Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet

Osnovne informacije

Pročelnik: Dubravko Katulić

Tel: 01 / 6269 – 944

Fax: 01 / 6269 – 940

Mail: dubravko.katulic@gorica.hr

Opis i funkcija odjela:

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet obavlja poslove koji se odnose na izgradnju, komunalno gospodarstvo, vodoprivredu i promet.

Gore navedeni poslovi posebno se odnose na:

- obavljanje imovinsko-pravne poslove u vezi s izgradnjom komunalnih objekata i uređaja

- kontinuiranu suradnju s tijelima uprave, građanima i jedinicama mjesne samouprave na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa iz područja komunalnih poslova i održavanja

- izradu nacrta prijedloga planova i programa održavanja javnih zelenih površina, čišćenja javnih zelenih i prometnih površina, održavanja javne rasvjete i drugih stručnih materijala

- izradu planova i programa održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina

- praćenje stanja s područja pripreme i izgradnje komunalnih i ostalih objekata i uređaja, analiza stanja te predlaganja mjera

- praćenje realizacije proračunom planiranih prihoda i rashoda s područja pripreme i izgradnje komunalnih i ostalih objekata i uređaja