Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Poziv na testiranje kandidatima

Objavljen je poziv na testiranje kandidatima koji  formalno udovoljavaju uvjetima javnog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika za školstvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj Grada Velike Gorice.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam
u službu
KLASA:112-01/2009-01/50
URBROJ:238-33-06-2009-7

Velika Gorica, 04. studeni 2009. godine

Sukladno člancima 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.), javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 123. od 14. listopada 2009. godine i na web stranici Grada Velike Gorice, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

P O Z I V
na testiranje kandidatima

Pozivaju se na testiranje slijedeći kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima javnog natječaja, za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto stručni suradnik za školstvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj Grada Velike Gorice:

1. Ana Dudašek
2. Mirna Čebrajec
3. Nives Ivandić
4. Valentina Janković
5. Ana Miljak
6. Saša Volaš
7. Lidija Zerec
8. Zrinka Žirović
9. Barbara Žuljić

Testiranje će se održati u četvrtak, 12. studeni 2009. godine, u sobi 313 zgrade gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 s početkom u 9,00 sati.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Istoga dana, s kandidatima koji će na testiranju ostvariti 50 i više % bodova obavit će se razgovori s početkom u 12,00 sati.

Predsjednik Povjerenstva

Ervin Kolarec v.r.