Grad Velika Gorica

Obavijesti

Matičin književni natječaj

Velikogorički ogranak Matice hrvatske raspisao je književni natječaj pod nazivom “Zima 2009./2010.”

  1. Natječaj raspisuje Matica hrvatska, Ogranak u Velikoj Gorici.
  2. Pravo sudjelovanja imaju sve odrasle osobe s područja Velike Gorice.
  3. Natječaj traje tijekom prosinca 2009. i do polovice siječnja 2010. godine.
  4. Svi natjecatelji moraju Prosudbenom povjerenstvu dostaviti rukopis pjesme ili  kratkog  proznog zapisa (priče, igrokaza) veličine do 6 kartica bilo na kajkavskom jeziku bilo na hrvatskom standardnom jeziku, a  koji još nije bio nigdje objavljen.
  5. Natjecatelji moraju radove dostaviti do 15. siječnja 2010. godine na poštansku adresu:

Matica hrvatska, Ogranak u Velikoj Gorici, poštanski pretinac  1 , 41410 Velika Gorica ili

na e-poštu: matica.gorica@gmail.com s naznakom „za književni natječaj 2009.“.

  1. Radovi mogu biti potpisani punim imenom ili mogu imati zaporku (šifru). U slučaju potpisa zaporkom mora biti priložena zatvorena omotnica s punim imenom i adresom natjecatelja.
  2. Rezultati natječaja bit će objavljeni u lokalnim glasilima (Reporter, Glasnik Turopolja) te putem RVG-a i internetskog portala vg.danas.
  3. Prosudbeno povjerenstvo će do kraja siječnja 2009. godine odrediti najbolji rad na kajkavskom jeziku i najbolji rad na hrvatskom standardnom jeziku.
  4. Najbolji autori i njihovi radovi bit će predstavljeni 4. veljače 2010. godine u Muzeju Turopolja u  okviru Matičina četvrtka u Muzeju.
  5. Rukopisi se ne vraćaju autorima.