Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna priznanja Grada Velike Gorice za 2009. godinu

U povodu 13. prosinca – Dana Grada Velike Gorice, Gradsko vijeće Grada Velike Gorice će najzaslužnijim pojedincima i pravnim osobama dodijeliti javna priznanja Grada Velike Gorice.

Na temelju Odluke Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice o javnim priznanjima Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 15/06 i 12/09)

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
GRADA VELIKE GORICE

upućuje

JAVNI POZIV

na predlaganje kandidatkinja i kandidata
za dobitnike javnih priznanja
Grada Velike Gorice u 2009. godini

U povodu 13. prosinca – Dana Grada Velike Gorice Gradsko vijeće Grada Velike Gorice će najzaslužnijim pojedincima i pravnim osobama dodijeliti javna priznanja Grada Velike Gorice.

Javna priznanja Grada Velike Gorice su:
1. Povelja Grada Velike Gorice – fizičkim osobama za životno djelo
2. Nagrada Grada Velike Gorice – fizičkim i pravnim osobama
2.1. Nagrada Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području društvenih djelatnosti;

2.2. Nagrada Grada Velike Gorice „Krčka vrata“
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u gospodarskim djelatnostima, razvitku grada i unapređenju kvalitete života građana;

2.3. Nagrada Grada Velike Gorice s likom Nikole Škrlca Lomničkog
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju za doprinos razvitku demokratskih političkih institucija, aktivnog građanstva, lokalne i mjesne samouprave i političke kulture;

2.4. Nagrada Grada Velike Gorice „Zlatna turopoljska podgutnica“
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u jačanju ugleda i promociji Grada Velike Gorice u zemlji i svijetu;

3. Počasno građanstvo Grada Velike Gorice – za posebne zasluge.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice imaju vijećnici i radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, građani, udruge, trgovačka društva, vjerske zajednice i ustanove.

Pozivaju se svi zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge s iscrpnim obrazloženjem te podacima o kandidatu dostave najkasnije do 20. studenog 2009. godine u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ na adresu:

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
Grada Velike Gorice,
Trg kralja Tomislava 34,
10 410 Velika Gorica.

U Velikoj Gorici, 22. listopada 2009. godine.

Predsjednik Povjerenstva

Dražen Barišić, v.r.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja (PDF)