Grad Velika Gorica

Obavijesti
,

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec i Donja Lomnica

Počela je javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec i Donja Lomnica. Javna rasprava traje od 5. listopada do 3. studenog. Kompletnu dokumentaciju sada možete preuzeti sa portala.

U tom periodu prijedlog plana je izložen u zgradi Gradske uprave, i može se dobiti uvid u njega svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu plana za naselje Lukavec bit će 22. listopada 2009. u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu, a za naselje Donja Lomnica 21. listopada u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu.

Prijedlog UPU Donja Lomnica (ZIP; 11.2 MB)

Prijedlog UPU Lukavec (ZIP; 12.5 MB)