekata za sve tehno- ekonomske cjeline te plaćanje završnih situacija za lokacijske dozvole u cjelinama Novo Čiče – Ribnica – Jagodno; Staro Čiče – Vukovina i Čička Poljana.
Predviđen je početak izgradnje fekalne kanalizacije (kolektora) u Mraclinu, a sa svim gore navedenim stvaraju se uvjeti za nastavak gradnje.
Dom umirovljenika – u proračunu su predviđena sredstva za kupnju zemljišta na lokaciji Podložnica.
Šetnica – Preduvjet je izrada Prometne studije, koja je već naručena. A, jasno, preduvjet je i završetak prometnica koje radi Vlada Republike Hrvatske (istočna obilaznica, autocesta)
Izgradnja škole u Novom Čiču – gradnja će biti započeta sljedeće godine, odnosno u 2010..
Sportska dvorana – radi se na tome da se zadovolje sve pravne i zakonske forme koje su nažalost zakočile gradnju. No, novac za to predviđen je proračunom.
Vjerujem da će građani Velike Gorice uvidjeti da se s ovim Proračunom počinju realizirati svi projekti planirani u našemu predizbornom programu, programu Velike koalicije za Veliku Goricu, kojemu su dali veliku podršku.

Neka nam 2010. Bude sretna, zdrava i uspješna.

Vaš gradonačelnik,
Dražen Barišić