Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava o strateškoj karti buke cestovnog prometa Grada Velike Gorice

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavio je kako 15. rujna započinje javna rasprava o strateškoj karti buke cestovnog prometa Grada Velike Gorice.

Temeljem odredbi Članka 7. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09) Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice

O B J A V LJ U J E
da dana 15. rujna 2009. godine započinje,
a 15. listopada 2009. godine završava
JAVNA RASPRAVA
O STRATEŠKOJ KARTI BUKE CESTOVNOG PROMETA
GRADA VELIKE GORICE

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženu Stratešku kartu buke Grada Velike Gorice, u prostorijama Gradskog uprave, IV. kat, svaki radni dan od 8 do 15 sati.

Karti buke može se pristupiti, te ju razgledati i putem sljedećeg linka:
http://www.kartebuke.com.hr/pmapper32/map.phtml?config=vgorica

Javno izlaganje će se upriličiti 23. 9. 2009. u prostorijama Pučkog Otvorenog Učilišta odnosno u gradskoj vijećnici u 18 sati, a stručno tumačenje daje tvrtka DARH2 d.o.o.

Primjedbe i prijedlozi na stratešku kartu buke Grada Velike Gorice mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
- upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazi uz izložene Strateške karte buke na mjestu javnog uvida
- unijeti u zapisnik na javnom izlaganju
- predati u pisanom obliku na urudžbeni zapisnik
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljene u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK:
Roman Repač, dipl. inž. arh.